Naší 155. instalací byl e-shop pro společnost Perfecta s.r.o.
 • Varianta off-line se službou iBYZNYS Activ(e), design Jazz!
 • Železářství, nářadí, ochranné pomůcky, zámky, kování, manipulátory, ...
 • Čechova 2123, Benešov
 • Předáno do rutinního provozu 06/2019
 •  [...]
  Systém iBYZNYS je možné provozovat jako e-shop pro B2C zákazníky nebo jako objednávkový systém pro zákazníky B2B. V základní verzi je podporován jeden prodejní sklad (definovaný v systému Byznys), tuzemská měna (pro Česko = CZK, pro Slovensko = EUR), jedna jazyková mutace (pro Česko = čeština, pro Slovensko = slovenština), přiřazení sortimentu do jedné skuny sortimentu a jednokrokový košík. Přihlášený zákazník si může vygenerovat ceník do formátu XML nebo CSV. Systém iBYZNYS přebírá cenotvorbu ze systému Byznys, tzn. že každý zákazník může mít "své" ceny. Pro informování zákazníků o probíhajících akcích, novinkách a k předávání podrobnějších informací je určený systém Aktuality. Není nijak omezený počet položek sortimentu ani počet obchodních partnerů.
  Případnou podporu více prodejních skladů, další jazykové mutace, podporu cizích měn, podporu SEO nebo podporu široké škály výdejních míst lze dokoupit jako nadstavbový modul, který rozšiřuje základní funkčnost.
  Pokud bude chtít majitel e-shopu např. pro B2C zákazníky vícekrokový košík, tak si zakoupí příslušnou utilitu.
   [...]
  Aktuality
  Do e-shopu iBYZNYS je integrován systém aktualit, který slouží k úpravě úvodní stránky (homepage), kde může majitel e-shopu informovat své zákazníky o právě probíhajících akcích, novinkách či změnách ...

  Doporučené zboží, novinky, zboží v akci, ...
  Sortiment se v těchto blocích zobrazuje na úvodní stránce. Zadává ručně v systému Byznys a pořadí zobrazovaného sortimentu lze ovlivnit.

  Nejprodávanější zboží
  Nejprodávanější zboží se vypočítává buď automaticky podle zvoleného parametru (finanční objem nebo počet prodaných kusů) nebo je možné ruční zadání, jako v případě novinek, doporučeného zboží, apod.  [...]
  7. 6. 2019
  Strom sortimentu
  Stromová struktura menu se pro e-shop iBYZNYS zadává v systému Byznys. Vybrané skupiny lze v e-shopu iBYZNYS zobrazit a k těmto skupinám sortimentu zobrazit i přiřazené skladové položky (zboží nebo služby). Pro účely e-shopu je možné skupiny sortimentu nazvat jinak než pro účely systému Byznys.

  Vyhledávání
  Slouží k rychlému vyhledání zboží v katalogu. Maximálně může zákazník zadat tři skupiny alfanumerických znaků, podle kterých chce zboží identifikovat. Požadované znakové sekvence se vyhledávají v zobrazovaných polích e-shopu, kde to má smysl.

  Filtr
  Pomocí filtrů si může zákazník omezit množinu sortimentu. Těmito kritérii se řídí výběr zboží i při procházení jednotlivými skupinami sortimentů. Systém si až do zrušení pamatuje nastavení filtrů. [...]
  V e-shopu mohou nakupovat jak maloobchodní zákazníci (nemají IČ) u kterých se nepožaduje při nákupu registrace do systému Byznys (tzn. nevytváří se záznam v číselníku obchodních partnerů), tak i registrovaní zákazníci ...

  Registrace do e-shopu
  Nový zákazník zde zadává základní informace o sobě a(nebo) o své společnosti. E-shop iBYZNYS podporuje zápis nového zákazníka (odběratele) přímo do databáze Byznys.

  Přihlášení do e-shopu
  Slouží oprávněným osobám (registrovaným zákazníkům) ke vstupu do e-shopu iBYZNYS, dle nastavených přístupových práv.

  Odhlášení z e-shopu
  Touto volbu se přihlášený zákazník odhlásí z e-shopu.

  Profil
  V této oblasti může zákazník editovat informace o sobě a(nebo) o své společnosti. Pokud zákazník provede jakoukoliv změnu, tak se tato úprava automaticky projeví na kartě partnera v Byznys.

  Doklady
  Jestliže je zákazník přihlášený do e-shopu a zároveň má přidělená práva pro přístup k dokladům, tak si tyto doklady může zobrazit, příp. vytisknout. Samozřejmostí je výběr dokladů pomocí filtru. Vzhled je shodný se základním dokladem, který je použit v systému Byznys.

  Objednávky nebo poptávky
  Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své objednávky (nebo poptávky) v archívu, a to jak objednávky vytvořené prostřednictvím e-shopu, tak i zadané ručně v systému Byznys.
  Praktickou funkcí je možnost vložit zboží do košíku z jakékoliv předchozí objednávky z archívu. Tuto funkci využijí zejména zákazníci, kteří objednávají stále stejný sortiment zboží. Příp. je možné využít tzv. rychlý výběr zboží.

  Ve výpisu objednávek si zákazník může zjistit a vytisknout „Nedodané zboží a to rozpisem nebo sumárně. Ve výpisu se zobrazuje takové zboží, které je nerealizované nebo jen částečně realizované.

  Dodací listy
  Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své dodací listy z archívu.

  Faktury
  Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své faktury z archívu. [...]
  10. 6. 2019
  O společnosti
  Pod touto volbou zákazník nalezne základní infomace o majiteli e-shopu iBYZNYS.

