Akční vodorovná lišta
Akční lištu lze použít jako horizontální menu. Slouží k umístění textů, či obrázků, s odkazy. Lze odkazovat na skupiny sortimentu, výsledky vyhledávání, přílohy i externí webové stránky. Jen pro design Jazz!.

Minimální objednávané množství, balení, násobky
Vkládání produktů do košíku lze krokovat, například po baleních. Zákazník si prostřednictvím šipek objednává stanovené násobky. Jen pro design Jazz!.

Souhlas zákazníka s předáním údajů
Vložení souhlasu zákazníka s předání údajů za účelem nezávislého hodnocení nákupu v režimu opt-in nebo opt-out a to do systémů:
 • Ověřeno zákazníky (Heureka)
 • Zbozi.cz (Seznam)
 • Google Nákupy

 • Kontakty - volitelné pořadí bloků
  Rozšíření funkčnosti o nastavení pořadí bloků kontaktů. Lze jako první blok zobrazovat "osoby" nebo "adresy".

  Upřesňující text v menu způsob platby a dopravy
  Ve vícekrokovém košíku lze zadat doplňujcí text k dané službě. Jen pro design Jazz!.

  URL pro generování ceníku na profilu osoby
  Navazuje na funkčnost, která umožnila generovat XML ceník pomocí jedinečného klíč, čímž se zvýšilo zabezpečení přihlašovacích údajů zákazníka.Usnadní se tím přechod z nezabezpečeného generování pomocí jména a hesla na bezpečnější generování pomocí klíče.

  Odečítač času
  Odečítač je umístěn u akční ceny, kde odečítá čas do ukončení akce.  [...]
  Pop-up okno
  Při vložení produktu do košíku se zobrazí pop-up okno s informací o vkládaném zboží a výběrem, zda pokračovat v nákupu nebo přejít do košíku. Jen pro design Jazz!.

  Podpora zneaktivnění skladu dle systému Byznys
  Sladění chování e-shopu iBYZNYSu s funkčností systému Byznys. Funkčnost umožňuje zneaktivnit vazbu produktu na konkrétní prodejní sklad.

  Oddělení evidence objednávek od poptávek
  Sladění chování e-shopu iBYZNYS s funkčností systému Byznys umožňuje oddělit objednávky od poptávek a to i na úrovni dokladových řad.

  Bankovní účty
  Rozšíření zobrazování o další bankovní účty v kontaktech a objednávkách.

  Podpora měny při registraci zákazníka
  Sladění chování e-shopu iBYZNYS s funkčností systému Byznys umožňuje automatický zápis měny při registraci nového obchodního partnera.

  Náhrada, pokud se sortiment přestal vyrábět
  Pokud se váš výrobek přestal prodávat, ale z nějakého důvodu ho nechcete úplně odstranit z nabídky zboží, můžete použít funkci "Náhrada". iBYZNYS umožňuje zobrazit vybraný sortiment s hláškou "Prodej ukončen".

  Zvýšení bezpečnosti systému
  Pomocí bezpečnostních hlaviček (X-Frame, X-Xss, X-Content, Referrer-Policy, Strict-Transport) bylo zvýšeno zabezpečení stránek.

  Oddělení evidence nabídek od objednávek
  Cílem funkčnosti je zjednodušit práci s nabídkami v Byznysu a oddělit prostřednictvím dokladové řady "Nabídky" od "Objednávek přijatých". [...]
  iBYZNYS jako katalog
  Funkčnost umožňuje zobrazit iBYZNYS jako katalog a to s ohledem na členění zákazníků dle IDENTu. Lze vypnout možnost objednat, ceny produktů nebo jejich skladovou dostupnost.

  Chybové hlášky
  Sjednocení chybových hlášek a optimalizace jejich umístění [...]
  Speciální cenotvorba pro iBYZNYS
  Díky této novince lze nastavit pro stejného zákazníka jinou cenotvorbu pro e-shopovou objednávku než pro jiné prodejní kanály. Můžete ho tedy jednoduše motivovat k nákupu přes iBYZNYS.

