Základní funkčnost

Zjednodušeně lze o základní funkčnosti říci, že umožňuje majiteli e-shopu vystavit své zboží (či služby) včetně detailních popisů, obrázků a příloh. U zboží se zobrazí správná cena s vazbou na konkrétního zákazníka. Zákazníkovi je umožněno objednat zboží a následně bude mít přístup k zásadním dokladům obchodního procesu. Součástí základní funkčnosti jsou mj. aktuality, vyhledávání, třídění, filtrování. Součástí základní funkčnosti je i základní design ve firemních barvách. Všechny tyto procesy majitel e-shopu řídí a ovládá ze systému Byznys a nastavením v konfiguračním souboru e-shopu.
Systém iBYZNYS je možné provozovat jako e-shop pro B2C zákazníky nebo jako objednávkový systém pro zákazníky B2B. V základní funkčnosti je podporován jeden prodejní sklad, tuzemská měna (pro Česko = CZK, pro Slovensko = EUR), jedna jazyková mutace (pro Česko = čeština, pro Slovensko = slovenština), přiřazení zboží do jedné skupiny sortimentu a jednokrokový košík. Přihlášený zákazník si může vygenerovat ceník do formátu XML nebo CSV. Systém iBYZNYS přebírá cenotvorbu ze systému Byznys, tzn. že každý zákazník může mít "své" ceny. Není nijak omezený počet položek sortimentu ani počet obchodních partnerů.
Případnou podporu více prodejních skladů, podporu cizích měn, další jazykové mutace, SEO optimalizaci, podporu široké škály výdejních míst, slevové kupony, měřící kódy nebo platební bránu GoPay lze dokoupit jako nadstavbový modul, který rozšiřuje základní funkčnost e-shopu.
Pokud bude chtít majitel e-shopu využívat např. speciální symboly nebo pro B2C zákazníky vícekrokový košík, tak si zakoupí příslušnou utilitu.
V e-shopu mohou nakupovat jak maloobchodní zákazníci (nemají IČ) u kterých se nepožaduje při nákupu registrace, tak i registrovaní zákazníci ...

Registrace do e-shopu
Zákazník zadá základní informace o své společnosti nebo osobě. E-shop podporuje registraci odběratele přímo do systému Byznys, tzn. že je automaticky založen záznam do číselníku obchodních partnerů v systému Byznys. V e-shopu je kontrola, která zamezí vícenásobné registraci jednoho partnera. Pro usnadnění práce a pro vyloučení možnosti lidské chyby při registraci vyplňuje e-shop iBYZNYS na základě zadaného IČ data partnera z portálu ARES (aplikace Ministerstva financí, která souhrnně zpřístupňuje údaje o všech ekonomických subjektech v ČR).
Volba, jaké registrační údaje systém požaduje, je plně na rozhodnutí majitele iBYZNYS a lze je jednoduchým způsobem měnit.
Po ukončení registrace odejde tato informace prostřednictvím e-mailu majiteli e-shopu.


Přihlášení do e-shopu
Tato funkce slouží oprávněným osobám (zákazníkům) ke vstupu do iBYZNYS a k využívání jeho služeb dle nastavených přístupových práv. Veškeré informace o zákazníkovi jsou uloženy v systému Byznys. Lze nastavit odesílání informačního e-mailu majiteli e-shopu po každém přihlášení zákazníka.

Odhlášení z e-shopu
Touto volbu se přihlášený zákazník odhlásí z e-shopu.

Profil
Volbou této možnosti v iBYZNYS může zákazník editovat informace o své společnosti nebo osobě. V této oblasti se nastavují a mění přístupová práva dalších osob. Pokud zákazník provede jakoukoliv změnu, automaticky se projeví na kartě partnera v číselníku obchodních partnerů v systému Byznys.
Volba, jaké registrační údaje lze editovat, je plně na rozhodnutí majitele e-shopu iBYZNYS a ten ji může jednoduchým způsobem měnit.
Majitel iBYZNYS může absolutně editovat veškeré informace o zákazníkovi (včetně přístupových práv) v číselníku obchodních partnerů v systému Byznys a tyto změny se samozřejmě přenesou do e-shopu iBYZNYS.


