Nejdůležitější funkční novinky v roce 2014

5. 6. 2019
Kontrola funčnosti DOPRODEJ na disponibilní množství
U každé položky, která je označená jako "Doprodej", se při vložení do košíku provede kontrola na disponibilní množství. Pokud bude požadavek zákazníka větší, tak se množství upraví pouze do výše disponibilního množství.

Vazba mezi objednávkou a dodacím listem
Ve výpisu objednávek je nový sloupec "Návaznost a v něm se vypíše číslo dodacího listu, pokud dodací list k objednávce existuje. Pokud bude na jednu objednávku existovat několik dodacích listů, tak se tyto dodací listy vypíší v sloupci "Návaznost" pod sebou.

Podpora 3. sazby DPH
E-shop iBYZNYS je připraven na 3.sazbu DPH, která je platná od 1.1.2015, když podporuje nové proměnné v tabulkách databáze Byznys.

Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy jako součást e-mailu
Dokumenty "Všeobecné obchodní podmínky a "Poučení o právu o odstoupení od smlouvy jsou součástí potvrzujícího mailu, který odejde zákazníkovi po vytvoření objednávky.

Restriktivní zobrazení sortimentu
Toto funkčnost umožňuje v systému Byznys definovat každému obchodnímu partnerovi konkrétní sortiment, který může a(nebo), který naopak nesmí v e-shopu iBYZNYS vidět.

Centrála objednává za pobočku
Pro tuto funkčnost musí být v Byznys, v číselníku obchodních partnerů, vytvořená vazba Centrála -> Pobočka (přes FACISODB.KLIC_PRIJ). Potom bude možné, aby osoba zadaná u centrály (v záložce „Osoby) objednávala zboží jak pro centrálu, tak pro vybranou pobočku.

Rozdělení menu Způsob platby a Způsob dopravy
Původní jedno menu, ve kterém zákazník vybíral způsob platby a dopravy objednávky, bylo rozděleno na menu dvě, a to na :
  • menu „Způsob dopravy
  • menu „Způsob platby
Majitel e-shopu iBYZNYS má nově možnost definovat logické vazby mezi položkami obou menu. Volba určité položky z jednoho menu aktivuje/deaktivuje určitou množinu položek menu druhého.

Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy
V souvislosti s novým občanským zákoníkem vznikla od 1.1.2014 majitelům e-shopů povinnost seznámit zákazníka s právem na odstoupení od kupní smlouvy. Dále pak zákazníkovi poskytnout všeobecné obchodní podmínky a formulář pro odstoupení od uvedené smlouvy. Oblast řeší § 1811; 1820 - 1821; 1824; 1826 - 1827; 1829 - 1830 nového Občanského zákoníku.
V e-shopu iBYZNYS je vytvořena nová html stránka s poučením o právu odstoupit od smlouvy a stránka s textem vzorového formuláře.


Ochrana proti clickjackingu
Clickjacking využívá zákazníkova kliknutí na stránku, které následně zneužije pro jiný účel. Tím může na cílové stránce provést prakticky libovolnou akci, aniž by o tom zákazník věděl a souhlasil - např. by si nevědomky koupil zboží. Naprogramovaná ochrana v e-shopu iBYZNYS tomuto zabrání.

Chování e-shopu při neznámé prodejní ceně
V e-shopu iBYZNYS se setkáme s pojmem „neznámá cena. Tento stav může nastat při zapnutých kontrolách a místo prodejní ceny se potom zobrazí ikona telefonu (znamená to v podstatě, že je „cena na dotaz). E-shop iBYZNYS vyhodnotí, že cena je z nějakého důvodu "podezřelá a proto raději nezobrazí jeho spočítanou cenu. Pokud bude sortiment s neznámou cenou vložen do košíku, tak bude možné nastavit dva možné způsoby chování v košíku:
  • celková cena objednávky bude spočtena pouze ze známých hodnot a vypíše se hláška „Pozor - v košíku je zboží s neznámou cenou. Výsledná cena objednávky není konečná
  • celková cena objednávky se nebude počítat (zobrazí se ikona telefonu () a vypíše se hláška „Pozor - v košíku je zboží s neznámou cenou. Výslednou cenu objednávky nelze určit
Obdobně budou informace prezentovány i v potvrzovacích e-mailech k takové objednávce.

Blokace přihlášeného zákazníka zadaný počet dnů po splatnosti
Podpory funkčnosti v e-shopu iBYZNYS, která se objevila v kompilaci Byznys 3.41. Zadaný počet dnů v doplňkovém poli na kartě obchodního partnera udává, od kolikátého dne (po splatnosti) bude obchodní partner blokován nebo upozorněn při vystavení dokladů v případě překročení dlužné částky.

Zobrazení posledních odběrů
Přihlášenému zákazníkovi se v detailu sortimentu v záložce "Poslední odběry zobrazí datum a množství posledních odběrů daného sortimentu. Uživatelsky půjde nastavit kterým zákazníkům se má tato funkčnost zobrazit (dle hodnoty IDENT) a také počet zobrazovaných posledních odběrů.

Nerealizovaný sortiment
V seznamu objednávek je nové tlačítko, které vyvolá tiskový výstup, kde se zákazníkovi vypíše nedodané zboží (nerealizovaný sortiment) ze všech jeho nezrealizovaných objednávek. Zákazník tak již nebude muset zobrazovat postupně detaily jednotlivých objednávek a hledat, v které je vlastně nerealizovaný sortiment, který ho právě zajímá. Zákazník bude moci ovlivnit parametry sortimentu, které se budou v sestavě vypisovat.