  Kombinace způsobu platby a dopravy systému Byznys a e-shopu iBYZNYS
  Tato funkčnost umožňuje prolínání způsobů platby a dopravy zadané jako služby (varianta iBYZNYS) se způsoby zadanými na kartě obchodního partnera (varianta Byznys).

  Podpora upravené SQL procedury PRODEJNI_CENA v e-shopu iBYZNYS
  Od verze Byznys ze dne 26.8.2016 došlo k zásadní změně výpočtu prodejní ceny sortimentu:
  1/ změnila funkčnost výpočtu prodejní ceny pro cizí měny (nově je umožněno pracovat např. s duplicitními kódy prodejní ceny v různé měně, došlo k vytvoření nových proměnných, které nový výpočet prodejní ceny ovlivňují)
  2/ SQL procedura PRODEJNI_CENA se rozšířila se o jeden vstupní parametr (@kur_rev char(1) … směr přepočtu cizí měny)
  3/ došlo k navázání na externí funkce a tabulky mimo proceduru, což znamenalo, že bylo nutné přeprogramovat synchronizační modul tak, aby došlo při k aktualizaci procedury PRODEJNI_CENA ke stažení všeho potřebného kódu z core na stranu webovou.
   [...]
  Pomocí sériového čísla najít dodací list
  Podmínka pro výpis dodacích listů byla rozšířena o parametr sériové číslo.

  Podpora nového svátku
  Od roku 2016 se počet svátků rozšíří o Velký pátek.

  Vypnutí blokace zákazníka dle limitu dlužné částky
  Pomocí přepínače v konfiguračním souboru lze v e-shopu vypnout zákazníkům zobrazování hlášek o překročení finančního limitu neuhrazených faktur, příp. potlačit blokace zákazníků. Nedochází tedy k automatickému přebírání této funkčnosti z Byznys.

  Souhlas s používáním cookies
  Podle Evropské legislativy je od 30. 9. 2015 povinnost provozovatelů webových stránek vyžádat si od svých návštěvníků souhlas s užíváním cookies.

  Rozšíření funkčnosti "Tandemová položka"
  Dříve se dotahovala tandemová položka k položce hlavní v e-shopu iBYZNYS automaticky vždy a pouze ve stejném počtu jako je hlavní položka.
  Rozšířili jsme funkčnost takto:

 • dotahování tandemové položky lze vypnout přepínačem v konfiguračním souboru,
 • tandemová položka se nebude dotahovat, pokud je v modulu Skladové hospodářství definována "na příjmu,
 • tandemová položka bude dotažena v množství = 1, pokud je tak nastavena v modulu Skladové hospodářství

 • Platební portál iBYZNYS
  Tento produkt z řady iBYZNYS mohou využít firmy, které sice nepotřebují e-shop, ale potřebují webovou aplikaci pro on-line úhradu vydaných faktur z Byznys VR. Úhradu vydaných faktur budou zákazníci provádět prostřednictvím platební brány GoPay. V systému Byznys byla do komunikací s bankou přidána komunikace „GOPAY - ABO, pro natažení ABO výpisů z platební brány GoPay. Po natažení výpisů do banky dochází k propárování jednotlivých faktur.

  Dotažení DIČ do registračního formuláře z ARES
  Při registraci nového zákazníka do e-shopu iBYZNYS se z ARES do registračního formuláře dotáhne DIČ, které se dosud nedotahovalo.

