Služba iBYZNYS Activ(e)

V rámci komplexní služby nabízíme řešení "na klíč", kdy budeme provozovat Váš e-shop iBYZNYS na našich vyhrazených serverech v profesionálním serverhostingovém centru. Máte tak možnost provozovat e-shop iBYZNYS bez dalších investic do hardware, software a lidských zdrojů. Tyto náklady spojené s pořízením, instalací, provozem a servisem serverů iBYZNYS (databázového, webového, zálohovacího) a ostatní infrastruktury nese společnost TROELL a za tyto služby si účtuje měsíční paušální poplatek.

Výhody:

 • naprostá nezávislost na firemní konektivitě a firemních technických prostředcích
 • kromě měsíčního poplatku žádné další náklady, všechny kritické části systému jsou u poskytovatele služby Activ(e)

V rámci služby iBYZNYS Activ(e) poskytujeme:
 • hostování e-shopu iBYZNYS na serverech pod správou TROELL a to bez omezení velikosti dat
 • konektivitu 100 Mbps na páteřní lince
 • licenci synchronizačního modulu (a jeho pravidelnou aktualizaci)
 • synchronizaci dat mezi SQL Byznys a SQL iBYZNYS v intervalu od 15 minut
 • monitoring chodu synchronizačního modulu
 • optimalizaci databáze iBYZNYS
 • monitoring chodu serverů pro iBYZNYS
 • monitoring rychlosti odezvy stránek iBYZNYS
 • FTPS přístup ke konfiguračním souborům systému iBYZNYS
 • pravidelné zálohování e-shopu iBYZNYS a jeho nastavení

Co je synchronizační modul? K čemu slouží?
Majitel e-shopu iBYZNYS provozuje ve své lokalitě server s Byznysem, který běží na Microsoft SQL (dále core). V internetu provozuje naše firma server, na kterém běží jeho e-shop iBYZNYS a Microsoft SQL (dále www). Na serverech core i www běží jako služba speciální aplikace, která zajišťuje replikaci dat ... synchronizační modul. Aplikaci jsme vytvořili v roce 2006 a neustále ji zdokonalujeme. Prostřednictvím synchronizačního modulu se přenáší databázová a souborová data v nastaveném intervalu, jehož standardní délka je 15 minut. Za příplatek lze interval zkrátit až na technologické minimum, které je 5 minut. Přenáší se pouze tabulky a řádky definované v konfiguračním souboru TableDefs.xsd. Lze nadefinovat přenos z core na www nebo z www na core nebo jakýmkoliv směrem. Spojení vždy zahajuje strana core.
Je možné interval synchronizace dat zkrátit?
Ano, možné to je. V případě dlouhodobého zkrácení (tj. období delší než kalendářní měsíc) bude navýšena cena poplatku za službu iBYZNYS Activ(e) až o 30 % při zkrácení na 5 minut.
 Zobrazeno 1-1 z 1