V rámci prezentace Vám rádi nezávazně a bezplatně předvedeme na názorných příkladech funkčnost našeho systému. Seznámíme Vás se základní funkčností, utilitami a i s nadstavbovými muduly. Prezentace trvá okolo 3 hodin.  [...]
Po prezentaci Vám zašleme dotazník, který vyplníte. Na základě Vašich požadavků zašleme cenovou nabídku na realizaci e-shopu iBYZNYS.  [...]
Na základě Vaší objednávky připravíme návrh smlouvy o dílo. V této smlouvě je popsán celý proces předimplementace a implementace e-shopu iBYZNYS, časový harmonogram a cenová kalkulace. Součástí smlouvy o dílo je také mj. dohoda o zachování mlčenlivosti a realizace vzdáleného přístupu.  [...]
Předimplementační příprava (analýza) slouží ke zjištění stavu Vaší datové základny systému Byznys, vyhodnocení stavu IT a posouzení všech požadavků na chování e-shopu iBYZNYS. Do předimplementačního řešení budou také zahrnuty veškeré Vaše připomínky a náměty. Výsledkem je předimplementační zpráva, ve které Vám bude nabídnuto optimální řešení pro nasazení internetového obchodu iBYZNYS.
V případě požadavku je možné zrealizovat testovací provoz na zreplikované databázi Byznys. Tato služba je zpoplatněna.
 [...]
Implementace e-shopu iBYZNYS je zahájena po odsouhlasení předimplementační zprávy a v rámci této etapy se bude postupovat podle odsouhlaseného časového harmonogramu. Cílem je předání plně funkčního e-shopu iBYZNYS do rutinního provozu.  [...]
Smlouvu o údržbě e-shopu iBYZNYS lze uzavřít po uplynutí záruční doby 12 měsíců. Uzavřením této smlouvy získává majitel e-shopu iBYZNYS následující uživatelské výhody:
  • stálá dostupnost aktuální kompilace e-shopu iBYZNYS zdarma (bez smlouvy o údržbě je nová verze zpoplatněna dle ceníku).
  • slevu 20% na veškeré práce (analytické, konzultační, programátorské, servisní apod.)
  • slevu 20% na rozšíření konfigurace e-shopu
  • telefonní a e-mail podpora hotline (pondělí až pátek: od 8:00 do 16:30  [...]
 Zobrazeno 1-6 z 6