6.krok - Smlouva o údržbě

2. 3. 2011
( https://www.ibyznys.cz/www/rsobrazky/velke/smlouva_o_udrzbe.jpg )
Záruční doba na e-shop iBYZNYS je 12 měsíců, ale velmi obtížně se určuje, co je skutečným obsahem záruky. Majitel e-shopu při výběru i implementaci může jen obtížně poznat systém do takového detailu, aby mohl říci, co je v rozporu se zárukou. K popisu systému slouží dokumentace, jejíž rozsah a obsah určuje výrobce e-shopu.
Pojem záruční doba u e-shopu nelze použít tak, jak je to běžné např. u průmyslového zboží. E-shop je z podstaty dynamickou záležitostí, a proto v praxi často nastává situace, kdy je řešení sice řádně předáno, avšak velice brzy dochází k požadavku na jeho výraznou změnu (úprava legislativy apod.). Záruka se tedy v případě e-shopu vztahuje na stav systému a jeho řádnou funkčnost dle schválené předimplementační analýzy v době, kdy byl předán a zákazníkem řádně akceptován. Záruka jako taková pak při úpravě systému ztrácí svůj původní význam. V rámci záruky nelze bezúplatně požadovat nasazení nové verze e-shopu či rozšíření o nově zveřejněné funkcionality.
Aby si majitel e-shopu nemusel lámat hlavu nad tím, co obsahuje záruka, uzavírá obvykle s dodavatelem e-shopu tzv. smlouvu o údržbě a v návaznosti pak platí dohodnutý servisní poplatek. V podnikové praxi je to běžně užívaný nástroj, který má za úkol poskytnout zákazníkovi jistotu, že nebude po implementaci ponechán osudu. Takto se záruka stává fakticky neomezenou a stírá rozdíl mezi záručními a pozáručními službami.
Uzavřením této smlouvy získává majitel e-shopu iBYZNYS následující uživatelské výhody:

  • stálá dostupnost aktuální kompilace e-shopu iBYZNYS zdarma (bez smlouvy o údržbě je nová verze zpoplatněna dle ceníku).
  • slevu 20% na veškeré práce (analytické, konzultační, programátorské, servisní apod.)
  • slevu 20% na rozšíření konfigurace e-shopu
  • telefonní a e-mail podpora hotline (pondělí až pátek: od 8:00 do 16:30 hodin)
  • řešení servisních zákroků v e-shopu iBYZNYS pomocí vzdáleného přístupu
Výše uvedené výhody jsou automaticky platné také pro e-shopy v záruční lhůtě.