  Kontakty
  Stránka kontakty slouží pro informování zákazníků o kontaktních osobách majitele e-shopu iBYZNYS, případně o dalších provozovnách (pobočkách) firmy. Informace jsou čerpány ze systému Byznys, ze systémového nastavení firmy a tzv. karty vlastní firmy. [...]
  10. 6. 2019
  Návod
  Pod touto volbou zákazník nalezne průvodce e-shopem iBYZNYS.

  Obchodní podmínky
  Na tuto stránku si majitel e-shopu iBYZNYS umístí obchodní podmínky, včetně poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.

  Reklamační řád
  Na tuto stránku si majitel e-shopu iBYZNYS umístí reklamační řád.

  Stažení ceníku
  Tato funkce umožní zákazníkům e-shopu stáhnout si ceník se „svými cenami (ve formátu CSV nebo XML) do svého počítače. V základní verzi e-shopu iBYZNYS není podporována funkce automatického stahování ceníků zadáním URL (lze však dokoupit jako nadstavbový modul).

  Zaslání všeobecného dotazu
  E-shop umožňuje zákazníkovi komunikovat s majitelem eshopu prostřednictvím formuláře "Zaslání všeobecného dotazu". Dotaz se zapíše do databáze Byznys (do modulu "Přijatá korespondence") a paralelně odejde i v podobě e-mailu. [...]
  10. 6. 2019
  Sortiment pro e-shop a veškeré informace k němu lze velice jednoduše nastavovat a zadávat v systému Byznys.
  Pro různé skupiny zákazníků lze nastavit různé zobrazení, např. jiné pro nepřihlášeného zákazníka a jiné pro přihlášeného. E-shop iBYZNYS respektuje cenotvorbu systému Byznys, tzn. že každý zákazník, po přihlášení do e-shopu iBYZNYS, uvidí „své ceny.
  Sortiment lze také zobrazit podle důležitosti přihlášeného uživatele, tzn, že dva různí zákazníci nemusí vidět stejné zboží. Zobrazené zboží lze třídit podle mnoha kritérií. Při velkém počtu zobrazovaných položek dochází k automatickému stránkování.


  Zobrazení typu KATALOG
  Jedná se o způsob zobrazení sortimentu, kdy se klade hlavní důraz na obrázek (náhled) a stručnou informaci o zboží. Do detailu sortimentu zákazník jednoduše přejde kliknutím na název, obrázek nebo stručný popis sortimentu.

  Zobrazení typu SEZNAM
  Jedná se o řádkový způsob zobrazení sortimentu, kdy se klade hlavní důraz na maximální množství informací ke zboží. Do detailu zákazník jednoduše přejde kliknutím na obrázek nebo název sortimentu.

  Detail sortimentu
  V detailním zobrazení nalezne zákazník podrobné informace o zboží. To, jaké informace bude chtít majitel e-shopu iBYZNYS zobrazit, lze jednoduše nastavovat a měnit. Veškeré informace se získávají ze skladové karty zboží v systému Byznys. Mimo hlavního náhledu lze zobrazit další obrázky.
  K detailu sortimentu lze připojovat další soubory (certifikát, návod k použití, prospekt, apod.).
  Záložka „Dotaz ke zboží je dostupná v detailu sortimentu a zákazník může směrovat svůj dotaz přímo na konkrétní osobu (telefon, e-mail, ICQ, Skype,..).
  Z detailu lze přímo vložit zboží do košíku.


  Košík
  Zboží může zákazník do košíku vkládat v jakékoliv fázi procházení e-shopem (katalog/seznam/detail). Dokud zákazník neuzavře svou objednávku, tak může zboží v košíku neomezeně editovat (přidávat, rušit, měnit množství). Informace o ceně zboží v košíku se zobrazuje v pravé horní části e-shopu.
  Po ukončení nákupu má zákazník možnost zadat způsob dopravy, způsob platby a zvolit dodací adresu, pokud se tato odlišuje od adresy fakturační. Všechny tyto údaje jsou čerpány ze systému Byznys. Dále může zákazník k objednávce připojit soubor (např.nákres, apod.), upravit limitní datum pro dodání zboží a zadat poznámku, určenou pro obchodníka na straně majitele e-shopu.
  Po odeslání objednávky zákazníkem dojde k jejímu automatickému zápisu do systému Byznys a zároveň dojde k odeslání potvrzujícího e-mailu jak zákazníkovi (potvrzení objednávky), tak majiteli e-shopu (obchodníkovi, který bude objednávku zpracovávat).
   [...]
  Základní funkčnost e-shopu iBYZNYS se neustále vyvíjí a rozšiřuje a nejdůležitější novinky jsou uvedeny v sekci FUNKČNÍ NOVINKY. [...]
  Jedná se o funkčnosti, které nejsou součástí základní verze e-shopu iBYZNYS. Majitel e-shopu si je může zakoupit a aktivovat, pokud mu taková potřeba nastane. Rozšíření systému iBYZNYS o nadstavbový modul má vliv na navýšení roční smluvní údržby e-shopu. [...]
  Jedná se o drobné funkčnosti (nástroje), které se dají zakoupit a aktivovat obdobně jako nadstavbové moduly. Cenově jsou však o řád levnější. Rozšíření e-shopu iBYZNYS o utilitu nemá vliv na navýšení roční smluvní údržby e-shopu. [...]
  Objednávkový proces je důležitým prvkem e-shopu a má zásadní vliv na to, zda se bude e-shopu dařit. Pokud je špatně navržený, tak málo lidí zvládne dokončit objednávku. Naším cílem je přehledná cesta z košíku až ke shrnutí objednávky, a to zejména pro B2C zákazníky. Vznikla vícekroková přehledná navigace se záložkami Košík, Doprava a platba, Kontaktní údaje a Shrnutí objednávky. [...]
  1  2  3  4  >
   Zobrazeno 1-12 z 40