Provozujeme e-shop iBYZNYS na svém serveru a nastal problém. Pomůžete nám?

5. 4. 2022
( https://www.ibyznys.cz/www/rsobrazky/velke/help.jpg )

Ano pomůžeme, ale jedná se o placenou službu.
E-shop si může majitel provozovat na svých serverech (SQL i WEB), ale v tom případě si plně zajišťuje a zabezpečuje chod e-shopu. TROELL nemá nad těmito servery žádnou kontrolu a nemá ani pravomoc cokoliv na těchto serverech nastavovat, příp. reinstalovat software.
Pokud budeme požádáni o pomoc (např. e-shop je nefunkční apod.), tak se pokusíme co nejdříve problém detekovat a vypomůžeme v rámci tzv. systémové konzultace. Důležitá je plná součinnost s pověřeným pracovníkem majitele e-shopu a přidělení vzdáleného přístupu do infrastruktury majitele e-shopu.