Časté dotazy (FAQ)

Byznys = ekonomický systém B6 od společnosti Seyfor a.s., Divize MB, BU Byznys
iBYZNYS = e-shop nebo objednávkový systém od společnosti TROELL s.r.o.
Synchronizace dat = speciální aplikace, která na serverech core i www běží jako služba. Majitel e-shopu iBYZNYS provozuje ve své lokalitě server s Byznysem, který běží na Microsoft SQL (dále core). V internetu provozuje naše firma server, na kterém běží jeho e-shop iBYZNYS a Microsoft SQL (dále www). Prostřednictvím synchronizačního modulu se přenáší databázová a souborová data v nastaveném intervalu, jehož standardní délka je 15 minut. Přenáší se pouze tabulky a řádky definované ve speciálním konfiguračním souboru.

Plugin iBYZNYS = doplňkový modul systému Byznys, který rozšiřuje jeho funkčnost pro účel e-shopu. Plugin programuje a udržuje společnost Seyfor a.s., čímž je zaručena 100% kompatibilita právě se systémem Byznys.
Zaregistrovali jsme z Vaší strany zájem o informaci, jakým způsobem je řešena bezpečnost komunikace e-shopu iBYZNYS s vaším Byznys SQL serverem a zda nejsou např. v ohrožení zálohy databáze Byznysu před útoky hackerů.
Pro bezpečný přenos dat mezi e-shopem iBYZNYS a ERP systémem Byznys je datové propojení zajišťováno vlastním přenosovým modulem. Díky tomuto modulu není Byznys SQL server, včetně jeho komunikačních portů, vůbec vystaven veřejnému internetu a váš server je tak v bezpečí před případnými kybernetickými útoky. Zabezpečení přenosového modulu je zajištěno tak, že SQL server s databází BYZNYS používá pouze odchozí porty a data pro přenos jsou šifrována.
iBYZNYS podporuje měření rozšířených konverzí (enhanced conversions) pro Google Ads.
Účelem rozšířených konverzí je zpřesnit měření konverzí a umožnit lépe stanovovat cenové nabídky pro lepší výkon Vašich kampaní.
Funkčnost je podmíněna aktivací nadstavbového modulu Měřící kódy.
Rádi sdílíme zkušenost pana
Michala Paličky marketingového specialisty našeho uživatele, společnosti NAREX CONSULT, akciová společnost.
Návod na zprovoznění rozšířených konverzí naleznete v příloze této zprávy.
Novou řadu založíte v BYZNYSu v "Nastavení řad dokladů" (Modul "Společné" › "Nastavení" › "Editor řad dokladů").
Následující tříbodový postup zaručuje rychlou, změnu dokladových řad bez nutnosti kontaktovat hotline nebo cokoliv měnit v setup.asp.


1) Novou řadu začnete vytvářet kliknutím na tlačítko "Přidej". Objeví se tabulka s výběrem typu dokladu - zvolte "Objednávky". (Ostatní doklady jsou popsané níže.)
*** Viz obr1 - Řada objednávky - výběr typu ***

2) Po stisknutí tlačítka "Vyber" se zobrazí další okno pro zadání nové řady.
     Červeně označená pole vyplňte/vyberte tak jak jsou na obrázku. Oranžově označená pole nastavujete dle vlastního uvážení.

 • Řada dokladu "R-"
 • Podřada dokladu - většinou se nastavuje s počátečním písmenem "I" jako internet a dvoumístným číslem označujícím rok, pro který je řada platná. Většinou navazuje na předešlou řadu dokladů.
 • Název řady (Popis) - Doporučujeme zkopírovat popis číselné řady z minulého roku. Pokud potřebujete měnit název řad dokladů, přečtěte si postup níže v "Chci změnit název (popis) řady dokladů".
 • Způsob zjišťování - "Nejvyšší číslo" (většinou je v BYZNYSu před-vybrané).
 • Celková délka by měla být "10" - většinou nelze změnit.
 • Implicitní řada - vyberte "NE" (většinou je v BYZNYSu před-vybrané ANO) - toto je nejčastější chyba při zakládání dokladových řad.
*** Viz obr2 - Řada objednávky - zadání parametrů ***
3) Po uložení nastavených parametrů nové řady můžete novou řadu aktivovat a starou deaktivovat checkboxem ve sloupci "Aktivní". Dokud starou řadu nedeaktivujete ("neodškrtnete" checkbox Aktivní), budou objednávky chodit stále na tuto starou řadu.

