Seznam zpráv

V návaznosti na funkčnost Byznysu připravujeme rozšíření modulu Sledování objednávky o automatizaci zápisu změny stavu objednávky.
Systém iBYZNYS nachází uplatnění u širokého spektra obchodních společností. Tyto společnosti se sice odlišují svou velikostí, sortimentem a oborem zaměření, ale všechny mají jedno společné ... pevnou vazbu mezi systémy Byznys a iBYZNYS.
Z pohledu cílení na zákazníka se jedná buď o klasické B2C e-shopy pro koncové spotřebitele (odkazy na ně naleznete na našich webových stránkách) nebo B2B objednávkové systémy určené pro velkoobchodní prodej. Tyto B2B systémy jsou určeny výhradně pro registrované partnery, a proto uvádíme pouze seznam vybraných:

 • KOH-I-NOOR HARDTMUTH TRADE a.s.
 • MARIMEX CZ s.r.o.
 • THERMONA s.r.o.
 • ŠABATA s.r.o.
 • MARIMEX SK s.r.o.
 • INA SPORT s.r.o.
 • KOMPEK s.r.o.
 • DC RAVAK a.s
 • IDEAL TRADE s.r.o.
 • VINEKON s.r.o.
 • JK - TRADING s.r.o.
 • EXTRAVÝFUK s.r.o.
 • LOS KACHLOS s.r.o.
 • EGO DEKOR s.r.o.
Byznys = ekonomický systém B6 od společnosti Seyfor a.s., Divize MB, BU Byznys
iBYZNYS = e-shop nebo objednávkový systém od společnosti TROELL s.r.o.
Synchronizace dat = speciální aplikace, která na serverech core i www běží jako služba. Majitel e-shopu iBYZNYS provozuje ve své lokalitě server s Byznysem, který běží na Microsoft SQL (dále core). V internetu provozuje naše firma server, na kterém běží jeho e-shop iBYZNYS a Microsoft SQL (dále www). Prostřednictvím synchronizačního modulu se přenáší databázová a souborová data v nastaveném intervalu, jehož standardní délka je 15 minut. Přenáší se pouze tabulky a řádky definované ve speciálním konfiguračním souboru.

Plugin iBYZNYS = doplňkový modul systému Byznys, který rozšiřuje jeho funkčnost pro účel e-shopu. Plugin programuje a udržuje společnost Seyfor a.s., čímž je zaručena 100% kompatibilita právě se systémem Byznys.
Jedná se o funkčnosti, které nejsou součástí základní verze e-shopu iBYZNYS. Majitel e-shopu si je může zakoupit a aktivovat, pokud mu taková potřeba nastane. Rozšíření systému iBYZNYS o nadstavbový modul má vliv na navýšení roční smluvní údržby e-shopu.

Mapy.cz - REST API

14. 6. 2024
Vzhledem ke změnám funkčnosti Mapy.cz připravujeme podporu REST API.
Zaregistrovali jsme z Vaší strany zájem o informaci, jakým způsobem je řešena bezpečnost komunikace e-shopu iBYZNYS s vaším Byznys SQL serverem a zda nejsou např. v ohrožení zálohy databáze Byznysu před útoky hackerů.
Pro bezpečný přenos dat mezi e-shopem iBYZNYS a ERP systémem Byznys je datové propojení zajišťováno vlastním přenosovým modulem. Díky tomuto modulu není Byznys SQL server, včetně jeho komunikačních portů, vůbec vystaven veřejnému internetu a váš server je tak v bezpečí před případnými kybernetickými útoky. Zabezpečení přenosového modulu je zajištěno tak, že SQL server s databází BYZNYS používá pouze odchozí porty a data pro přenos jsou šifrována.

