Můžeme v e-shopu zakládat nové zboží prostřednictvím importu datových souborů od našich dodavatelů?

27. 5. 2021
NE ... protože primárním zdrojem dat e-shopu iBYZNYS je databáze Byznys.
Proto je nutné provést import dat do databáze Byznys! Synchronizační modul iBYZNYS off-line přenese následně nová data do databáze iBYZNYS, kde s nimi již pracuje. V takovém případě je potřeba domluvit veškerou činnost s vaším konzultantem ze společnosti Solitea Byznys.
S námi je možné řešit pouze případný import dat do již existujících karet sortimentu (tzn. popisy, parametry apod.).

Import dat je placená služba.