5.krok - Implementace a předání e-shopu do rutinního provozu

2. 3. 2011
( https://www.ibyznys.cz/www/rsobrazky/velke/implementace.jpg )
Implementace e-shopu iBYZNYS je zahájena po odsouhlasení předimplementační zprávy. V rámci této etapy budeme postupovat podle odsouhlaseného časového harmonogramu. Aby byl tento harmonogram dodržen, tak je nutná optimální součinnodt pracovníků obou smluvních stran.
Cílem je předání plně funkčního e-shopu iBYZNYS do rutinního provozu v požadované konfiguraci, funkčnosti a dohodnutém čase.