Maloobchodní zákazník
Funkčnost je vhodná, jestliže máte skupinu maloobchodních zákazníků (nemají IČ), u kterých nepožadujete při nákupu registraci do systému Byznys. Zároveň je však pro tuto skupinu odběratelů zachována 100% možnost realizace cenotvorby prostřednictvím systému Byznys (kód ceny, kód slevy apod.). V číselníku obchodních partnerů se vytvoří pouze jedna nová karta obchodního partnera (nazvaná např. Maloobchodní prodej) a vytvořená objednávka prostřednictvím e-shopu se bude zapisovat do systému Byznys za tohoto partnera. Majitel internetového obchodu má tedy možnost jednoduchým způsobem vyhodnotit prodej pro maloobchodní zákazníky.

Doklady - objednávky nebo poptávky
Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své objednávky (nebo poptávky) v archívu, a to jak objednávky vytvořené prostřednictvím e-shopu, tak i zadané ručně v systému Byznys.
Praktickou funkcí je možnost vložit zboží do košíku z jakékoliv předchozí objednávky z archívu. Tuto funkci využijí zejména zákazníci, kteří objednávají stále stejný sortiment zboží, příp. je možné využít tzv. rychlý výběr zboží.

Ve výpisu objednávek si zákazník může zjistit a vytisknout veškeré nedodané zboží.

Doklady - dodací listy
Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své dodací listy z archívu.

Doklady - faktury
Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své faktury z archívu.

Sortiment e-shopu

10. 6. 2019
Zobrazení zboží
Zboží, které prostřednictvím e-shopu iBYZNYS nabídnete, jednoduchým způsobem označíte v systému Byznys a případně ještě navážete na parametr, zda musí (nebo nemusí) být skladem. Doplňující informace k němu (parametry, ceny, obrázky, přílohy apod.) lze velice snadno nastavovat v systému Byznys. Zobrazené zboží lze třídit podle mnoha kritérií. Při velkém počtu zobrazovaných položek dochází k automatickému stránkování.
Na kartě jakéhokoliv obchodního partnera v systému Byznys lze jednoduše ovlivnit zobrazování vybraných údajů v e-shopu, např. kdy různé skupiny partnerů mohou vidět různé informace. Samozřejmostí je, že každý zákazník po přihlášení do e-shopu uvidí
"své ceny", které má přiřazeny v systému Byznys.
Systém také umožňuje zobrazení tzv. restriktivní zobrazení sortimentu. Tato funkce přiřazuje nebo vylučuje určitý sortiment pro konkrétního zákazníka, tzn umožňuje tomuto zákazníkovi zobrazit pouze jeho speciální zboží.


Zobrazení typu KATALOG
Při tomto režimu zobrazení zboží či služeb se klade hlavní důraz na obrázek (náhled) a stručnou informaci o zboží (název, číslo sortimentu, stručný popis, cena, skladová dostupnost). Do detailu zboží se zákazník jednoduše přepne kliknutím na obrázek zboží, název či stručný popis.

Zobrazení typu SEZNAM
V tomto režimu zobrazení se klade hlavní důraz na maximum informací ke zboží, bez obrázku. Do detailu zboží se zákazník jednoduše přepne kliknutím na název zboží.

Detail zboží
Detailní informace o zboží, které chce majitel e-shopu prezentovat, lze variabilně nastavovat a měnit (změnou v konfiguračním souboru). Veškeré informace se získávají ze základní skladové karty zboží v systému Byznys a z rozšiřujícího popisu pro internetový obchod (také v systému Byznys). iBYZNYS podporuje jednu šablonu detailu zboží, s možností zobrazení libovolného množství obrázků.
Mimo obrázků lze prostřednictvím tzv. sponky v systému Byznys ke každému zboží připojit libovolný počet příloh (např. certifikát, návod k použití, prospekt apod.). Přílohy lze prohlížet nebo stahovat právě v detailu zboží. Z detailu lze přímo vložit zboží do košíku.


