Co je vlastně "důvěrnou informací"?

2. 3. 2011
( https://www.ibyznys.cz/www/rsobrazky/velke/duverne_informace.jpg )

Důvěrnými údaji ve smyslu zákona se rozumí zejména údaje, které mohou vést k identifikaci konkrétní osoby, jako jsou: jméno, adresa bydliště, rodné číslo, číslo průkazů totožnosti a další informace, které nejsou běžně dostupné.
Mnoho lidí si neuvědomuje, že např. samotná e-mailová adresa, kterou na mnoha místech sdílíme, je klíčovým prvkem online bezpečnosti.
Přihlašovací hesla nebo číslo bankovních účtů, jsou pro kyberzločince nesmírně cenné. Hackeři je mohou využít ke krádeži identity, a dokonce k finančním podvodům, které mají pro oběť vážné právní důsledky.
Konstatování: Musíme si uvědomit, že ne vždy máme vliv na to, k čemu budou informace shromážděné obchody použity. Proto bychom měli před poskytnutím své e-mailové adresy nebo jiných citlivých údajů pečlivě zvážit, zda výhody, které získáváme, například slevy na nákupy, skutečně stojí za to, abychom se vystavili nebezpečí.