*** *** ***

Nejčastější dotazy a požadavky

Kdy novou řadu založit?
 • Novou řadu můžete založit kdykoliv
 • Můžete ji označit jako aktivní.
 • Objednávku budou chodit na starou řadu tak dlouho, dokud neprovedete deaktivaci (checkboxem "Aktivní") nebo dokud se řada nenaplní.

Kdy se mi nová řada promítne na e-shopu?
 • Záznam o nové dokladové řadě se přenese na e-shop po vytvoření/uložení řady v další synchronizaci.
 • Objednávky na novou řadu začnou chodit, když deaktivujete starou řadu nebo když dosáhnete maximální kapacity ve staré řadě. R-I23 má poslední objednávku R-I239999. Celková délka řady je 10 znaků, 5 znaků blokujete označením řady "R-I23".

Používáte Předadresné a adresné objednávky?
 • Nastavte nové řady dokladů pro oba druhy objednávek.
 • Návod najdete i v manuálu pro běžnou funkčnost a utility ("Nastavení řady předadresných a adresných objednávek v BYZNYSu").

Ostatní dokladové řady

Chci změnit řadu poptávek!
 • Postup je stejný jako u objednávek včetně výběru typu dokladů.
 • Popis zachovejte z předešlé řady nebo postupujte dle návodu níže (Chci změnit název (popis) řady dokladů).
 • Návod najdete i v manuálu pro běžnou funkčnost a utility "Nastavení vlastní číselné řady pro poptávky".

Chci změnit řadu korespondence!
Postup je obdobný jako u objednávek. Ve výběru typů dokladů zvolte "Korespondence a objednávky".
*** Viz obr3 - Řada korespondence - výběr typu ***
 • Do nové řady doporučujeme zadat název (popis) ze staré (předchozí) řady.
 • Implicitní řada - vyberte "NE"
 • Skupina - Vyberte "P" - přijatá korespondence
 • Návod najdete i v manuálu pro běžnou funkčnost a utility "Nastavení vlastní číselné řady pro poptávky".
*** Viz obr4 - Řada korespondence - zadání parametrů ***


Chci změnit název (popis) řady dokladů!
Pokud se chystáte změnit popis řady dokladů, je potřeba jej změnit i v setup.asp.
1) Založte novou řadu dle popisu výše, označte ji jako aktivní, ale nedeaktivujte starou řadu.
2) Počkejte na proběhnutí synchronizace
3) Přes FTP se připojte na náš server a nastavte nový popis řady v setup.asp (dle toho jakou číselnou řadu měníte). Popis zadejte místo stávajícího do uvozovek.
 • strPopisCiselneRadyVydanychObjednavek = "internet"
 • strPopisCiselneRadyPredadresnychObjednavek = "internet pred"
 • strPopisCiselneRadyAdresnychObjednavek = "internet adres"
 • strPopisCiselneRadyPrijateKorepondence = "internet"
 • strPopisCiselneRadyVydanychPoptavek = "internet poptavky"
4) Po změně nastavení v setup.asp můžete deaktivovat starou řadu objednávek.

