Seznam zpráv

Design Jazz!

Byl uvolněn nový design e-shopu iBYZNYS s názvem Jazz! Nový základní design respektuje moderní trendy v oblasti vzhledu a použitelnosti. Důsledně používá CSS styly, tak aby bylo možné jednoduše změnit barvy, písma, texty tlačítek, případně další prvky i jednotlivých oblastí. Jeho nespornou předností je responzivní zobrazení. Jde o způsob stylování webových stránek, které zaručí, že zobrazení stránky bude optimalizováno pro všechny druhy nejrůznějších zařízení (mobily, tablety, notebooky, PC atd.). Podporované prohlížeče jsou Internet Explorer verze 9 a vyšší, Firefox verze 3.5 a vyšší, Opera verze 10 a vyšší, Chrome verze 4 a vyšší, Android, IOS.

Vývoz a zasílání zboží do zemí EU

Do e-shopu iBYZNYS byla dopracována podpora pro vývoz zboží do zemí EU, tzn. plátce k plátci, kdy je plnění osvobozeno od DPH.

Nově je podporován také režim zasílání zboží, tj. plátce k neplátci, pokud je majitel e-shopu zaregistrován v dané zemi EU k DPH. Potom se zboží dodává s DPH platnou v zemi dodání.

Souhlas s používáním cookies

Podle Evropské legislativy je od 30. 9. 2015 povinnost provozovatelů webových stránek vyžádat si od svých návštěvníků souhlas s užíváním cookies.

Platební portál iBYZNYS

Tento produkt z řady iBYZNYS mohou využít firmy, které sice nepotřebují e-shop, ale potřebují webovou aplikaci pro on-line úhradu vydaných faktur z Byznys VR. Úhradu vydaných faktur budou zákazníci provádět prostřednictvím platební brány GoPay. V systému Byznys byla do komunikací s bankou přidána komunikace „GOPAY - ABO“, pro natažení ABO výpisů z platební brány GoPay. Po natažení výpisů do banky dochází k propárování jednotlivých faktur.

Pomocí sériového čísla najít dodací list

Podmínka pro výpis dodacích listů byla rozšířena o parametr sériové číslo.

Podpora nového svátku

Od roku 2016 se počet svátků rozšíří o Velký pátek.

Vypnutí blokace zákazníka dle limitu dlužné částky

Pomocí přepínače v konfiguračním souboru lze v e-shopu vypnout zákazníkům zobrazování hlášek o překročení finančního limitu neuhrazených faktur, příp. potlačit blokace zákazníků. Nedochází tedy k automatickému přebírání této funkčnosti z Byznys.

Rozšíření funkčnosti „Tandemová položka“

Dříve se dotahovala tandemová položka k položce hlavní v e-shopu iBYZNYS automaticky vždy a pouze ve stejném počtu jako je hlavní položka.

Rozšířili jsme funkčnost takto:

  • dotahování tandemové položky lze vypnout přepínačem v konfiguračním souboru,
  • tandemová položka se nebude dotahovat, pokud je v modulu Skladové hospodářství definována „na příjmu“,
  • tandemová položka bude dotažena v množství = 1, pokud je tak nastavena v modulu Skladové hospodářství

Dotažení DIČ do registračního formuláře z ARES

Při registraci nového zákazníka do e-shopu iBYZNYS se z ARES do registračního formuláře dotáhne DIČ, které se dosud nedotahovalo.

Detekce špatné dokladové řady objednávek

Pokud bude e-shop iBYZNYS detekovat špatně zadanou dokladovou řadu pro e-shopové objednávky, tak nebude zákazníkovi umožněno vytvořit objednávku a majitel e-shopu bude o této situaci obratem informován e-mailem, aby mohl zjednat urychleně nápravu.

Kontrola funkčnosti DOPRODEJ na disponibilní množství

U každé položky, která je označená jako „Doprodej“, se při vložení do košíku provede kontrola na disponibilní množství. Pokud bude požadavek zákazníka větší, tak se množství upraví pouze do výše disponibilního množství.