Košík
Zboží může zákazník do košíku vkládat v jakékoliv fázi procházení e-shopem (katalog/seznam/detail). Dokud zákazník neuzavře svou objednávku, tak může zboží v košíku neomezeně editovat (přidávat, rušit, měnit množství). Informace o ceně zboží v košíku se zobrazuje také v pravé horní části e-shopu.
Po ukončení nákupu má zákazník možnost zadat způsob dopravy, způsob platby a zvolit dodací adresu. Všechny tyto údaje jsou čerpány ze systému Byznys. Dále může zákazník k objednávce připojit přílohu, upravit limitní datum pro dodání zboží a zadat poznámku, určenou pro obchodníka na straně majitele e-shopu.
Po odeslání objednávky zákazníkem dojde k jejímu automatickému zápisu do systému Byznys a zároveň dojde k odeslání notifikačního e-mailu jak zákazníkovi, tak i majiteli e-shopu (obchodníkovi, který bude objednávku zpracovávat).


Oblíbené zboží
Přihlášený zákazník má možnost zařazení konkrétního produktu do svých oblíbených položek. Systém tyto oblíbené položky zobrazuje, a to jak v režimu katalog, tak v režimu seznam.

Dotaz ke zboží
V detailu zboží může zákazník na záložce Vaše dotazy vyplnit formulář a odeslat dotaz. Z tohoto formuláře může zákazník směrovat svůj dotaz přímo na e-mail konkrétní osoby, případně zde nalezne příslušný telefonní kontakt. Přiřazení těchto údajů se provádí v systému Byznys.

Navigace v e-shopu

7. 6. 2019
Strom sortimentu
Výběr skupin sortimentu pro zobrazení v iBYZNYS se provádí v systému Byznys, a to v číselníku skupin sortimentu. Pro zobrazení v iBYZNYS je možné upravit název skupiny sortimentu i stromovou strukturu (skupiny lze velice jednoduše přeskupovat). Tento způsob vyhledávání zboží je pro zákazníka vhodný v případě, kdy nezná přesně název, označení či typ zboží, ale má představu, do které množiny sortimentu toto zboží patří.

Vyhledávání
K rychlému vyhledávání zboží lze využít funkci "Vyhledávání". Do vyhledávacího pole může zákazník zadat sekvenci alfanumerických znaků, podle kterých chce zboží identifikovat. Požadované znakové sekvence se vyhledávají v zobrazovaných polích, kde to má smysl. Tento způsob vyhledávání je vhodný v případě, že zákazník zná určitou sekvenci znaků, podle které se zboží rychle vyhledá (např. typ, výrobce toneru apod.).

Filtr
Pomocí filtrů si může zákazník vytřídit zboží dle kategorií, o které má zájem (například černé s cenou do 5.000,-) a filtry následně vytřídí tuto množinu zboží. Těmito kritérii se řídí výběr zboží i při procházení jednotlivými skupinami sortimentů. Systém si až do zrušení pamatuje nastavení filtrů. Výběr polí, podle kterých budou položky v iBYZNYS filtrovány určuje majitel e-shopu. Filtrování se provádí i v redakčním systému.

Drobečková navigace
Zákazník, který si prohlíží detail sortimentu, se může velice jednoduše přemístit do skupin a podskupin sortimentu pomocí tzv. drobečkové navigace.