Při nedodržení tohoto postupu může na dobu intervalu synchronizace znemožněno odesílání objednávek. Z tohoto důvodu doporučujeme nezadávat do názvu (popisu) číselní řady rok a ponechávat název (popis) z předchozí číselné řady.
Z technologický důvodů je zakázáno vytvářet v Byznysu "ruční objednávky" v dokladové řadě, která je vyhrazena pro e-shopové objednávky, protože by došlo k zablokování synchronizace dat mezi e-shopem iBYZNYS a Byznysem!
Doporučujeme tuto problematiky ošetřit prostřednictvím přístupových práv pro skladové hospodářství Byznys. U osoby mající právo pořízení přijaté objednávky vyplníte ve sloupci Přístupné a implicitní řady všechny pro přijaté objednávky mimo řadu určenou pro internetové objednávky.
Výrazně! V takovém případě s námi veškeré kroky konzultujte.
Tím, že obnovíte data Byznysu ze zálohy, se datově vracíte v čase zpátky (záleží na stáří zálohy). Musíte tedy počítat s tím, že budou veškerá data (i z e-shopu) od poslední zálohy ztracena.
Bude nutné provést rekonstrukci dat mezi obnovenou zdrojovou databází Byznys a webovou databází iBYZNYS. Po dobu rekonstrukce dat musí být e-shop iBYZNYS vypnutý a pro zákazníky bude tudíž nedostupný. Velice zjednodušeně - musíme nejprve kompletně smazat databázi e-shopu iBYZNYS, následně provést resynchronizaci všech potřebných tabulek z obnovené databáze Byznys, zkontrolovat integritu dat a nakonec databázi e-shopu iBYZNYS optimalizovat. Tato činnost může trvat několik hodin, ale také i desítky hodin, podle velikosti zdrojové databáze Byznys. Teprve potom je možné opět zapnout e-shop pro zákazníky.
Věnujte proto systému zálohování dat Byznys velkou pozornost. Čím mladší je záloha Byznysu, tím lépe.

Obnovení integrity dat v e-shopu iBYZNYS je placená služba.
Veškeré kroky konzultujte s námi, a to v dostatečném předstihu alespoň jednoho měsíce!
Z naší strany bude nutné provést reinstalaci synchronizačního programu iBYZNYS off-line. Náš administrátor IT Vám zašle metodický pokyn, který je potřeba dodržet a seznam činností, které je nutné provést. V opačném případě hrozí problém s porušením integrity dat mezi databázemi Byznys a e-shopu iBYZNYS.
Důležité je před zahájením migrace zastavit synchronizaci dat mezi SQL Byznys a SQL iBYZNYS (zastavením služby iByznysCoreService), případně nás kontaktovat, abychom ji zastavili.
Reinstalace synchronizačního programu iBYZNYS off-line je placená služba.
Ano pomůžeme, ale jedná se o placenou službu.
E-shop si může majitel provozovat na svých serverech (SQL i WEB), ale v tom případě si plně zajišťuje a zabezpečuje chod e-shopu. TROELL nemá nad těmito servery žádnou kontrolu a nemá ani pravomoc cokoliv na těchto serverech nastavovat, příp. reinstalovat software.
Pokud budeme požádáni o pomoc (např. e-shop je nefunkční apod.), tak se pokusíme co nejdříve problém detekovat a vypomůžeme v rámci tzv. systémové konzultace. Důležitá je plná součinnost s pověřeným pracovníkem majitele e-shopu a přidělení vzdáleného přístupu do infrastruktury majitele e-shopu.


NE ... protože primárním zdrojem dat e-shopu iBYZNYS je databáze Byznys.
Proto je nutné provést import dat do databáze Byznys. Synchronizační modul iBYZNYS off-line přenese následně nová data do databáze iBYZNYS, kde s nimi již pracuje. V takovém případě je potřeba domluvit veškerou činnost s vaším konzultantem ze společnosti Seyfor.
S námi je možné řešit pouze případný import dat do již existujících karet sortimentu (např. popisy, parametry apod.).

