Byznys = ekonomický systém B6 od společnosti Seyfor a.s., Divize MB, BU Byznys
iBYZNYS = e-shop nebo objednávkový systém od společnosti TROELL s.r.o.
 [...]
Z technologický důvodů je zakázáno vytvářet v Byznysu "ruční objednávky" v dokladové řadě, která je určena pro internetové objednávky, protože by došlo k zablokování synchronizace dat mezi e-shopem iBYZNYS a Byznysem!
Doporučujeme tuto problematiky ošetřit prostřednictvím přístupových práv pro skladové hospodářství Byznys. U osoby mající právo pořízení přijaté objednávky vyplníte ve sloupci Přístupné a implicitní řady všechny pro přijaté objednávky mimo řadu určenou pro internetové objednávky  [...]
Výrazně! V takovém případě s námi veškeré kroky konzultujte.
Tím, že obnovíte data Byznys ze zálohy, se datově vracíte o několik dnů zpět (záleží na stáří zálohy). Musíte počítat s tím, že budou veškerá data (i z e-shopu) od poslední zálohy ztracena.
Bude nutné provést rekonstrukci dat mezi obnovenou zdrojovou databází Byznys a webovou databází iBYZNYS. Po dobu rekonstrukce dat musí být e-shop iBYZNYS vypnutý a pro zákazníky bude tudíž nedostupný. Velice zjednodušeně - musíme nejprve kompletně smazat databázi e-shopu iBYZNYS, následně provést resynchronizaci všech
 [...]
Ano pomůžeme, ale jedná se o placenou službu.
E-shop si může majitel provozovat na svých serverech (SQL i WEB), ale v tom případě si plně zajišťuje a zabezpečuje chod e-shopu. TROELL nemá nad těmito servery žádnou kontrolu a nemá ani pravomoc cokoliv na těchto serverech nastavovat, příp. reinstalovat software.
Pokud budeme požádáni o pomoc (např. e-shop je nefunkční apod.), tak se pokusíme co nejdříve problém detekovat a vypomůžeme v rámci tzv. systémové konzultace. Důležitá je plná součinnost s pověřeným pracovníkem majitele e-shopu a přidělení vzdáleného přístupu do infrastruktury
 [...]
Veškeré kroky konzultujte s námi, a to v dostatečném předstihu minimálně jednoho týdne!
Z naší strany bude nutné provést reinstalaci synchronizačního programu iBYZNYS off-line. Náš administrátor IT Vám zašle metodický pokyn, který je potřeba dodržet a seznam činností, které je nutné provést. V opačném případě hrozí problém s porušením integrity dat mezi databázemi Byznys a e-shopu iBYZNYS.
Důležité je před zahájením migrace zastavit synchronizaci dat mezi SQL Byznys a SQL iBYZNYS  [...]
Pokud budete zakládat (např. na začátku kalendářního roku) v systému Byznys novou číselnou řadu pro e-shopové objednávky, tak postupujte podle tohoto stručného návodu nebo si prostudujte příslušnou kapitolu v manuálu iBYZNYS.

Pozor - jestliže číselnou řadu založíte špatně, tak se vám e-shopové objednávky nebudou zapisovat do systému Byznys nebo objednávku v e-shopu vůbec nepůjde vytvořit!

Formulář "Nastavení řad dokladů  [...]
Možnou příčinou mohla být pomůcka pro kopírování karet v Byznys B6 pro vytvoření nového záznamu v tabulce SKSTAV, resp. v návazné tabulce SKSTAV_I. V této funkci byla bohužel chyba, když při kopírování karet v B6 vznikaly tzv. duplicitní záznamy, které mají STEJNÝ jedinečný identifikátor ID1 (viz obrázek), příp. tabulky SKSTAV a SKSTAV_I nejsou v relaci 1:1 (není shodný počet záznamů).
Tato chyba může následně způsobit chyby v e-shopu iBYZNYS. Může se např. přestat zobrazovat sortiment, který je jinak zadán správně nebo může dojít k zaseknutí synchronizace dat mezi SQL databázemi B6 a iBYZNYS.
Kontaktujte proto nejprve náš hotline, který Vám
 [...]
Není to možné v případě, když Váš e-shop používá off-line komunikaci mezi SQL Byznys a SQL iBYZNYS, tzn. službu iBYZNYS Activ(e). Důvod je jeden jediný … a to technologický.
Adresná objednávka je speciálním případem objednávky, kdy ve chvíli pořizování musí být objednaný sortiment skladem. Tento sortiment je potom adresně zarezervován pro obchodního partnera a není možné jej vydat jinak než realizací této adresné objednávky. Při off-line komunikaci mezi SQL servery iBYZNYS a Byznys není možné z principu zaručit, že bude veškerý objednaný sortiment po
 [...]
1  2  3  4  5  6  >
 Zobrazeno 1-8 z 45