Cenotvorba v e-shopu

29. 3. 2023
E-shop iBYZNYS počítá prodejní cenu pomocí stejné SQL procedury jako systém Byznys. Tím je zajištěna plná kompatibilita mezi oběma systémy a zaručeno, že bude vypočtena cena jak při „ručním vytvoření objednávky v systému Byznys, tak na objednávce z internetového obchodu shodná. Je tedy úplně jedno, zda majitel systému Byznys řeší prodejní ceny pomocí kódů prodejních cen, kódem slevy, smluvní cenou či slevou nebo používá množstevní ceny. Navíc je možné na kartě obchodního partnera zadat cenu, či slevu, určenou pouze pro objednávky přes e-shop iBYZNYS.
Aktuality
Do e-shopu iBYZNYS je integrován systém "Aktuality", který slouží k úpravě úvodní stránky e-shopu. Pomocí této stránky může majitel e-shopu informovat své zákazníky o právě probíhajících akcích, novinkách či změnách. Aktuality využívají modulu "Informace" systému Byznys. Je tvořen pomocí šablon, které může majitel e-shopu jednoduše naplňovat či editovat v systému Byznys. Jednotlivé šablony se mohou na úvodní stránce použít vícekrát s různými informacemi.
Jedná se např. o textové šablony, ke kterým lze přiložit obrázek, příp. další soubory (pomocí tzv. sponky v systému Byznys). Použít lze i šablonu Banner nebo Reklamní panel, do šablony je možné vložit i video.
Aktuality lze termínovat (od - do), definovat její důležitost a pořadí zobrazení, směrovat na konkrétního obchodního partnera nebo skupinu zákazníků apod. Takto lze automatizovat zobrazení informací na delší časové období dopředu.


Doporučené zboží, novinky, zboží v akci, ...
Sortiment se v těchto blocích zobrazuje na úvodní stránce. Zadává ručně v systému Byznys a pořadí zobrazovaného sortimentu lze ovlivnit.

Nejprodávanější zboží
Nejprodávanější zboží se vypočítává buď automaticky podle zvoleného parametru (finanční objem nebo počet prodaných kusů) nebo je možné ruční zadání, jako v případě novinek, doporučeného zboží apod.

Informace o e-shopu

29. 3. 2023
Kontakty
Stránka kontakty slouží pro informování zákazníků o kontaktních osobách majitele e-shopu iBYZNYS, případně o dalších provozovnách (pobočkách) firmy. Informace jsou čerpány ze systému Byznys, ze systémového nastavení firmy a z tzv. karty vlastní firmy.

O společnosti
Pod touto volbou zákazník nalezne základní informace o majiteli e-shopu iBYZNYS, o jeho historii, současnosti a vizích do budoucna.

Návod
Pod touto volbou zákazník nalezne průvodce e-shopem iBYZNYS.

Obchodní podmínky
Pod touto volbou zákazník nalezne obchodní podmínky majitele iBYZNYS a zákonem předepsané seznámení s možností odstoupení od kupní smlouvy a vzorový formulář k odstoupení.

Reklamační řád
Na tuto stránku si majitel e-shopu iBYZNYS umístí reklamační řád.

Stažení ceníku
Tato funkce umožní zákazníkům e-shopu stáhnout si ceník se „svými cenami (ve formátu CSV nebo XML) do svého počítače. V základní verzi e-shopu iBYZNYS není podporována funkce automatického stahování ceníků zadáním URL (lze však dokoupit jako nadstavbový modul).

Spravovat cookies
Cookies jsou malé textové soubory, které používají webové stránky, aby učinily uživatelský zážitek zákazníka více efektivní. Zákon uvádí, že e-shop může ukládat cookies jen pokud jsou nezbytně nutné pro dané provoz stránky. Pro všechny ostatní typy cookies je potřeba povolení od zákazníka.

Zaslání všeobecného dotazu
E-shop iBYZNYS umožňuje zákazníkovi komunikaci prostřednictvím formuláře „Zaslání všeobecného dotazu. Dotaz se automaticky zapíše do systému Byznys do „Přijaté korespondence a paralelně se odešle také e-mailem. Ke všeobecnému dotazu lze přiložit jakýkoliv soubor.
Funkčnost e-shopu iBYZNYS se neustále rozšiřuje. Nejdůležitější novinky podle vydaných verzí e-shopu naleznete v sekci FUNKČNÍ NOVINKY.
 Zobrazeno 1-8 z 8