Přihlášení do e-shopu, registrace

10. 6. 2019
V e-shopu mohou nakupovat jak maloobchodní zákazníci (nemají IČ) u kterých se nepožaduje při nákupu registrace do systému Byznys (tzn. nevytváří se záznam v číselníku obchodních partnerů), tak i registrovaní zákazníci ...

Registrace do e-shopu
Nový zákazník zde zadává základní informace o sobě a(nebo) o své společnosti. E-shop iBYZNYS podporuje zápis nového zákazníka (odběratele) přímo do databáze Byznys.

Přihlášení do e-shopu
Slouží oprávněným osobám (registrovaným zákazníkům) ke vstupu do e-shopu iBYZNYS, dle nastavených přístupových práv.

Odhlášení z e-shopu
Touto volbu se přihlášený zákazník odhlásí z e-shopu.

Profil
V této oblasti může zákazník editovat informace o sobě a(nebo) o své společnosti. Pokud zákazník provede jakoukoliv změnu, tak se tato úprava automaticky projeví na kartě partnera v Byznys.

Doklady
Jestliže je zákazník přihlášený do e-shopu a zároveň má přidělená práva pro přístup k dokladům, tak si tyto doklady může zobrazit, příp. vytisknout. Samozřejmostí je výběr dokladů pomocí filtru. Vzhled je shodný se základním dokladem, který je použit v systému Byznys.

Objednávky nebo poptávky
Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své objednávky (nebo poptávky) v archívu, a to jak objednávky vytvořené prostřednictvím e-shopu, tak i zadané ručně v systému Byznys.
Praktickou funkcí je možnost vložit zboží do košíku z jakékoliv předchozí objednávky z archívu. Tuto funkci využijí zejména zákazníci, kteří objednávají stále stejný sortiment zboží. Příp. je možné využít tzv. rychlý výběr zboží.

Ve výpisu objednávek si zákazník může zjistit a vytisknout „Nedodané zboží a to rozpisem nebo sumárně. Ve výpisu se zobrazuje takové zboží, které je nerealizované nebo jen částečně realizované.

Dodací listy
Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své dodací listy z archívu.

Faktury
Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své faktury z archívu.