Digital Services Acts

31. 10. 2023
iBYZNYS splňuje veškeré požadavky Nařízení Evropského parlamentu a rady O jednotném trhu digitálních služeb DIGITAL SERVICES ACTS.
Toto nařízení řeší tzv Dark patterns, což lze přeložit jako nekalé praktiky a vešlo v platnost 17. února 2024.
Na stránce s kontakty naleznete JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO, které je určeno pro komunikaci vymezenou výše uvedeným nařízením.
Zaregistrovali jsme z Vaší strany zájem o informaci, jakým způsobem je řešena bezpečnost komunikace e-shopu iBYZNYS s vaším Byznys SQL serverem a zda nejsou např. v ohrožení zálohy databáze Byznysu před útoky hackerů.
Pro bezpečný přenos dat mezi e-shopem iBYZNYS a ERP systémem Byznys je datové propojení zajišťováno vlastním přenosovým modulem. Díky tomuto modulu není Byznys SQL server, včetně jeho komunikačních portů, vůbec vystaven veřejnému internetu a váš server je tak v bezpečí před případnými kybernetickými útoky. Zabezpečení přenosového modulu je zajištěno tak, že SQL server s databází BYZNYS používá pouze odchozí porty a data pro přenos jsou šifrována.
Společnost Ego dekor s.r.o. spustila e-shop se sortimentem amerických svíček Goose Creek, španělského vonného sortimentu Boles D´olor, ekologických svíček a svícnů. E-shop je určený pro koncové zákazníky.
www.vonavyshop.cz
Společnost PCC MORAVA - CHEM spustila e-shopy s chemickými produkty pro partnery (B2B) a pro koncové zákazníky (B2C).
B2B     www.distriparkb2b.cz
B2C     www.distripark.cz
iBYZNYS podporuje měření rozšířených konverzí (enhanced conversions) pro Google Ads.
Účelem rozšířených konverzí je zpřesnit měření konverzí a umožnit lépe stanovovat cenové nabídky pro lepší výkon Vašich kampaní.
Funkčnost je podmíněna aktivací nadstavbového modulu Měřící kódy.
Rádi sdílíme zkušenost pana
Michala Paličky marketingového specialisty našeho uživatele, společnosti NAREX CONSULT, akciová společnost.
Návod na zprovoznění rozšířených konverzí naleznete v příloze této zprávy.
Společnost se úzce specializuje na výrobu a obchod s drátěným programem s tlumeným dovřením. Dále e-shop nabízí výsuvné boxy s tlumeným dovřením, LED osvětlení, hliníkový program, odpadové hospodářství, program pro šatnu apod.
www.idealshop.cz
Studie ing. Vladimíra Smytky, bezpečnostního výzkumníka ze společnosti Lynt Services se zabývala zabezpečením český e-shopů. Zkoumal bezpečnostní problémy 35 tisíc e-shopů. Výsledek je pro nás více než potěšující:
Mezi šesti nejbezpečnějšími jsou dva e-shopy iBYZNYS!
Jedná se o e-shopy firem Kleiner Brno s.r.o. (Levné sporáky) a MOTO Ústí nad Labem s.r.o..

Celou studii si můžete přečíst zde ...

Co můžete udělat, aby mezi nejbezpečnějšími e-shopy byl i ten Váš?
1. Aktivovat nadstavbový modul Podpora šifrovaného přenosu - https
2. Používat nadstavbový modul Šifrování přihlašovacích hesel
3. Provozovat iBYZNYS v designu Jazz!
4. Správně nastavit bezpečnostní prvky

Máte zájem o zvýšení bezpečnosti a nesplňujete první tři z výše uvedených podmínek? Obraťte se na naše obchodní oddělení.
Nastavení bezpečnostních prvků s Vámi vyřeší naše technická podpora.

Rychlá navigace

17. 4. 2024
Proč si pořídit tento nadstavbový modul?
Umožněte svým zákazníkům rychlé vybírání podskupiny sortimentu. Po najetí kurzorem na skupinu sortimentu se zobrazí otevírací okno s podskupinami. Zákazník se tak pohodlně dostane až do třetí úrovně skupin sortimentu bez potřeby otevírání stromu nebo čekání na načtení stránky z odkazu. S přihlédnutím k počtu a struktuře hlavních skupin sortimentu lze využít jak vertikální, tak horizontální navigaci nebo jejich kombinaci.
Novou řadu založíte v BYZNYSu v "Nastavení řad dokladů" (Modul "Společné" › "Nastavení" › "Editor řad dokladů").
Následující tříbodový postup zaručuje rychlou, změnu dokladových řad bez nutnosti kontaktovat hotline nebo cokoliv měnit v setup.asp.


