Všeobecné smluvní podmínky provozu www služeb TROELL s.r.o.

14. 8. 2019
Všeobecné smluvní podmínky se týkají veškerých obchodních vztahů mezi Provozovatelem a Objednatelem e-shopu iBYZNYS vzniklých na základě Smlouvy o poskytování služby iBYZNYS Activ(e).