Internetový obchod iBYZNYS je nadstavbou pro systém Byznys společnosti Seyfor a.s.a díky pluginu iBYZNYS se veškerá rutinní činnost provádí v tomto systému. Mimo systém Byznys jsou pouze konfigurační soubory pro nastavení e-shopu.

Je vytvořen v jazyku Visual Basic pomocí nástroje Microsoft Visual Studio 2022 s nadstavbou Team Foundation Server. Výsledný programový kód je v asp scriptech a je určen pro Internetový Informační Systém společnosti Microsoft (IIS 10.0). E-shop iBYZNYS lze provozovat pouze na serverové platformě Microsoft Windows.

Programový kód je oddělen od grafické části, proto je úprava grafiky relativně snadná a neovlivní funkčnost
 [...]
Pro synchronizace dat systému Byznys je požadováno:

  • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 nebo
  • Microsoft Windows Server 2012 (R2) nebo
  • Microsoft Windows Server 2016 nebo
  • Microsoft Windows Server 2019 nebo
  • Microsoft Windows Server 2022

  • Microsoft SQL Server 2012 (R2) nebo
  • Microsoft SQL Server 2014 nebo
  • Microsoft SQL Server  [...]
1. 4. 2020
Zabezpečení synchronizačního modulu iBYZNYS
Synchronizační modul při přenosu dat mezi SQL servery Byznys a iBYZNYS šifruje přenášená data pomocí Bcrypt. Pro systémy Windows 2008 a starší je přenos šifrován pomocí BlowFish.

Zabezpečení e-shopu iBYZNYS
E-shop iBYZNYS podporuje:

  • zabezpečení CSP L3, SecureCookies, CORS, HSTS, Redirection, Referrer, X-Contetnt, X-Frame, X-XSS. Po aktivaci těchto zabezpečení splňuje e-shop iBYZNYS rating A+ (dle  [...]
 Zobrazeno 1-3 z 3