1) Novou řadu začnete vytvářet kliknutím na tlačítko "Přidej". Objeví se tabulka s výběrem typu dokladu - zvolte "Objednávky". (Ostatní doklady jsou popsané níže.)
*** Viz obr1 - Řada objednávky - výběr typu ***

2) Po stisknutí tlačítka "Vyber" se zobrazí další okno pro zadání nové řady.
     Červeně označená pole vyplňte/vyberte tak jak jsou na obrázku. Oranžově označená pole nastavujete dle vlastního uvážení.

 • Řada dokladu "R-"
 • Podřada dokladu - většinou se nastavuje s počátečním písmenem "I" jako internet a dvoumístným číslem označujícím rok, pro který je řada platná. Většinou navazuje na předešlou řadu dokladů.
 • Název řady (Popis) - Doporučujeme zkopírovat popis číselné řady z minulého roku. Pokud potřebujete měnit název řad dokladů, přečtěte si postup níže v "Chci změnit název (popis) řady dokladů".
 • Způsob zjišťování - "Nejvyšší číslo" (většinou je v BYZNYSu před-vybrané).
 • Celková délka by měla být "10" - většinou nelze změnit.
 • Implicitní řada - vyberte "NE" (většinou je v BYZNYSu před-vybrané ANO) - toto je nejčastější chyba při zakládání dokladových řad.
*** Viz obr2 - Řada objednávky - zadání parametrů ***
3) Po uložení nastavených parametrů nové řady můžete novou řadu aktivovat a starou deaktivovat checkboxem ve sloupci "Aktivní". Dokud starou řadu nedeaktivujete ("neodškrtnete" checkbox Aktivní), budou objednávky chodit stále na tuto starou řadu.

*** *** ***

Nejčastější dotazy a požadavky

Kdy novou řadu založit?
 • Novou řadu můžete založit kdykoliv
 • Můžete ji označit jako aktivní.
 • Objednávku budou chodit na starou řadu tak dlouho, dokud neprovedete deaktivaci (checkboxem "Aktivní") nebo dokud se řada nenaplní.

Kdy se mi nová řada promítne na e-shopu?
 • Záznam o nové dokladové řadě se přenese na e-shop po vytvoření/uložení řady v další synchronizaci.
 • Objednávky na novou řadu začnou chodit, když deaktivujete starou řadu nebo když dosáhnete maximální kapacity ve staré řadě. R-I23 má poslední objednávku R-I239999. Celková délka řady je 10 znaků, 5 znaků blokujete označením řady "R-I23".

Používáte Předadresné a adresné objednávky?
 • Nastavte nové řady dokladů pro oba druhy objednávek.
 • Návod najdete i v manuálu pro běžnou funkčnost a utility ("Nastavení řady předadresných a adresných objednávek v BYZNYSu").

Ostatní dokladové řady

Chci změnit řadu poptávek!
 • Postup je stejný jako u objednávek včetně výběru typu dokladů.
 • Popis zachovejte z předešlé řady nebo postupujte dle návodu níže (Chci změnit název (popis) řady dokladů).
 • Návod najdete i v manuálu pro běžnou funkčnost a utility "Nastavení vlastní číselné řady pro poptávky".

Chci změnit řadu korespondence!
Postup je obdobný jako u objednávek. Ve výběru typů dokladů zvolte "Korespondence a objednávky".
*** Viz obr3 - Řada korespondence - výběr typu ***
 • Do nové řady doporučujeme zadat název (popis) ze staré (předchozí) řady.
 • Implicitní řada - vyberte "NE"
 • Skupina - Vyberte "P" - přijatá korespondence
 • Návod najdete i v manuálu pro běžnou funkčnost a utility "Nastavení vlastní číselné řady pro poptávky".
*** Viz obr4 - Řada korespondence - zadání parametrů ***


