Musíme obnovit databázi Byznys z poslední zálohy. Jak to ovlivní e-shop?

11. 6. 2019
( https://www.ibyznys.cz/www/rsobrazky/velke/obnova_dat.jpg )

Výrazně! V takovém případě s námi veškeré kroky konzultujte.
Tím, že obnovíte data Byznysu ze zálohy, se datově vracíte v čase zpátky (záleží na stáří zálohy). Musíte tedy počítat s tím, že budou veškerá data (i z e-shopu) od poslední zálohy ztracena.
Bude nutné provést rekonstrukci dat mezi obnovenou zdrojovou databází Byznys a webovou databází iBYZNYS. Po dobu rekonstrukce dat musí být e-shop iBYZNYS vypnutý a pro zákazníky bude tudíž nedostupný. Velice zjednodušeně - musíme nejprve kompletně smazat databázi e-shopu iBYZNYS, následně provést resynchronizaci všech potřebných tabulek z obnovené databáze Byznys, zkontrolovat integritu dat a nakonec databázi e-shopu iBYZNYS optimalizovat. Tato činnost může trvat několik hodin, ale také i desítky hodin, podle velikosti zdrojové databáze Byznys. Teprve potom je možné opět zapnout e-shop pro zákazníky.
Věnujte proto systému zálohování dat Byznys velkou pozornost. Čím mladší je záloha Byznysu, tím lépe.

Obnovení integrity dat v e-shopu iBYZNYS je placená služba.