Ochrana osobních údajů (GDPR)

7. 5. 2018
Cílem podpory GDPR v e-shopu iBYZNYS je:
1. informovat zákazníky o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů
2. umožnit zákazníkovi zaslat správci osobních údajů požadavek:
- jaké osobní údaje jsou o něm shromažďované, zpracovávané a uchovávané
- na vymazání svých osobních údajů

V e-shopu iBYZNYS přibyde nová stránka „Ochrana osobních údajů, která se bude skládat ze dvou částí:
- v první části bude informace pro zákazníky o ochraně osobních údajů
- druhou část tvoří formulář pro komunikaci zákazníka se správcem osobních údajů

Po odeslání formuláře se:
- požadavek zapíše do databáze Byznys (do přijaté korespondence)
- odešle e-mail správci osobních údajů
- odešle e-mail žadateli

Na všech místech v e-shopu, kde zákazník zadává/edituje své osobní údaje:
- registrace, předregistrace
- profil osoby
- vyplnění kontaktních údajů maloobchodním (nepřihlášeným) zákazníkem
bude link na stránku „Ochrana osobních údajů.

Pokud vytváří objednávku maloobchodní zákazník, tak může nastat situace, kdy od něj není potřeba vyžadovat osobní údaje (např. jméno, příjmení, adresu, atp.). Tato situace nastane při určité kombinaci způsobu platby a způsobu dopravy.
Majitel e-shopu však může vyžadovat údaje, bez kterých není možné z technických důvodů obchod uskutečnit. Např. může vyžadovat e-mail zákazníka a/nebo jeho telefonní kontakt.