Seznam zpráv

Internetový obchod iBYZNYS je nadstavbou pro systém Byznys společnosti Seyfor a.s. Díky pluginu iBYZNYS se veškerá rutinní činnost provádí v tomto systému. Mimo systém Byznys jsou pouze konfigurační soubory pro nastavení e-shopu.

Je vytvořen v jazyku Visual Basic pomocí nástroje Microsoft Visual Studio 2022 s nadstavbou Team Foundation Server. Výsledný programový kód je v asp scriptech a je určen pro Internetový Informační Systém společnosti Microsoft (IIS 10.0). E-shop iBYZNYS lze provozovat pouze na serverové platformě Microsoft Windows.

Programový kód je oddělen od grafické části, proto je úprava grafiky relativně snadná a neovlivní funkčnost programu. Responzivní design Jazz! je optimalizován pro prohlížeče Microsoft Edge, Google Chrome od verze 21, Mozilla Firefox od verze 22, Android Browser od verze 4.1 a Google Chrome pro Android od verze 4.0.
Pro synchronizace dat systému Byznys je požadováno:

 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 nebo
 • Microsoft Windows Server 2012 (R2) nebo
 • Microsoft Windows Server 2016 nebo
 • Microsoft Windows Server 2019 nebo
 • Microsoft Windows Server 2022

 • Microsoft SQL Server 2012 (R2) nebo
 • Microsoft SQL Server 2014 nebo
 • Microsoft SQL Server 2016 nebo
 • Microsoft SQL Server 2017 nebo
 • Microsoft SQL Server 2019 nebo
 • Microsoft SQL Server 2022

 • Microsoft .NET FrameWork v 3.5
 • Microsoft XML 4.0 a 6.0
 • Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable Package (x86)

Majitel e-shopu musí mít dále nainstalován tento software:
 • systém Byznys B6, verzi 4.27.5005 (a vyšší)
 • plugin iBYZNYS pro Byznys, verzi 2.096 ze dne 17.6.2022 (a vyšší)
 • synchronizační modul iBYZNYS, verzi 25.9.2022 (a vyšší)

Optimální je stav, kdy jsou programy v poslední dostupné verzi a obsahují všechny aktualizace.

Ochrana dat

1. 4. 2020
Zabezpečení synchronizačního modulu iBYZNYS
Synchronizační modul při přenosu dat mezi SQL servery Byznys a iBYZNYS šifruje přenášená data pomocí Bcrypt. Pro systémy Windows 2008 a starší je přenos šifrován pomocí BlowFish.

Zabezpečení e-shopu iBYZNYS
E-shop iBYZNYS podporuje:

 • zabezpečení CSP L3, SecureCookies, CORS, HSTS, Redirection, Referrer, X-Contetnt, X-Frame, X-XSS. Po aktivaci těchto zabezpečení splňuje e-shop iBYZNYS rating A+ (dle observatory.mozilla.org ).
 • přenos pomocí zabezpečeného protokolu https. Při použití https služba iBYZNYS Activ(e) splňuje rating B dle Qualys SSL Labs (dle www.ssllabs.com ). Jedná se o nadstavbový modul.

Vzhledem ke zvyšování zabezpečení serverů, na kterých běží e-shop iBYZNYS, je používán pouze protokol FTPS.

E-shop iBYZNYS běží pouze na webových a SQL serverech s operačním systémem Microsoft. Tyto servery jsou pravidelně aktualizovány. Program iBYZNYS je zabezpečen proti neautorizovanému přečtení dat, případně zničení dat v SQL serveru zadáním upravených URL do prohlížeče. Veškeré zadávané vstupní údaje jsou kontrolovány na přítomnost nepovolených znaků (např. %). Tyto znaky jsou automaticky nahrazovány znaky zástupnými. SQL servery nejsou v internetu vidět a jsou z internetu nedostupné. Data si SQL servery vyměňují pomocí speciální aplikace (synchronizační modul), která navíc používá šifrování. Ochrana iBYZNYS webových i SQL serverů je zabezpečena firewallem s kontrolou paketů, antivirovou bránou atd.

To, že věnujeme bezpečnosti e-shopu iBYZNYS velkou pozornost, vyhodnotila i nezávislá studie Ing. Vladimíra Smytky, bezpečnostního výzkumníka ze společnosti Lynt Services. Ten zkoumal bezpečnostní problémy
35 tisíc e-shopů. Výsledek je pro nás více než potěšující:
Mezi šesti nejbezpečnějšími jsou dva e-shopy iBYZNYS!
Jedná se o e-shopy firem Kleiner Brno s.r.o. (Levné sporáky) a MOTO Ústí nad Labem s.r.o..

Celou studii si můžete přečíst zde ...
 Zobrazeno 1-3 z 3