4.krok - Předimplementační příprava

2. 3. 2011
( https://www.ibyznys.cz/www/rsobrazky/velke/predimplementace.jpg )
Předimplementační příprava je důslednou analýzou, která slouží mj. ke zjištění stavu vašich dat v systému Byznys, stavu IT prostředků ve vaší společnosti a k posouzení všech vašich požadavků na chování a funkčnost e-shopu iBYZNYS. Do předimplementačního řešení budou také zahrnuty veškeré vaše nové připomínky a náměty k funkčnosti e-shopu. Výsledkem bude předimplementační zpráva, ve které Vám bude nabídnuto optimální řešení pro nasazení e-shopu iBYZNYS.
Důležitostí je tato zpráva na úrovni Smlouvy o dílo, protože se často stává, že budou určité odstavce smlouvy změněnny (upřesněny).
Přediplementační etapa musí "obrousit všechny hrany" tak, aby proběhla samotná implementace e-shopu hladce.
S předimplementační zprávou odesíláme také Smlouvu o provozování služby iBYZNYS Activ(e).