  Design Jazz!
  Byl uvolněn nový design e-shopu iBYZNYS s názvem Jazz! Nový základní design respektuje moderní trendy v oblasti vzhledu a použitelnosti. Důsledně používá CSS styly, tak aby bylo možné jednoduše změnit barvy, písma, texty tlačítek, případně další prvky i jednotlivých oblastí. Jeho nespornou předností je responzivní zobrazení. Jde o způsob stylování webových stránek, které zaručí, že zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobily, tablety, notebooky, PC atd.). Podporované prohlížeče jsou Internet Explorer verze 9 a vyšší, Firefox verze 3.5 a vyšší, Opera verze 10 a vyšší, Chrome verze 4 a vyšší, Android, IOS.

  Vývoz a zasílání zboží do zemí EU
  Do e-shopu iBYZNYS byla dopracována podpora pro vývoz zboží do zemí EU, tzn. plátce k plátci, kdy je plnění osvobozeno od DPH.
  Nově je podporován také režim zasílání zboží, tj. plátce k neplátci, pokud je majitel e-shopu zaregistrován v dané zemi EU k DPH. Potom se zboží dodává s DPH platnou v zemi dodání.


  Detekce špatné dokladové řady objednávek
  Pokud bude e-shop iBYZNYS detekovat špatně zadanou dokladovou řadu pro e-shopové objednávky, tak nebude zákazníkovi umožněno vytvořit objednávku a majitel e-shopu bude o této situaci obratem informován e-mailem, aby mohl zjednat urychleně nápravu. [...]
  Kontrola funčnosti DOPRODEJ na disponibilní množství
  U každé položky, která je označená jako "Doprodej", se při vložení do košíku provede kontrola na disponibilní množství. Pokud bude požadavek zákazníka větší, tak se množství upraví pouze do výše disponibilního množství.

  Vazba mezi objednávkou a dodacím listem
  Ve výpisu objednávek je nový sloupec "Návaznost a v něm se vypíše číslo dodacího listu, pokud dodací list k objednávce existuje. Pokud bude na jednu objednávku existovat několik dodacích listů, tak se tyto dodací listy vypíší v sloupci "Návaznost" pod sebou.

  Podpora 3. sazby DPH
  E-shop iBYZNYS je připraven na 3.sazbu DPH, která je platná od 1.1.2015, když podporuje nové proměnné v tabulkách databáze Byznys.

  Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy jako součást e-mailu
  Dokumenty "Všeobecné obchodní podmínky a "Poučení o právu o odstoupení od smlouvy jsou součástí potvrzujícího mailu, který odejde zákazníkovi po vytvoření objednávky.

  Restriktivní zobrazení sortimentu
  Toto funkčnost umožňuje v systému Byznys definovat každému obchodnímu partnerovi konkrétní sortiment, který může a(nebo), který naopak nesmí v e-shopu iBYZNYS vidět.

  Centrála objednává za pobočku
  Pro tuto funkčnost musí být v Byznys, v číselníku obchodních partnerů, vytvořená vazba Centrála -> Pobočka (přes FACISODB.KLIC_PRIJ). Potom bude možné, aby osoba zadaná u centrály (v záložce „Osoby) objednávala zboží jak pro centrálu, tak pro vybranou pobočku.

  Rozdělení menu Způsob platby a Způsob dopravy
  Původní jedno menu, ve kterém zákazník vybíral způsob platby a dopravy objednávky, bylo rozděleno na menu dvě, a to na :
 • menu „Způsob dopravy
 • menu „Způsob platby
 • Majitel e-shopu iBYZNYS má nově možnost definovat logické vazby mezi položkami obou menu. Volba určité položky z jednoho menu aktivuje/deaktivuje určitou množinu položek menu druhého.

  Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy
  V souvislosti s novým občanským zákoníkem vznikla od 1.1.2014 majitelům e-shopů povinnost seznámit zákazníka s právem na odstoupení od kupní smlouvy. Dále pak zákazníkovi poskytnout všeobecné obchodní podmínky a formulář pro odstoupení od uvedené smlouvy. Oblast řeší § 1811; 1820 - 1821; 1824; 1826 - 1827; 1829 - 1830 nového Občanského zákoníku.
  V e-shopu iBYZNYS je vytvořena nová html stránka s poučením o právu odstoupit od smlouvy a stránka s textem vzorového formuláře.


