Přihlášení do e-shopu, registrace

10. 6. 2019
( https://www.ibyznys.cz/www/rsobrazky/velke/login_logout.jpg )
V e-shopu mohou nakupovat jak maloobchodní zákazníci (nemají IČ) u kterých se nepožaduje při nákupu registrace, tak i registrovaní zákazníci ...

Registrace do e-shopu
Zákazník zadá základní informace o své společnosti nebo osobě. E-shop podporuje registraci odběratele přímo do systému Byznys, tzn. že je automaticky založen záznam do číselníku obchodních partnerů v systému Byznys. V e-shopu je kontrola, která zamezí vícenásobné registraci jednoho partnera. Pro usnadnění práce a pro vyloučení možnosti lidské chyby při registraci vyplňuje e-shop iBYZNYS na základě zadaného IČ data partnera z portálu ARES (aplikace Ministerstva financí, která souhrnně zpřístupňuje údaje o všech ekonomických subjektech v ČR).
Volba, jaké registrační údaje systém požaduje, je plně na rozhodnutí majitele iBYZNYS a lze je jednoduchým způsobem měnit.
Po ukončení registrace odejde tato informace prostřednictvím e-mailu majiteli e-shopu.


Přihlášení do e-shopu
Tato funkce slouží oprávněným osobám (zákazníkům) ke vstupu do iBYZNYS a k využívání jeho služeb dle nastavených přístupových práv. Veškeré informace o zákazníkovi jsou uloženy v systému Byznys. Lze nastavit odeíslání informačního e-mailu majiteli e-shopu po každém přihlášení zákazníka.

Odhlášení z e-shopu
Touto volbu se přihlášený zákazník odhlásí z e-shopu.

Profil
Volbou této možnosti v iBYZNYS může zákazník editovat informace o své společnosti nebo osobě. V této oblasti se nastavují a mění přístupová práva dalších osob. Pokud zákazník provede jakoukoliv změnu, automaticky se projeví na kartě partnera v číselníku obchodních partnerů v systému Byznys.
Volba, jaké registrační údaje lze editovat, je plně na rozhodnutí majitele e-shopu iBYZNYS a ten ji může jednoduchým způsobem měnit.
Majitel iBYZNYS může absolutně editovat veškeré informace o zákazníkovi (včetně přístupových práv) v číselníku obchodních partnerů v systému Byznys a tyto změny se samozřejmě přenesou do do e-shopu iBYZNYS.


Maloobchodní zákazník
Funkčnost je vhodná, jestliže máte skupinu maloobchodních zákazníků (nemají IČ), u kterých nepožadujete při nákupu registraci do systému Byznys. Zároveň je však pro tuto skupinu odběratelů zachována 100% možnost realizace cenotvorby prostřednictvím systému Byznys (kód ceny, kód slevy apod.). V číselníku obchodních partnerů se vytvoří pouze jedna nová karta obchodního partnera (nazvaná např. Maloobchodní prodej) a vytvořená objednávka prostřednictvím e-shopu se bude zapisovat do systému Byznys za tohoto partnera. Majitel internetového obchodu má tedy možnost jednoduchým způsobem vyhodnotit prodej pro maloobchodní zákazníky.

Doklady - objednávky nebo poptávky
Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své objednávky (nebo poptávky) v archívu, a to jak objednávky vytvořené prostřednictvím e-shopu, tak i zadané ručně v systému Byznys.
Praktickou funkcí je možnost vložit zboží do košíku z jakékoliv předchozí objednávky z archívu. Tuto funkci využijí zejména zákazníci, kteří objednávají stále stejný sortiment zboží, příp. je možné využít tzv. rychlý výběr zboží.

Ve výpisu objednávek si zákazník může zjistit a vytisknout veškeré nedodané zboží.

Doklady - dodací listy
Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své dodací listy z archívu.

Doklady - faktury
Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své faktury z archívu.