V rámci prezentace k vám přijede obchodník naší společnosti a zcela nezávazně a bezplatně předvede na názorných příkladech funkčnost našeho e-shopu iBYZNYS. Seznámí vás se základní funkčností e-shopu a nadstavbových mudulů a utilit, o které budete mít zájem. Tato prezentace trvá okolo 3 hodin.  [...]
Po prezentaci vám zašle náš obchodník jednoduchý dotazník, který vyplníte a odešlete zpět. Na základě vašich požadavků zašle náš obchodník zpět cenovou nabídku na realizaci e-shopu iBYZNYS.  [...]
Pokud se rozhodnete pro realizaci e-shopu, tak nám zašlete objednávku. My připravíme návrh smlouvy o dílo. V této smlouvě je popsán celý proces předimplementace a implementace e-shopu iBYZNYS, časový harmonogram a cenová kalkulace. Součástí smlouvy o dílo je dohoda o zachování mlčenlivosti a realizace vzdáleného přístupu.  [...]
Předimplementační příprava (analýza) slouží ke zjištění stavu vaší datové základny systému Byznys, vyhodnocení stavu IT ve vaší společnosti a posouzení všech vašich požadavků na chování a funkčnost e-shopu iBYZNYS. Do předimplementačního řešení budou také zahrnuty veškeré Vaše připomínky a náměty. Výsledkem bude předimplementační zpráva, ve které Vám bude nabídnuto optimální řešení pro nasazení e-shopu iBYZNYS.  [...]
Implementace e-shopu iBYZNYS je zahájena po odsouhlasení předimplementační zprávy a v rámci této etapy se bude postupovat podle odsouhlaseného časového harmonogramu. Cílem je předání plně funkčního e-shopu iBYZNYS do rutinního provozu v požadované konfiguraci a funkčnosti.  [...]
Záruční doba na e-shop iBYZNYS je 12 měsíců, ale velmi obtížně se určuje, co je skutečným obsahem záruky. Majitel e-shopu při výběru i implementaci může jen obtížně poznat systém do takového detailu, aby mohl říci, co je v rozporu se zárukou. K popisu systému slouží dokumentace, jejíž rozsah a obsah určuje výrobce e-shopu.
Pojem záruční doba u e-shopu nelze použít tak, jak je to běžné např. u průmyslového zboží. E-shop je z podstaty dynamickou záležitostí, a proto v praxi často nastává situace, kdy je řešení sice řádně předáno, avšak velice brzy dochází k požadavku na jeho výraznou změnu (úprava legislativy apod.). Záruka se tedy v případě e-shopu vztahuje na
 [...]
 Zobrazeno 1-6 z 6