Proč se zboží v e-shopu najednou přestane zobrazovat? Vše je správně zadané.

18. 10. 2021

Možnou příčinou mohla být pomůcka pro kopírování karet v Byznys B6 pro vytvoření nového záznamu v tabulce SKSTAV, resp. v návazné tabulce SKSTAV_I. V této funkci byla bohužel chyba, když při kopírování karet v B6 vznikaly tzv. duplicitní záznamy, které mají STEJNÝ jedinečný identifikátor ID1 (viz obrázek), příp. tabulky SKSTAV a SKSTAV_I nejsou v relaci 1:1 (není shodný počet záznamů).
Tato chyba může následně způsobit chyby v e-shopu iBYZNYS. Může se např. přestat zobrazovat sortiment, který je jinak zadán správně nebo může dojít k zaseknutí synchronizace dat mezi SQL databázemi B6 a iBYZNYS.
Kontaktujte proto nejprve náš hotline, který Vám buď tuto příčinu buď potvrdí (máme on-line informaci) nebo naopak vyvrátí (potom je chyba někde jinde).
Pokud dojde k potvrzení, tak je potřeba, abyste tuto chybu v B6 odstranili. Optimálně tak, že budete kontaktovat hotline Seyfor Byznys v Příbrami, kde jsou připraveni tento problém s duplicitou jedinečných identifikátorů záznamů odstranit. Seyfor Byznys má připravený opravný select, který vše napraví. Případně řešte tuto situaci
"přes svého" konzultanta B6.
Po odstranění duplicit v databázi B6 je nutné kontaktovat náš hotline, abychom provedli resynchronizaci dotčené tabulky (nebo tabulek) z B6 do iBYZNYS (opravíme tím chybu v e-shopu). Tato činnost může trvat, podle velikosti tabulek, několik minut, ale i několik hodin ... a po tuto dobu musí být e-shop vypnutý, a tedy pro zákazníky nedostupný.
První odstranění problému (resynchronizaci opravených tabulek) provedeme bez poplatku. Pokud by k duplicitě záznamů docházelo v budoucnu znovu, tak je potřeba celý proces opakovat a v tom případě již bude naše činnost placenou službou.