Nejdůležitější funkční novinky v roce 2015

5. 6. 2019
Design Jazz!
Byl uvolněn nový design e-shopu iBYZNYS s názvem Jazz! Nový základní design respektuje moderní trendy v oblasti vzhledu a použitelnosti. Důsledně používá CSS styly, tak aby bylo možné jednoduše změnit barvy, písma, texty tlačítek, případně další prvky i jednotlivých oblastí. Jeho nespornou předností je responzivní zobrazení. Jde o způsob stylování webových stránek, které zaručí, že zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobily, tablety, notebooky, PC atd.). Podporované prohlížeče jsou Internet Explorer verze 9 a vyšší, Firefox verze 3.5 a vyšší, Opera verze 10 a vyšší, Chrome verze 4 a vyšší, Android, IOS.

Vývoz a zasílání zboží do zemí EU
Do e-shopu iBYZNYS byla dopracována podpora pro vývoz zboží do zemí EU, tzn. plátce k plátci, kdy je plnění osvobozeno od DPH.
Nově je podporován také režim zasílání zboží, tj. plátce k neplátci, pokud je majitel e-shopu zaregistrován v dané zemi EU k DPH. Potom se zboží dodává s DPH platnou v zemi dodání.


Souhlas s používáním cookies
Podle Evropské legislativy je od 30. 9. 2015 povinnost provozovatelů webových stránek vyžádat si od svých návštěvníků souhlas s užíváním cookies.

Platební portál iBYZNYS
Tento produkt z řady iBYZNYS mohou využít firmy, které sice nepotřebují e-shop, ale potřebují webovou aplikaci pro on-line úhradu vydaných faktur z Byznys VR. Úhradu vydaných faktur budou zákazníci provádět prostřednictvím platební brány GoPay. V systému Byznys byla do komunikací s bankou přidána komunikace „GOPAY - ABO, pro natažení ABO výpisů z platební brány GoPay. Po natažení výpisů do banky dochází k propárování jednotlivých faktur.

Pomocí sériového čísla najít dodací list
Podmínka pro výpis dodacích listů byla rozšířena o parametr sériové číslo.

Podpora nového svátku
Od roku 2016 se počet svátků rozšíří o Velký pátek.

Vypnutí blokace zákazníka dle limitu dlužné částky
Pomocí přepínače v konfiguračním souboru lze v e-shopu vypnout zákazníkům zobrazování hlášek o překročení finančního limitu neuhrazených faktur, příp. potlačit blokace zákazníků. Nedochází tedy k automatickému přebírání této funkčnosti z Byznys.

Rozšíření funkčnosti "Tandemová položka"
Dříve se dotahovala tandemová položka k položce hlavní v e-shopu iBYZNYS automaticky vždy a pouze ve stejném počtu jako je hlavní položka.
Rozšířili jsme funkčnost takto:

  • dotahování tandemové položky lze vypnout přepínačem v konfiguračním souboru,
  • tandemová položka se nebude dotahovat, pokud je v modulu Skladové hospodářství definována "na příjmu,
  • tandemová položka bude dotažena v množství = 1, pokud je tak nastavena v modulu Skladové hospodářství

Dotažení DIČ do registračního formuláře z ARES
Při registraci nového zákazníka do e-shopu iBYZNYS se z ARES do registračního formuláře dotáhne DIČ, které se dosud nedotahovalo.

Detekce špatné dokladové řady objednávek
Pokud bude e-shop iBYZNYS detekovat špatně zadanou dokladovou řadu pro e-shopové objednávky, tak nebude zákazníkovi umožněno vytvořit objednávku a majitel e-shopu bude o této situaci obratem informován e-mailem, aby mohl zjednat urychleně nápravu.