V rámci komplexní služby nabízíme řešení "na klíč", kdy budeme provozovat Váš e-shop iBYZNYS na našich vyhrazených serverech v profesionálním serverhostingovém centru. Máte tak možnost rozjet a provozovat e-shop iBYZNYS bez dalších investic do hardware, software a lidských zdrojů. Tyto náklady spojené s pořízením, instalací, provozem a servisem  [...]
Všeobecné smluvní podmínky se týkají veškerých obchodních vztahů mezi Provozovatelem a Objednatelem e-shopu iBYZNYS vzniklých na základě Smlouvy o poskytování služby iBYZNYS Activ(e).  [...]
Naší 155. instalací byl e-shop pro společnost Perfecta s.r.o.
 • Varianta off-line se službou iBYZNYS Activ(e), design Jazz!
 • Železářství, nářadí, ochranné pomůcky, zámky, kování, manipulátory, ...
 • Čechova 2123, Benešov
 • Předáno do rutinního provozu 06/2019
 •  [...]
  Systém iBYZNYS je možné provozovat jako e-shop pro B2C zákazníky nebo jako objednávkový systém pro zákazníky B2B. V základní verzi je podporován jeden prodejní sklad (definovaný v systému Byznys), tuzemská měna (pro Česko = CZK, pro Slovensko = EUR), jedna jazyková mutace (pro Česko = čeština, pro Slovensko = slovenština), přiřazení sortimentu do jedné skuny sortimentu a jednokrokový košík. Přihlášený zákazník si může vygenerovat ceník do formátu XML nebo CSV. Systém iBYZNYS přebírá cenotvorbu ze systému Byznys, tzn. že každý zákazník může mít "své" ceny. Pro informování zákazníků o probíhajících akcích, novinkách a k předávání  [...]
  Aktuality
  Do e-shopu iBYZNYS je integrován systém aktualit, který slouží k úpravě úvodní stránky (homepage), kde může majitel e-shopu informovat své zákazníky o právě probíhajících akcích, novinkách či změnách ...

  Doporučené zboží, novinky, zboží v akci, ...
  Sortiment se v těchto blocích zobrazuje na úvodní stránce. Zadává ručně v systému Byznys a pořadí zobrazovaného sortimentu lze ovlivnit.

  Nejprodávanější zboží
   [...]
  7. 6. 2019
  Strom sortimentu
  Stromová struktura menu se pro e-shop iBYZNYS zadává v systému Byznys. Vybrané skupiny lze v e-shopu iBYZNYS zobrazit a k těmto skupinám sortimentu zobrazit i přiřazené skladové položky (zboží nebo služby). Pro účely e-shopu je možné skupiny sortimentu nazvat jinak než pro účely systému Byznys.

  Vyhledávání
  Slouží k rychlému vyhledání zboží v katalogu. Maximálně může zákazník zadat tři skupiny alfanumerických znaků, podle kterých chce zboží identifikovat. Požadované znakové sekvence se  [...]
  V e-shopu mohou nakupovat jak maloobchodní zákazníci (nemají IČ) u kterých se nepožaduje při nákupu registrace do systému Byznys (tzn. nevytváří se záznam v číselníku obchodních partnerů), tak i registrovaní zákazníci ...

  Registrace do e-shopu
  Nový zákazník zde zadává základní informace o sobě a(nebo) o své společnosti. E-shop iBYZNYS podporuje zápis nového zákazníka (odběratele) přímo do databáze Byznys.

  Přihlášení do e-shopu
  Slouží oprávněným osobám  [...]
  10. 6. 2019
  O společnosti
  Pod touto volbou zákazník nalezne základní infomace o majiteli e-shopu iBYZNYS.

  Kontakty
  Stránka kontakty slouží pro informování zákazníků o kontaktních osobách majitele e-shopu iBYZNYS, případně o dalších provozovnách (pobočkách) firmy. Informace jsou čerpány ze systému Byznys, ze systémového nastavení firmy a tzv. karty vlastní firmy. [...]
  10. 6. 2019
  Návod
  Pod touto volbou zákazník nalezne průvodce e-shopem iBYZNYS.

  Obchodní podmínky
  Na tuto stránku si majitel e-shopu iBYZNYS umístí obchodní podmínky, včetně poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.

  Reklamační řád
  Na tuto stránku si majitel e-shopu iBYZNYS umístí reklamační řád.

  Stažení  [...]
  10. 6. 2019
  Sortiment pro e-shop a veškeré informace k němu lze velice jednoduše nastavovat a zadávat v systému Byznys.
  Pro různé skupiny zákazníků lze nastavit různé zobrazení, např. jiné pro nepřihlášeného zákazníka a jiné pro přihlášeného. E-shop iBYZNYS respektuje cenotvorbu systému Byznys, tzn. že každý zákazník, po přihlášení do e-shopu iBYZNYS, uvidí „své ceny.
  Sortiment lze také zobrazit podle důležitosti přihlášeného uživatele, tzn, že dva různí zákazníci nemusí vidět stejné zboží. Zobrazené zboží lze třídit podle mnoha kritérií. Při velkém počtu zobrazovaných položek dochází k automatickému
   [...]
  Základní funkčnost e-shopu iBYZNYS se neustále vyvíjí a rozšiřuje a nejdůležitější novinky jsou uvedeny v sekci FUNKČNÍ NOVINKY. [...]
  Jedná se o funkčnosti, které nejsou součástí základní verze e-shopu iBYZNYS. Majitel e-shopu si je může zakoupit a aktivovat, pokud mu taková potřeba nastane. Rozšíření systému iBYZNYS o nadstavbový modul má vliv na navýšení roční smluvní údržby e-shopu. [...]
  1  2  3  4  >
   Zobrazeno 1-12 z 41