  Ochrana proti clickjackingu
  Clickjacking využívá zákazníkova kliknutí na stránku, které následně zneužije pro jiný účel. Tím může na cílové stránce provést prakticky libovolnou akci, aniž by o tom zákazník věděl a souhlasil - např. by si nevědomky koupil zboží. Naprogramovaná ochrana v e-shopu iBYZNYS tomuto zabrání.

  Chování e-shopu při neznámé prodejní ceně
  V e-shopu iBYZNYS se setkáme s pojmem „neznámá cena. Tento stav může nastat při zapnutých kontrolách a místo prodejní ceny se potom zobrazí ikona telefonu (znamená to v podstatě, že je „cena na dotaz). E-shop iBYZNYS vyhodnotí, že cena je z nějakého důvodu "podezřelá a proto raději nezobrazí jeho spočítanou cenu. Pokud bude sortiment s neznámou cenou vložen do košíku, tak bude možné nastavit dva možné způsoby chování v košíku:
 • celková cena objednávky bude spočtena pouze ze známých hodnot a vypíše se hláška „Pozor - v košíku je zboží s neznámou cenou. Výsledná cena objednávky není konečná
 • celková cena objednávky se nebude počítat (zobrazí se ikona telefonu () a vypíše se hláška „Pozor - v košíku je zboží s neznámou cenou. Výslednou cenu objednávky nelze určit
 • Obdobně budou informace prezentovány i v potvrzovacích e-mailech k takové objednávce.

  Blokace přihlášeného zákazníka zadaný počet dnů po splatnosti
  Podpory funkčnosti v e-shopu iBYZNYS, která se objevila v kompilaci Byznys 3.41. Zadaný počet dnů v doplňkovém poli na kartě obchodního partnera udává, od kolikátého dne (po splatnosti) bude obchodní partner blokován nebo upozorněn při vystavení dokladů v případě překročení dlužné částky.

  Zobrazení posledních odběrů
  Přihlášenému zákazníkovi se v detailu sortimentu v záložce "Poslední odběry zobrazí datum a množství posledních odběrů daného sortimentu. Uživatelsky půjde nastavit kterým zákazníkům se má tato funkčnost zobrazit (dle hodnoty IDENT) a také počet zobrazovaných posledních odběrů.

  Nerealizovaný sortiment
  V seznamu objednávek je nové tlačítko, které vyvolá tiskový výstup, kde se zákazníkovi vypíše nedodané zboží (nerealizovaný sortiment) ze všech jeho nezrealizovaných objednávek. Zákazník tak již nebude muset zobrazovat postupně detaily jednotlivých objednávek a hledat, v které je vlastně nerealizovaný sortiment, který ho právě zajímá. Zákazník bude moci ovlivnit parametry sortimentu, které se budou v sestavě vypisovat. [...]
  Souhlas se zasíláním obchodních informací
  Na stránky registrace osoby a registrace firmy byla vložen checkbox s popiskem o souhlasu se zasíláním obchodních informací na e-mail uvedený při registraci. Informace se zapisuje do Byznys.

  Zákaz objednání zboží, které není skladem
  V případě, že nebude sortiment skladem, tak lze potlačit možnost objednávání tím způsobem, že nebude dostupná ikona košíku a pole pro zadávání počtu, tzn. nepůjde vložit sortiment do košíku.
  Aby to nebylo pro zákazníka matoucí, tak se zobrazí text "Zboží není skladem.


  Sleva dle finančního limitu objednávky
  Pomocí finančního objemu objednávky je možné poskytnout další slevu nad rámec smluvní ceny a slevy. Pokud tuto možnost využívá majitel eshopu v systému Byznys (varianta "Procentní nebo Základní), tak ji nyní může využít i v e-shopu iBYZNYS. Tuto slevu je možné přidělit jen vybraným zákazníkům.

