Časté dotazy (FAQ)

Ano, lze. Tuto službu nabízíme a standardně provádíme.
Pokud něco zadám do Byznysu, zobrazí se tento údaj také v e-shopu?
Ano ... u položek, které se zobrazují v e-shopu, se tato změna projeví. Změna nastane po replikaci dat mezi SQL serverem Byznys a SQL serverem iBYZNYS.

V systému Byznys máme speciální uživatelské úpravy. Promítnou se automaticky také do e-shopu?
Automaticky se tyto úpravy nepromítnou. Pokud budete chtít tyto uživatelské úpravy a uživatelské proměnné využívat i pro e-shop iBYZNYS, bude nutné toto vyřešit prostřednictvím placené uživatelské úpravy.
Záruční doba na e-shop iBYZNYS je 12 měsíců, ale velmi obtížně se určuje, co je skutečným obsahem záruky. Majitel e-shopu při výběru i implementaci může jen obtížně poznat systém do takového detailu, aby mohl říci, co je v rozporu se zárukou. K popisu systému slouží dokumentace, jejíž rozsah a obsah určuje výrobce e-shopu.
Pojem záruční doba u e-shopu nelze použít tak, jak je to běžné např. u průmyslového zboží. E-shop je z podstaty dynamickou záležitostí, a proto v praxi často nastává situace, kdy je řešení sice řádně předáno, avšak velice brzy dochází k požadavku na jeho výraznou změnu (úprava legislativy apod.). Záruka se tedy v případě e-shopu vztahuje na stav systému a jeho řádnou funkčnost dle schválené předimplementační analýzy v době, kdy byl předán a zákazníkem řádně akceptován. Záruka jako taková pak při úpravě systému ztrácí svůj původní význam. V rámci záruky nelze bezúplatně požadovat nasazení nové verze e-shopu či rozšíření o nově zveřejněné funkcionality.
Aby si majitel e-shopu nemusel lámat hlavu nad tím, co obsahuje záruka, uzavírá obvykle s dodavatelem e-shopu tzv. smlouvu o údržbě a v návaznosti pak platí dohodnutý servisní poplatek. V podnikové praxi je to běžně užívaný nástroj, který má za úkol poskytnout zákazníkovi jistotu, že nebude po implementaci ponechán osudu. Takto se záruka stává fakticky neomezenou a stírá rozdíl mezi záručními a pozáručními službami.
Uzavřením této smlouvy získává majitel e-shopu iBYZNYS následující uživatelské výhody:

 • stálá dostupnost aktuální kompilace e-shopu iBYZNYS zdarma
 • slevu 20 % na veškeré práce (analytické, konzultační, programátorské, servisní apod.)
 • slevu 20 % na rozšíření konfigurace e-shopu
 • telefonní a e-mail podpora hotline (pondělí až pátek: od 8:00 do 16:30 hodin)
 • řešení servisních zákroků v e-shopu iBYZNYS pomocí vzdáleného přístupu
Pro majitele e-shopu, kteří ho mají v záruční době nebo mají uzavřenou Smlouvu o údržbě iBYZNYS, je k dispozici telefonická služba hot-line a mailová služba hot-mail. Naši pracovníci jsou připraveni okamžitě řešit Váš problém.
Veškerý servis provádíme pomocí vzdálené zprávy. Šetříme tím čas i Vaše finance.
Musíme však od Vás mít:

