Můžeme v e-shopu zakládat nové zboží prostřednictvím importu datových souborů od našich dodavatelů?

27. 5. 2021
Primárním zdrojem dat e-shopu iBYZNYS je databáze ERP Byznys, proto je nutné provézt import do této databáze. V takovém případě je potřeba domluvit veškerou činnost s Vaším konzultantem Solitea a.s.
Synchronizační modul iBYZNYS off-line přenese následně nová data do databáze iBYZNYS, kde s nimi pracuje.
S námi je možné řešit pouze případný import dat do již existujících karet sortimentu (popisy, parametry apod.).

Import dat je placená služba.