  Podpora více e-mailových adres
  Všude tam, kde e-shop iBYZNYS pracuje s e-mailem (karta odběratele, osoba, adresa) je možné zadávat více e-mailových adres. Dříve pracoval iBYZNYS pouze s jednou adresou. [...]
  Podpora dodací adresy v dokladech
  Sjednocení funkčnosti s Byznys, který od verze 3.20 pracuje v dokladech jak s fakturační, tak i s dodací adresou.

  Upload souborů s objednávkou, poptávkou nebo dotazem
  Možnost připojit k objednávce, poptávce nebo k dotazu soubor, který se přenese z webové strany do Byznys, kde bude tento soubor připojen "přes sponku".

  Zahraniční maloobchodní zákazník
  Rozšíření funkčnosti pro e-shopy, které používají nadstavbový modul "Podpora cizích měn.

  Oblíbené položky
  Jedná se o sortiment, který zákazník nakupuje nejčastěji. Tento sortiment si tento zákazník označí jako "oblíbený a bude mít tak rychlý přístup do seznamu těchto položek, aniž by musel procházet kompletním sortimentem internetového obchodu.

  Blokace neomezeného počtu chybných přihlášení
  Jedná se o bezpečnostní opatření proti různým robotům, kteří se snaží získat přihlášení do iBYZNYS. Dojde k zaznamenávání počtu chybných pokusů o přihlášení. Pokud přesáhne počet chybných zadání určitou hodnotu, dojde na definovaný časový interval k zablokování přihlašování. [...]
  Automatická definice novinek v nabídce e-shopu
  Nyní bude možné nastavit také automatický výběr novinek (založení sortimentu v Byznys x-dní zpět od aktuálního data).

  Nová fotogalerie
  V detailu sortimentu a zpráv je podporována nová fotogalerie pomocí Java Scriptu.

  Malý náhled v zobrazení SEZNAM
  Malý obrázek/náhled se nově může zobrazit i v zobrazení SEZNAM.

  Navýšení stavu v košíku
  K aktuální variantě, kdy se při opakovaném vložení zboží do košíku položka přepisuje, jsme vytvořili funkčnost, kdy se počet při opakovaném zadání navýší.

  Poptávka neskladové položky
  Podpora existující funkcionality z Byznys v e-shopu.

  Info stránka
  Možnost vložit tzv. info stránku ke skupinám sortimentu. Pokud se přiřadí ke skupině sortimentu info stránka, tak se zákazníkovi po kliknutí na tuto skupinu sortimentu zobrazí místo katalogu zboží nejprve tato info stránka. Na katalog zboží, který by se bez této stránky zobrazil, se zákazník dostane kliknutím na tlačítko "Zobrazit sortiment, které je pod zobrazenou Info stránkou. Cílem je maximálním způsobem zaujmout zákazníka.

  Google Ecommerce
  Google ecommerce je součástí nástrojů Google analytics. Slouží k zobrazování statistik zaměřených na internetový obchod. Různé statistiky tržeb, konverzní poměry, průměrné hodnoty objednávek, prodejnosti, transakce, návštěvy (které provedly nákup), zdroje odkud přišli nakupující zákazníci.

  Zákaz objednání určitého zboží
  Možnost u každého zboží nastavit zákaz objednání. Zboží se tak na celém internetovém obchodě stane neobjednatelné. V setupu je dále možnost určit zda se u tohoto zboží má zobrazovat cena a popis.

  Podpora Placeholderu
  Placeholder použitý u zadávacích polí formulářů našeptává uživatel co má do daného pole zadat. Zobrazuje se pouze pokud je zadávací pole prázdné, po označení kurzorem zmizí (pouze u prohlížečů s podporou HTML5).