 • právo k restartování synchronizačního modulu (služby) iBYZNYS
 • plný přístup do složky iBYZNYS
 • plný přístup k databázi Byznysu
 • přístup do ERP Byznys B6
WWW diskový prostor je poskytován na značkových, vysoce kvalitních a výkonných serverech Dell, kde jsou klíčové součásti redundantní. Konfigurace serverů (webový, databázový, zálohovací) se průběžně vylepšuje.
Firewall používáme od firmy FortiGate. Zařízení obsahuje všechny UTM vlastnosti jako firewall, IPS, aplikační kontrolu, VPN, filtrování webu apod.
Národní i zahraniční konektivita 100 Mbps. Konektivita je zálohovaná. Jedná se o dvě nezávislé optické trasy a zároveň vždy dva poskytovatele zahraniční konektivity (ve dvou různých lokalitách), jsou připojeni do dvou různých NIX uzlů.
Jedná se o doplňkový modul systému Byznys, který rozšiřuje jeho funkčnost pro účel e-shopu. Plugin programuje a udržuje společnost Seyfor a.s., čímž je zaručena 100% kompatibilita právě se systémem Byznys. Plugin se instaluje po odsouhlasení předimplementační zprávy iBYZNYS a zajišťuje si majitel e-shopu (nejlépe ve spolupráci s konzultantem Byznysu). A to i budoucí aktualizace. TROELL instalaci a aktualizace pluginu iBYZNYS neprovádí.
Je to velice jednoduché, pokud máte vytvořený login do e-shopu iBYZNYS za "vlastní firmu".
Přihlašte se a přejděte do sekce sekce "Administrace" (přes menu "O nás" v hlavičce e-shopu). Údaje o platnosti licence a zakoupených nadstavbových modulech a utilitách naleznete v záložce "Nadstavbové moduly a utility".
Máte možnost nadstavbový modul či utilitu on-line objednat (kliknutím na tlačítko "Poptat"). Tato poptávka je nezávazná.
Obchodník společnosti TROELL vám obratem zašle cenovou nabídku ... a vy se rozhodnete až na základě těchto informací.
Aktuální verzi manuálu si můžete stáhnout z těchto stránek ... po přihlášení.
V principu ano, ale tento serverhosting u třetí firmy musí splňovat mnoho podmínek pro bezproblémový chod a dohled nad e-shopem iBYZNYS. Toto řešení, po zkušenostech, nedoporučujeme.
Ano, toto jednodenní školení si u nás můžete objednat. Pište své požadavky na e-mail: obchod@troell.cz
Ano, přesně tak. Po obnovení internetového připojení dojde automaticky k replikaci dat mezi Vaším firemním Byznys SQL serverem a iBYZNYS SQL serverem. To stejné nastane i v případě, když z jakéhokoliv důvodu dojde k odstávce Vašeho Byznys SQL serveru (např. z důvodu poruchy, výpadku el. proudu, restartu apod.).
Přihlaste se na stanici do systému Byznys jako uživatel "sa". Vyberte na liště volbu BYZNYS -> Úvodní nastavení -> Založení .DBC. Zahájíte tím činnost založení nových pohledů. Po skončení činnosti bude problém odstraněn. Tuto činnost je potřeba provést na všech stanicích.
Z důvodu zavádění antispamové ochrany SPF u poskytovatelů emailových účtů (např.: email.cz, seznam.cz, gmail.com, atp.) je u Vaší domény potřeba upravit SPF záznam, který definuje servery oprávněné odesílat emaily vaším jménem.

Úprava tohoto záznamu se provádí u poskytovatele dané domény (DNS). Samotná úprava spočívá v přidání TXT záznamu pro SPF include:spf.ibyznys.cloud (což je adresa našeho SMTP serveru, ze které se odesílají e-maily e-shopu iBYZNYS).

SPF TXT záznam by mohl vypadat přibližně takto:
v=spf1 a mx ip4:X.X.X.X (IP adresa vašeho smtp serveru) include:spf.ibyznys.cloud -all

Váš správce IT, případně doménový registrátor, by neměl mít problém toto nastavit.
Objednal nepřihlášený (maloobchodní) zákazník
Notifikační e-mail se odešle na adresu, kterou zadal v poli E-mail v sekci Fakturační adresa.

Objednal přihlášený zákazník
Notifikační e-mail se odešle na adresu zadanou v Byznys u přihlášené osoby (na záložce Osoby, ve sloupci E-mail).
Pokud tam e-mail není zadán, tak se notifikace odešle na adresu zadanou v Byznys na detailu firmy (v poli E-mail), za kterou se osoba přihlásila.
Pokud není ani zde zadaný e-mail, tak se notifikace zákazníkovi neodešle.

Za obchodního partnera objednal PRODEJCE
Notifikační e-mail se odešle na adresu zadanou v Byznys na detailu firmy (v poli E-mail), za kterou se PRODEJCE objednávku vytvořil.
Pokud zde není zadaný e-mail, tak se notifikace zákazníkovi neodešle.
Notifikační e-mail odejde samozřejmě také PRODEJCI.