Vazba mezi objednávkou a dodacím listem

Ve výpisu objednávek je nový sloupec „Návaznost“ a v něm se vypíše číslo dodacího listu, pokud dodací list k objednávce existuje. Pokud bude na jednu objednávku existovat několik dodacích listů, tak se tyto dodací listy vypíší v sloupci „Návaznost“ pod sebou.

Podpora 3. sazby DPH

E-shop iBYZNYS je připraven na 3.sazbu DPH, která je platná od 1.1.2015, když podporuje nové proměnné v tabulkách databáze Byznys.

Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy jako součást e-mailu

Dokumenty „Všeobecné obchodní podmínky“ a „Poučení o právu o odstoupení od smlouvy“ jsou součástí potvrzujícího mailu, který odejde zákazníkovi po vytvoření objednávky.

Restriktivní zobrazení sortimentu

Toto funkčnost umožňuje v systému Byznys definovat každému obchodnímu partnerovi konkrétní sortiment, který může a(nebo), který naopak nesmí v e-shopu iBYZNYS vidět.

Centrála objednává za pobočku

Pro tuto funkčnost musí být v Byznys, v číselníku obchodních partnerů, vytvořená vazba Centrála -> Pobočka (přes FACISODB.KLIC_PRIJ). Potom bude možné, aby osoba zadaná u centrály (v záložce „Osoby“) objednávala zboží jak pro centrálu, tak pro vybranou pobočku.

Rozdělení menu Způsob platby a Způsob dopravy

Původní jedno menu, ve kterém zákazník vybíral způsob platby a dopravy objednávky, bylo rozděleno na menu dvě, a to na:

  • menu „Způsob dopravy“
  • menu „Způsob platby“

Majitel e-shopu iBYZNYS má nově možnost definovat logické vazby mezi položkami obou menu. Volba určité položky z jednoho menu aktivuje/deaktivuje určitou množinu položek menu druhého.

Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy

V souvislosti s novým občanským zákoníkem vznikla od 1.1.2014 majitelům e-shopů povinnost seznámit zákazníka s právem na odstoupení od kupní smlouvy. Dále pak zákazníkovi poskytnout všeobecné obchodní podmínky a formulář pro odstoupení od uvedené smlouvy. Oblast řeší § 1811; 1820 - 1821; 1824; 1826 - 1827; 1829 - 1830 nového Občanského zákoníku.

V e-shopu iBYZNYS je vytvořena nová html stránka s poučením o právu odstoupit od smlouvy a stránka s textem vzorového formuláře.

Ochrana proti clickjackingu

Clickjacking využívá zákazníkova kliknutí na stránku, které následně zneužije pro jiný účel. Tím může na cílové stránce provést prakticky libovolnou akci, aniž by o tom zákazník věděl a souhlasil - např. by si nevědomky koupil zboží. Naprogramovaná ochrana v e-shopu iBYZNYS tomuto zabrání.

Chování e-shopu při neznámé prodejní ceně

V e-shopu iBYZNYS se setkáme s pojmem „neznámá cena“. Tento stav může nastat při zapnutých kontrolách a místo prodejní ceny se potom zobrazí ikona telefonu (znamená to v podstatě, že je „cena na dotaz“). E-shop iBYZNYS vyhodnotí, že cena je z nějakého důvodu „podezřelá“, a proto raději nezobrazí jeho spočítanou cenu. Pokud bude sortiment s neznámou cenou vložen do košíku, tak bude možné nastavit dva možné způsoby chování v košíku:

  • celková cena objednávky bude spočtena pouze ze známých hodnot a vypíše se hláška „Pozor - v košíku je zboží s neznámou cenou. Výsledná cena objednávky není konečná“
  • celková cena objednávky se nebude počítat (zobrazí se ikona telefonu () a vypíše se hláška „Pozor - v košíku je zboží s neznámou cenou. Výslednou cenu objednávky nelze určit“

Obdobně budou informace prezentovány i v potvrzovacích e-mailech k takové objednávce.

Blokace přihlášeného zákazníka zadaný počet dnů po splatnosti

Podpory funkčnosti v e-shopu iBYZNYS, která se objevila v kompilaci Byznys 3.41. Zadaný počet dnů v doplňkovém poli na kartě obchodního partnera udává, od kolikátého dne (po splatnosti) bude obchodní partner blokován nebo upozorněn při vystavení dokladů v případě překročení dlužné částky.