  Výpis sortimentu bez obrázku
  Výpis sortimentu bez obrázku může vidět pouze přihlášený majitel e-shopu iBYZNYS. Po přihlášení osoby z vlastní firmy do e-shopu má uživatel na stránkách profilu firmy možnost generování výpisu zboží bez obrázků. Výpis lze vygenerovat do e-mailu (ve formátu CSV) nebo (a zároveň) na stránku.

  Java kalendář u formulářů
  U formulářů, po kliknutí do jakéhokoliv pole pro zadání datumu, se pod tímto polem otevře java kalendář, ve kterém je možné vybrat datum, a to se automaticky doplní do pole. Zůstává zde možnost napsat datum přímo do pole. Tento kalendář bude fungovat pouze za předpokladu, že uživatel má nainstalovanou a povolenou javu ve svém prohlížeči.

  Validátor
  Validátor kontroluje zadávané informace již během jejich vyplňování a ne až po odeslání formuláře. Toto řešení tak upozorní zákazníka na nesprávné vyplnění u pole, které zadá špatně.Tento validátor bude fungovat pouze za předpokladu, že uživatel má nainstalovanou a povolenou javu ve svém prohlížeči. Pokud ne, bude se validace provádět po odeslání na straně serveru.

  Podpora předadresných objednávek i pro maloobchodního zákazníka
  Možnost nastavení objednávek od maloobchodního zákazníka jako předadresných. [...]
  Zobrazení vybrané skupiny sortimentu "vždy nahoře"
  Při používání většího počtu hlavních skupin sortimentu je menu příliš dlouhé, rozbalované nabídky skupin sortimentu tak mohou "mizet" pod spodním okrajem obrazovky. Řešením je funkce, kdy se vybraný (aktivní) strom vždy zobrazí v pořadí jako první seshora.

  Dopravné zdarma od určité ceny objednávky
  Ke stávající funkčnosti nastavování možnosti způsobu platby a dopravy přibyla možnost nastavení minimální částky objednávky, od které se nepočítá částka za dopravu. Tuto částku jde nastavit pro odběratele různě podle hodnoty jejich IDENT identifikátoru.

  Podpora multilicenčních e-shopů iBYZNYS
  Jedná se provozování více e-shopů "nad jednou" databází. Internetové obchody mohou zobrazovat různý sortiment zboží z různých skladů. Každý může mít své aktuality, redakční systém a také svébytný vzhled. Samozřejmostí je možnost generování dokladů v různých dokladových řadách či jejich kombinace. Konfigurace nadstavbových modulů a nastavení chování každého internetového obchodu může být odlišné. Maximální počet podporovaných multilicenčních e-shopů iBYZNYS je stanoven na 5.

  Přihlašovací stránka
  Vhodná funkčnost pro e-shop B2B. Po zadání adresy e-shopu se v prohlížeči objeví přihlašovací stránka, ketrá chrání veškeré informace na e-shopu, např. ceny, sortiment, aktuality, atd.. Zajistí, aby se neregistrovaným zákazníkům žádná z těchto informací nezobrazila.

  Předadresná objednávka
  Cílem je objednávku z e-shopu iBYZNYS do databáze systému Byznys uložit jako "předadresnou". Pro to, aby mohla být objednávka vytvořena jako předadresná, musí být splněny tyto základní podmínka:
 • objednávka musí být vždy na partnera
 • objednávka nesmí být vytvořena na „vzdálený sklad
 • musí existovat v systgému Byznys založená řada pro internetové adresné rezervace

 • Rychlé zadávání sortimentu v košíku
  Tato funkce umožní obchodním partenerům (při znalosti např. čísla sortimentu) rychlé vkládání sortimentu do košíku.

  Podpora Google AdWords
  E-shop iBYZNYS obsahuje podporu pro reklamní systém Google AdWords a jeho počítání konverzí (Google AdWord Conversion Tracking).  [...]
  1 
   Zobrazeno 1-10 z 10