Pracovník Centrály objednal za Pobočku
Notifikační e-mail se odešle na adresu zadanou v Byznys u přihlášené osoby za Centrálu (na záložce Osoby, ve sloupci E-mail).
Pokud tam e-mail není zadán, tak se notifikace odešle na adresu zadanou v Byznys na detailu Centrály (v poli E-mail).
Pokud není ani zde zadaný e-mail, tak se notifikace na Centrálu neodešle. Na Pobočku, pro kterou Centrála objednává, se žádný notifikační e-mail neodesílá.
V e-shopu máte nejspíš zapnutou kontrolu cen a systém iBYZNYS vyhodnotil, že se může jednat o "podezřelou" cenu (např. cenu nákupní). Ikona telefonu v podstatě zákazníkovi říká, aby si prodejní cenu telefonicky zjistil. Vám, majiteli e-shopu, toto zobrazení naopak naznačuje, abyste podezřelou cenu co nejdříve opravil.
Není to možné v případě, když Váš e-shop používá off-line komunikaci mezi SQL Byznys a SQL iBYZNYS, tzn. službu iBYZNYS Activ(e). Důvod je jeden jediný … a to technologický.
Adresná objednávka je speciálním případem objednávky, kdy ve chvíli pořizování musí být objednaný sortiment skladem. Tento sortiment je potom adresně zarezervován pro obchodního partnera a není možné jej vydat jinak než realizací této adresné objednávky. Při off-line komunikaci mezi SQL servery iBYZNYS a Byznys není možné z principu zaručit, že bude veškerý objednaný sortiment po přenosu dat a při zápisu do databáze Byznys skladem. Taková adresná objednávka by nešla do Byznysu zapsat a došlo by k chybě a zablokování synchronizačního modulu.
Pokud vyžadujete adresnou rezervaci e-shopové objednávky pro obchodního partnera, tak musíte využít tzv. předadresnou objednávku, která je v Byznysu pro tento účel připravena.
Při uložení předadresné objednávky do Byznysu dojde k automatickému vytvoření adresné rezervace. Doporučujeme číslovat adresné rezervace shodným číslem v jiné dokladové řadě, čímž se usnadní vzájemná kontrola dokladů. Údaje v hlavičce obou dokladů jsou shodné a při opravě jsou promítnuty do druhého provázaného dokladu.

Předadresná objednávka funguje na principu dvou provázaných objednávek: předadresné objednávky <=> adresné rezervace

Řádky dokladu jsou provázány jedna k jedné. V předadresné objednávce je uložen sortiment a ten, který není skladem, je ve chvíli naskladnění postupně realizován a přesouván do adresné rezervace. Řádky předadresné objednávky jsou při naskladnění realizovány na základě priority uvedené v hlavičce předadresné objednávky a v rámci stejné priority na základě data "Do kdy" z hlavičky předadresné objednávky, v případě shodného data dodání dle pořadí zapsání do databáze.
Předadresná objednávka představuje vzor toho, co partner požaduje a nemá vazbu na skladové doklady, tj. nenabízí se k realizaci apod. Nicméně je načítána do stavu rezervací. Rozdíl mezi množstvím a realizací předadresné objednávky je množství adresně rezervované v provázané objednávce. Naopak vazbu na skladové doklady si drží adresná rezervace, která vyjadřuje skutečný stav realizace sortimentů pro daného partnera na skladě.
S nastavením předadresných objednávek Vám pomůže pracovník našeho hot-line.
Velice zjednodušeně to znamená možnost pro majitele iBYZNYS provozovat více e-shopů "nad jednou databázi Byznys". Multilicenční užití představuje cenové zvýhodnění pro další licence iBYZNYS.

Pro každý e-shop je možné nastavit

 • různé číselné řady dokladů
 • různý zobrazovaný sortiment
 • různý strom sortimentu
 • různé prodejní sklady
 • různé obchodní partnery
 • různé informace v kontaktech (osoby, adresy apod.)
 • různý systém aktualit
 • různé zprávy redakčního systému
 • různého maloobchodního zákazníka

Společné zůstává:
 • způsob cenotvorby (ceny určuje BYZNYS)
 • zobrazení dodacích listů a faktur     

Maximální počet podporovaných multilicenčních e-shopů iBYZNYS = 5.
Jedná se o cenově výhodnou licenci pro majitele e-shopu iBYZNYS, který si chce pořídit další e-shop např. pro svou dceřinou společnost nebo pro svou další firmu. Tento e-shop poběží nad jinou databázi Byznys, než původní (hlavní) licence.
Ne, takto obecně to určitě pravda není.
Nejprve k MS SQL Serveru: určitě nepotřebujete licenci "Per Processor" v případě, že používáte "odlehčené verze" MSDE 2000 nebo SQL Sever 2xxx Express. Pokud používáte "plnohodnotný" SQL Server, tak se nemusíte o licencování starat v případě, pokud je výměna dat mezi Vaším Byznys SQL serverem a iBYZNYS SQL serverem realizovaná "ručním přenosem".
Jako ruční je chápán proces, který:

 • musí pokaždé aktivovat uživatel s přiřazenou licencí (CAL user nebo device),
 • musí být konečný a ukončený (a musí se tedy příště znovu ručně spustit),
 • se nesmí samovolně spustit např. po restartu serveru.
Pokud však budete pro výměnu dat mezi SQL servery používat automat, tak je licence "Per Processor" potřebná.
A nyní k Windows Serveru...velice zjednodušeně platí, pokud se "vyhnete" díky ručnímu přenosu dat licenci SQL Serveru "Per Processor", tak nebudete potřebovat ani licenci "External Connector" do Windows Serveru.
< 1  2 
 Zobrazeno 21-39 z 39