3.krok - Smlouva o dílo

2. 3. 2011
( https://www.ibyznys.cz/www/rsobrazky/velke/smlouva_o_dilo.jpg )
Pokud odsouhlasíte naší cenovou nabídku pro realizaci e-shopu iBYZNYS, tak zahájíme další krok ... připravíme návrh Smlouvy o dílo.
V této smlouvě bude popsán celý proces předimplementační etapy a samotné implementace e-shopu iBYZNYS do rutinního provozu, je stanoven časový harmonogram a cena za dílo (z cenové nabídky). Součástí Smlouvy o dílo je mj. dohoda o zachování mlčenlivosti a realizace vzdáleného přístupu. Jsou tam definované povinnosti Zhotovitele (nás) a povinnosti Objednatele (vás).