Budeme migrovat databázi Byznys na nový SQL server. Jak se to dotkne e-shopu?

11. 6. 2019
( https://www.ibyznys.cz/www/rsobrazky/velke/server_migration.jpg )

Veškeré kroky konzultujte s námi, a to v dostatečném předstihu alespoň jednoho měsíce!
Z naší strany bude nutné provést reinstalaci synchronizačního programu iBYZNYS off-line. Náš administrátor IT Vám zašle metodický pokyn, který je potřeba dodržet a seznam činností, které je nutné provést. V opačném případě hrozí problém s porušením integrity dat mezi databázemi Byznys a e-shopu iBYZNYS.
Důležité je před zahájením migrace zastavit synchronizaci dat mezi SQL Byznys a SQL iBYZNYS (zastavením služby iByznysCoreService), případně nás kontaktovat, abychom ji zastavili.
Reinstalace synchronizačního programu iBYZNYS off-line je placená služba.