Import dat je placená služba.
Nejprve zkontrolujte, zda jste nemohli způsobit problém vy.
Ze zkušenosti víme, že pokud používáte na stránce reklamní panely, bannery nebo tzv. dlaždice, tak bývá největší problém v tom, že použijete originální (velký) obrázek, který se následně zmenšuje přímo v kódu. Používejte proto vždy již obrázky zmenšené a komprimované (s kompresí 50-70 %).
Dále ... čím větší stránka je, tím déle se načítá. Velikost stránky ovlivňuje mj. množství produktů, proto zkontrolujte, jaké máte nastavené stránkování. Optimální hodnota je 18 až 24.
Máte na stránce video? Existuje více způsobů, jak ho na stránku zakomponovat. Videa z vlastního hostingu se většinou načítají pomaleji než videa externí, např. z YouTube apod.
Na odezvu stránky má vliv i množství použitých externích kódů (měřících, validačních, našeptávajících apod.).
Pokud výše uvedená doporučení situaci nezlepší, kontaktujte pracovníky naší hot-line linky.
Nutnou podmínkou pro zakoupení e-shopu iBYZNYS je používání ERP systému Byznys B6 ve vaší společnosti.
V takovém případě neváhejte a kontaktujte nás. Domluvte si s naším obchodníkem termín, kdy k vám přijede a zcela nezávazně a bezplatně funkčnost e-shopu iBYZNYS odprezentuje (což trvá 3 až 4 hodiny).
Cenu e-shopu iBYZNYS nenaleznete na našich stránkách. Nejedná se o "krabicový produkt" a cena je závislá na více faktorech. Jednak na zvolené variantě nasazení, dále na vašich požadavcích, které kladete na funkčnost internetového obchodu. Cenu ovlivní váš výběr nadstavbových modulů nebo utilit, příp. požadavky na realizaci uživatelských úprav či úpravu designu.
Na vývoji e-shopu iBYZNYS se podílíte svými požadavky na funkčnost i vy. Novou verzi e-shopu iBYZNYS vydáváme 1x až 2x do roka.
V případě, že máte e-shop iBYZNYS v záruční době nebo máte uzavřenou Smlouvu o údržbě iBYZNYS, tak dostanete nové verze automaticky zdarma. Pokud nesplňujete zmiňovanou podmínku, tak automatický nárok na novou verzi e-shopu zaniká.
E-shop iBYZNYS je možné provozovat pouze nad tabulkami (databází) Byznys. Vybrané tabulky jsou replikovány mezi serverem Byznys a webovým serverem naší vlastní synchronizační aplikací, která je instalována jako služba.
Pokud stávající majitel e-shopu iBYZNYS odchází od Byznysu na jiný ERP systém a chce zachovat náš e-shop iBYZNYS, tak by musí zachovat stávající tabulky Byznys a ty naplňovat z nového ERP systému.
A naopak … nová data z e-shopu iBYZNYS (objednávky zákazníků, registrace nových zákazníků, dotazy od zákazníků apod.) si musí majitel z tabulek Byznys zapisovat do svého nového ERP systému.
Ano, plně funkční demoverzi spustíte, pokud kliknete na tento odkaz.
M
ůžete si vyzkoušet nákup buď jako nepřihlášený B2C zákazník nebo jako zaregistrovaný B2B zákazník (použijte uživatelské jméno: karel, heslo: karel).
Vámi vytvořené objednávky nebudou realizované!

V demoverzi jsou aktivovány některé vybrané nadstavbové moduly např.:

 • podpora některých cizích jazykových mutací (angličtina, němčina , ukrajinština)
 • související a alternativní zboží
 • zobrazení zboží ve více skupinách sortimentu
 • povinné položky
 • podpora šifrovaného přenosu https
 • společný sortiment
 • import objednávky z ERP systému zákazníka do e-shopu
 • podpora platební brány GoPay (neproběhne skutečná platba)
 • výdejní místa
 • ochrana osobních údajů (GDPR)
 • slevové kupony
 • alternativní přihlášení
 • dárek dle ceny objednávky
 • sledování objednávky
Dle zákona č. 367/2000 Sb. a směrnice evropského parlamentu a rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku jsou to především následující informace:
 • základní identifikační údaje provozovatele obchodu jako obchodní jméno, adresa a IČ.
 • název a hlavní charakteristika zboží nebo služeb, jako je popis zboží, jeho technická specifikace.
 • cena zboží nebo služby včetně DPH a dalších poplatků.
 • vyčíslení nákladů na dodání. V případě, že to není možné, pak by měl mít možnost nahlédnutí do sazebníku, kterým se náklady na dopravu řídí.
 • způsob platby a způsob dodání zboží nebo plnění služby.
 • doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
 • o právu na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od dodání zboží.
 • o službách po prodeji a zárukách.
 • o podmínkách pro zrušení smlouvy.
Asociace pro elektronickou komerci (APEK) ve spolupráci s advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský již tradičně připravuje volně dostupné "Vzorové obchodní podmínky (VOP) pro podnikatele působící na internetu".

Vzorové VOP jsou koncipovány tak, že si majitelé e-shopů doplní, upraví či zcela odstraní vyznačené body dle svých interních pravidel. K většině bodů je také připojen základní komentář, který objasňuje a upřesňuje uvedený text.