Zobrazení posledních odběrů

Přihlášenému zákazníkovi se v detailu sortimentu v záložce „Poslední odběry“ zobrazí datum a množství posledních odběrů daného sortimentu.

Uživatelsky půjde nastavit kterým zákazníkům se má tato funkčnost zobrazit (dle hodnoty IDENT) a také počet zobrazovaných posledních odběrů.

Nerealizovaný sortiment

V seznamu objednávek je nové tlačítko, které vyvolá tiskový výstup, kde se zákazníkovi vypíše nedodané zboží (nerealizovaný sortiment) ze všech jeho nezrealizovaných objednávek. Zákazník tak již nebude muset zobrazovat postupně detaily jednotlivých objednávek a hledat, v které je vlastně nerealizovaný sortiment, který ho právě zajímá. Zákazník bude moci ovlivnit parametry sortimentu, které se budou v sestavě vypisovat.

Souhlas se zasíláním obchodních informací

Na stránky registrace osoby a registrace firmy byla vložen checkbox s popiskem o souhlasu se zasíláním obchodních informací na e-mail uvedený při registraci. Informace se zapisuje do Byznys.

Zákaz objednání zboží, které není skladem

V případě, že nebude sortiment skladem, tak lze potlačit možnost objednávání tím způsobem, že nebude dostupná ikona košíku a pole pro zadávání počtu, tzn. nepůjde vložit sortiment do košíku.

Aby to nebylo pro zákazníka matoucí, tak se zobrazí text „Zboží není skladem“.

Sleva dle finančního limitu objednávky

Pomocí finančního objemu objednávky je možné poskytnout další slevu nad rámec smluvní ceny a slevy. Pokud tuto možnost využívá majitel e-shopu v systému Byznys (varianta "Procentní“ nebo Základní“), tak ji nyní může využít i v e-shopu iBYZNYS. Tuto slevu je možné přidělit jen vybraným zákazníkům.

Podpora více e-mailových adres

Všude tam, kde e-shop iBYZNYS pracuje s e-mailem (karta odběratele, osoba, adresa) je možné zadávat více e-mailových adres. Dříve pracoval iBYZNYS pouze s jednou adresou.

Podpora dodací adresy v dokladech

Sjednocení funkčnosti s Byznys, který od verze 3.20 pracuje v dokladech jak s fakturační, tak i s dodací adresou.

Upload souborů s objednávkou, poptávkou nebo dotazem

Možnost připojit k objednávce, poptávce nebo k dotazu soubor, který se přenese z webové strany do Byznys, kde bude tento soubor připojen „přes sponku“.

Zahraniční maloobchodní zákazník

Rozšíření funkčnosti pro e-shopy, které používají nadstavbový modul „Podpora cizích měn“.

Oblíbené položky

Jedná se o sortiment, který zákazník nakupuje nejčastěji. Tento sortiment si tento zákazník označí jako „oblíbený“ a bude mít tak rychlý přístup do seznamu těchto položek, aniž by musel procházet kompletním sortimentem internetového obchodu.

Blokace neomezeného počtu chybných přihlášení

Jedná se o bezpečnostní opatření proti různým robotům, kteří se snaží získat přihlášení do iBYZNYS. Dojde k zaznamenávání počtu chybných pokusů o přihlášení. Pokud přesáhne počet chybných zadání určitou hodnotu, dojde na definovaný časový interval k zablokování přihlašování.

Automatická definice novinek v nabídce e-shopu

Nyní bude možné nastavit také automatický výběr novinek (založení sortimentu v Byznys x-dní zpět od aktuálního data).

Nová fotogalerie

V detailu sortimentu a zpráv je podporována nová fotogalerie pomocí Java Scriptu.

Malý náhled v zobrazení SEZNAM

Malý obrázek/náhled se nově může zobrazit i v zobrazení SEZNAM.

Navýšení stavu v košíku

K aktuální variantě, kdy se při opakovaném vložení zboží do košíku položka přepisuje, jsme vytvořili funkčnost, kdy se počet při opakovaném zadání navýší.

Poptávka neskladové položky

Podpora existující funkcionality z Byznys v e-shopu.

