Jak máme založit dokladovou řadu pro e-shopové objednávky v Byznysu?

8. 12. 2023
( https://www.ibyznys.cz/www/rsobrazky/velke/rady_dokladu.png )

Novou řadu založíte v BYZNYSu v "Nastavení řad dokladů" (Modul "Společné" › "Nastavení" › "Editor řad dokladů").
Následující tříbodový postup zaručuje rychlou, změnu dokladových řad bez nutnosti kontaktovat hotline nebo cokoliv měnit v setup.asp.


1) Novou řadu začnete vytvářet kliknutím na tlačítko "Přidej". Objeví se tabulka s výběrem typu dokladu - zvolte "Objednávky". (Ostatní doklady jsou popsané níže.)

*** Viz obr1 - Řada objednávky - výběr typu ***

2) Po stisknutí tlačítka "Vyber" se zobrazí další okno pro zadání nové řady.
     Červeně označená pole vyplňte/vyberte tak jak jsou na obrázku. Oranžově označená pole nastavujete dle vlastního uvážení.

 • Řada dokladu "R-"
 • Podřada dokladu - většinou se nastavuje s počátečním písmenem "I" jako internet a dvoumístným číslem označujícím rok, pro který je řada platná. Většinou navazuje na předešlou řadu dokladů.
 • Název řady (Popis) - Doporučujeme zkopírovat popis číselné řady z minulého roku. Pokud potřebujete měnit název řad dokladů, přečtěte si postup níže v "Chci změnit název (popis) řady dokladů".
 • Způsob zjišťování - "Nejvyšší číslo" (většinou je v BYZNYSu před-vybrané).
 • Celková délka by měla být "10" - většinou nelze změnit.
 • Implicitní řada - vyberte "NE" (většinou je v BYZNYSu před-vybrané ANO) - toto je nejčastější chyba při zakládání dokladových řad.
*** Viz obr2 - Řada objednávky - zadání parametrů ***
3) Po uložení nastavených parametrů nové řady můžete novou řadu aktivovat a starou deaktivovat checkboxem ve sloupci "Aktivní". Dokud starou řadu nedeaktivujete ("neodškrtnete" checkbox Aktivní), budou objednávky chodit stále na tuto starou řadu.

*** *** ***

Nejčastější dotazy a požadavky

Kdy novou řadu založit?
 • Novou řadu můžete založit kdykoliv
 • Můžete ji označit jako aktivní.
 • Objednávku budou chodit na starou řadu tak dlouho, dokud neprovedete deaktivaci (checkboxem "Aktivní") nebo dokud se řada nenaplní.

Kdy se mi nová řada promítne na e-shopu?
 • Záznam o nové dokladové řadě se přenese na e-shop po vytvoření/uložení řady v další synchronizaci.
 • Objednávky na novou řadu začnou chodit, když deaktivujete starou řadu nebo když dosáhnete maximální kapacity ve staré řadě. R-I23 má poslední objednávku R-I239999. Celková délka řady je 10 znaků, 5 znaků blokujete označením řady "R-I23".

Používáte Předadresné a adresné objednávky?
 • Nastavte nové řady dokladů pro oba druhy objednávek.
 • Návod najdete i v manuálu pro běžnou funkčnost a utility ("Nastavení řady předadresných a adresných objednávek v BYZNYSu").

Ostatní dokladové řady

Chci změnit řadu poptávek!
 • Postup je stejný jako u objednávek včetně výběru typu dokladů.
 • Popis zachovejte z předešlé řady nebo postupujte dle návodu níže (Chci změnit název (popis) řady dokladů).
 • Návod najdete i v manuálu pro běžnou funkčnost a utility "Nastavení vlastní číselné řady pro poptávky".

Chci změnit řadu korespondence!
Postup je obdobný jako u objednávek. Ve výběru typů dokladů zvolte "Korespondence a objednávky".
*** Viz obr3 - Řada korespondence - výběr typu ***
 • Do nové řady doporučujeme zadat název (popis) ze staré (předchozí) řady.
 • Implicitní řada - vyberte "NE"
 • Skupina - Vyberte "P" - přijatá korespondence
 • Návod najdete i v manuálu pro běžnou funkčnost a utility "Nastavení vlastní číselné řady pro poptávky".
*** Viz obr4 - Řada korespondence - zadání parametrů ***


Chci změnit název (popis) řady dokladů!
Pokud se chystáte změnit popis řady dokladů, je potřeba jej změnit i v setup.asp.
1) Založte novou řadu dle popisu výše, označte ji jako aktivní, ale nedeaktivujte starou řadu.
2) Počkejte na proběhnutí synchronizace
3) Přes FTP se připojte na náš server a nastavte nový popis řady v setup.asp (dle toho jakou číselnou řadu měníte). Popis zadejte místo stávajícího do uvozovek.
 • strPopisCiselneRadyVydanychObjednavek = "internet"
 • strPopisCiselneRadyPredadresnychObjednavek = "internet pred"
 • strPopisCiselneRadyAdresnychObjednavek = "internet adres"
 • strPopisCiselneRadyPrijateKorepondence = "internet"
 • strPopisCiselneRadyVydanychPoptavek = "internet poptavky"
4) Po změně nastavení v setup.asp můžete deaktivovat starou řadu objednávek.

Při nedodržení tohoto postupu může na dobu intervalu synchronizace znemožněno odesílání objednávek. Z tohoto důvodu doporučujeme nezadávat do názvu (popisu) číselní řady rok a ponechávat název (popis) z předchozí číselné řady.