Chci změnit název (popis) řady dokladů!
Pokud se chystáte změnit popis řady dokladů, je potřeba jej změnit i v setup.asp.
1) Založte novou řadu dle popisu výše, označte ji jako aktivní, ale nedeaktivujte starou řadu.
2) Počkejte na proběhnutí synchronizace
3) Přes FTP se připojte na náš server a nastavte nový popis řady v setup.asp (dle toho jakou číselnou řadu měníte). Popis zadejte místo stávajícího do uvozovek.
 • strPopisCiselneRadyVydanychObjednavek = "internet"
 • strPopisCiselneRadyPredadresnychObjednavek = "internet pred"
 • strPopisCiselneRadyAdresnychObjednavek = "internet adres"
 • strPopisCiselneRadyPrijateKorepondence = "internet"
 • strPopisCiselneRadyVydanychPoptavek = "internet poptavky"
4) Po změně nastavení v setup.asp můžete deaktivovat starou řadu objednávek.

Při nedodržení tohoto postupu může na dobu intervalu synchronizace znemožněno odesílání objednávek. Z tohoto důvodu doporučujeme nezadávat do názvu (popisu) číselní řady rok a ponechávat název (popis) z předchozí číselné řady.
Proč si pořídit reklamní banner v levém bloku?
Hledáte způsob, jak maximalizovat návratnost investic do marketingu a zvýšit prodeje ve vašem e-shopu? Pak je reklamní blok ideálním řešením pro vás! Umožní vám umístit reklamu do často zobrazované oblasti e-shopu, a to do levého bloku, pod navigaci. Tj, pod strom sortimentu, případně kategorie (novinky, nejprodávanější, akce...) a skupiny zpráv redakčního systému. Součástí je automatická obměna obrázků s reklamou. Všechny obrázky mohou obsahovat odkaz.
Proč si pořídit tento nadstavbový modul?
Zvyšte bezpečnost Vašeho e-shopu iBYZNYS a zároveň usnadněte svým zákazníkům přihlašování. Buďte na technologickém čele!

Jako jeden z prvních e-shopů v České republice iBYZNYS podporuje PassKeys, tedy přihlašování pomocí biometrických údajů (například otisku prstu). To přináší další posílení bezpečnosti vašeho e-shopu. Obrovskou výhodou je velmi jednoduché použití zákazníky, ti si nemusejí pamatovat žádné heslo. Funkčnosti umožňuje přihlášení do různých účtů iBYZNYS (typicky prodejci) a přihlášení z různých zařízení.

Součástí nadstavbového modulu je také přihlašování přes vybrané sociální sítě, a to:
 • Google
 • Facebook
 • Twitter
 • Seznam.cz
 • TikTok
I v tomto případě je výhodou jednoduché použití pro Vaše zákazníky, nemusí si pamatovat žádné heslo.
Proč si pořídit tento nadstavbový modul?
Sledování objednávky je důležitou součástí moderního e-shopu. Poskytněte svým zákazníkům přehled v jakém stavu a na jakém místě se jeho objednávka právě nachází. Stav své objednávky mohou sledovat on-line na speciální stránce e-shopu, zároveň jsou o každé změně stavu informováni notifikačním e-mailem.
Tento nadstavbový modul umožní vašim zákazníků sledovat svou objednávku. Jsou sledovány a zobrazovány čtyři stavy:

 • Zpracování objednávky
 • Příprava zásilky
 • Doručování zásilky
 • Převzetí zboží
Sledování objednávky obsahuje číslo balíku a link na sledování zásilky přepravní společností.

NAREX CONSULT, a.s.

4. 3. 2011
 • Varianta off-line se službou iBYZNYS Activ(e)
 • Prodej nářadí, nástrojů a měřidel
 • Malešická 1936/39, Praha 3
 • www.eshopnarexcon.cz
Z technologický důvodů je zakázáno vytvářet v Byznysu "ruční objednávky" v dokladové řadě, která je vyhrazena pro e-shopové objednávky, protože by došlo k zablokování synchronizace dat mezi e-shopem iBYZNYS a Byznysem!
Doporučujeme tuto problematiky ošetřit prostřednictvím přístupových práv pro skladové hospodářství Byznys. U osoby mající právo pořízení přijaté objednávky vyplníte ve sloupci Přístupné a implicitní řady všechny pro přijaté objednávky mimo řadu určenou pro internetové objednávky.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  >
 Zobrazeno 1-20 z 171