UPOZORNĚNÍ:
Uplatnění tohoto dokumentu na konkrétní internetový obchod v praxi doporučujeme vždy konzultovat s právním zástupcem znalým této právní problematiky a specifik daného obchodu.
Důvěrnými údaji ve smyslu zákona se rozumí zejména údaje, které mohou vést k identifikaci konkrétní osoby, jako jsou: jméno, adresa bydliště, rodné číslo, číslo průkazů totožnosti a další informace, které nejsou běžně dostupné.
Mnoho lidí si neuvědomuje, že např. samotná e-mailová adresa, kterou na mnoha místech sdílíme, je klíčovým prvkem online bezpečnosti.
Přihlašovací hesla nebo číslo bankovních účtů, jsou pro kyberzločince nesmírně cenné. Hackeři je mohou využít ke krádeži identity, a dokonce k finančním podvodům, které mají pro oběť vážné právní důsledky.
Konstatování: Musíme si uvědomit, že ne vždy máme vliv na to, k čemu budou informace shromážděné obchody použity. Proto bychom měli před poskytnutím své e-mailové adresy nebo jiných citlivých údajů pečlivě zvážit, zda výhody, které získáváme, například slevy na nákupy, skutečně stojí za to, abychom se vystavili nebezpečí.
Možnou příčinou mohla být pomůcka pro kopírování karet v Byznys B6 pro vytvoření nového záznamu v tabulce SKSTAV, resp. v návazné tabulce SKSTAV_I. V této funkci byla bohužel chyba, když při kopírování karet v B6 vznikaly tzv. duplicitní záznamy, které mají STEJNÝ jedinečný identifikátor ID1 (viz obrázek), příp. tabulky SKSTAV a SKSTAV_I nejsou v relaci 1:1 (není shodný počet záznamů).
Tato chyba může následně způsobit chyby v e-shopu iBYZNYS. Může se např. přestat zobrazovat sortiment, který je jinak zadán správně nebo může dojít k zaseknutí synchronizace dat mezi SQL databázemi B6 a iBYZNYS.
Kontaktujte proto nejprve náš hotline, který Vám buď tuto příčinu buď potvrdí (máme on-line informaci) nebo naopak vyvrátí (potom je chyba někde jinde).
Pokud dojde k potvrzení, tak je potřeba, abyste tuto chybu v B6 odstranili. Optimálně tak, že budete kontaktovat hotline Seyfor Byznys v Příbrami, kde jsou připraveni tento problém s duplicitou jedinečných identifikátorů záznamů odstranit. Seyfor Byznys má připravený opravný select, který vše napraví. Případně řešte tuto situaci
"přes svého" konzultanta B6.
Po odstranění duplicit v databázi B6 je nutné kontaktovat náš hotline, abychom provedli resynchronizaci dotčené tabulky (nebo tabulek) z B6 do iBYZNYS (opravíme tím chybu v e-shopu). Tato činnost může trvat, podle velikosti tabulek, několik minut, ale i několik hodin ... a po tuto dobu musí být e-shop vypnutý, a tedy pro zákazníky nedostupný.
První odstranění problému (resynchronizaci opravených tabulek) provedeme bez poplatku. Pokud by k duplicitě záznamů docházelo v budoucnu znovu, tak je potřeba celý proces opakovat a v tom případě již bude naše činnost placenou službou.
Podle našeho názoru nemusíte. Pokud uděláte chybu a nabídnete zboží, které se např. běžně prodává za několik tisíc korun, za pár stovek, máte možnost pokusit se odstoupit od kupní smlouvy. Zákazník může sice na dodání zboží za podmínek, které odsouhlasil v závazné objednávce, trvat, a to i v případě, že navrhnete jednostranné odstoupení od smlouvy. Musel by se ho však domáhat u soudu a ten by s největší pravděpodobností vzhledem k tomu, že by jste prokázali, že se jednalo o chybu a nikoliv úmysl, rozhodl ve Váš prospěch. Velice zajímavý článek na toto téma naleznete ZDE.
Ano i ne.
Ne - jako klasický e-shop.
Ano - pokud chcete využít iBYZNYS např. jako on-line platební portál pro platební bránu GoPay (např. pro úhradu Vámi vystavených faktur) nebo jako redakční systém.
1  2  >
 Zobrazeno 1-20 z 39