Ochrana osobních údajů (GDPR)

7. 5. 2018

Proč si pořídit tento nadstavbový modul?
Modul pro ochranu osobních údajů (GDPR) vám umožní vůči návštěvníků e-shopu splnit jednoduchým způsobem zákonnou povinnost v oblasti ochrany osobních údajů.

Funkčnost modulu v e-shopu iBYZNYS zahrnuje:
1. poskytnutí informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů všem návštěvníkům e-shopu
2. možnost zaslání požadavku správci osobních údajů návštěvníkem e-shopu:
- jaké osobní údaje jsou o něm shromažďované, zpracovávané a uchovávané
- na vymazání svých osobních údajů

V e-shopu iBYZNYS je vytvořena zvláštní stránka „Ochrana osobních údajů", která se skládá ze dvou částí:
- v první části je informace pro zákazníky o ochraně osobních údajů
- druhou část tvoří formulář pro komunikaci zákazníka se správcem osobních údajů

Po odeslání formuláře se:
- požadavek zapíše do databáze Byznys (do přijaté korespondence)
- odešle e-mail správci osobních údajů
- odešle e-mail žadateli

Na všech místech v e-shopu, kde zákazník zadává/edituje své osobní údaje:
- registrace, předregistrace
- profil osoby
- vyplnění kontaktních údajů maloobchodním (nepřihlášeným) zákazníkem
je link na stránku „Ochrana osobních údajů".

Pokud vytváří objednávku maloobchodní zákazník, tak může nastat situace, kdy od něj není potřeba vyžadovat osobní údaje (např. jméno, příjmení, adresu atp.). Tato situace nastane při určité kombinaci způsobu platby a způsobu dopravy.
Majitel e-shopu však může vyžadovat údaje, bez kterých není možné z technických důvodů obchod uskutečnit. Např. může vyžadovat e-mail zákazníka a/nebo jeho telefonní kontakt.