Info stránka

Možnost vložit tzv. info stránku ke skupinám sortimentu. Pokud se přiřadí ke skupině sortimentu info stránka, tak se zákazníkovi po kliknutí na tuto skupinu sortimentu zobrazí místo katalogu zboží nejprve tato info stránka. Na katalog zboží, který by se bez této stránky zobrazil, se zákazník dostane kliknutím na tlačítko "Zobrazit sortiment“, které je pod zobrazenou Info stránkou. Cílem je maximálním způsobem zaujmout zákazníka.

Google Ecommerce

Google Ecommerce je součástí nástrojů Google Analytics. Slouží k zobrazování statistik zaměřených na internetový obchod. Různé statistiky tržeb, konverzní poměry, průměrné hodnoty objednávek, prodejnosti, transakce, návštěvy (které provedly nákup), zdroje odkud přišli nakupující zákazníci.

Zákaz objednání určitého zboží

Možnost u každého zboží nastavit zákaz objednání. Zboží se tak na celém internetovém obchodě stane neobjednatelné. V setupu je dále možnost určit zda se u tohoto zboží má zobrazovat cena a popis.

Podpora Placeholderu

Placeholder použitý u zadávacích polí formulářů našeptává uživatel co má do daného pole zadat. Zobrazuje se pouze pokud je zadávací pole prázdné, po označení kurzorem zmizí (pouze u prohlížečů s podporou HTML5).

Výpis sortimentu bez obrázku

Výpis sortimentu bez obrázku může vidět pouze přihlášený majitel e-shopu iBYZNYS. Po přihlášení osoby z vlastní firmy do e-shopu má uživatel na stránkách profilu firmy možnost generování výpisu zboží bez obrázků. Výpis lze vygenerovat do e-mailu (ve formátu CSV) nebo (a zároveň) na stránku.

Java kalendář u formulářů

U formulářů, po kliknutí do jakéhokoliv pole pro zadání datumu, se pod tímto polem otevře java kalendář, ve kterém je možné vybrat datum, a to se automaticky doplní do pole. Zůstává zde možnost napsat datum přímo do pole. Tento kalendář bude fungovat pouze za předpokladu, že uživatel má nainstalovanou a povolenou javu ve svém prohlížeči.

Validátor

Validátor kontroluje zadávané informace již během jejich vyplňování, a ne až po odeslání formuláře. Toto řešení tak upozorní zákazníka na nesprávné vyplnění u pole, které zadá špatně. Tento validátor bude fungovat pouze za předpokladu, že uživatel má nainstalovanou a povolenou javu ve svém prohlížeči. Pokud ne, bude se validace provádět po odeslání na straně serveru.

Podpora předadresných objednávek i pro maloobchodního zákazníka

Možnost nastavení objednávek od maloobchodního zákazníka jako předadresných.

Zobrazení vybrané skupiny sortimentu "vždy nahoře"

Při používání většího počtu hlavních skupin sortimentu je menu příliš dlouhé, rozbalované nabídky skupin sortimentu tak mohou "mizet" pod spodním okrajem obrazovky. Řešením je funkce, kdy se vybraný (aktivní) strom vždy zobrazí v pořadí jako první seshora.

Dopravné zdarma od určité ceny objednávky

Ke stávající funkčnosti nastavování možnosti způsobu platby a dopravy přibyla možnost nastavení minimální částky objednávky, od které se nepočítá částka za dopravu. Tuto částku jde nastavit pro odběratele různě podle hodnoty jejich IDENT identifikátoru.

Podpora multilicenčních e-shopů iBYZNYS

Jedná se provozování více e-shopů "nad jednou" databází. Internetové obchody mohou zobrazovat různý sortiment zboží z různých skladů. Každý může mít své aktuality, redakční systém a také svébytný vzhled. Samozřejmostí je možnost generování dokladů v různých dokladových řadách či jejich kombinace. Konfigurace nadstavbových modulů a nastavení chování každého internetového obchodu může být odlišné. Maximální počet podporovaných multilicenčních e-shopů iBYZNYS je stanoven na 5.

Přihlašovací stránka

Vhodná funkčnost pro e-shop B2B. Po zadání adresy e-shopu se v prohlížeči objeví přihlašovací stránka, která chrání veškeré informace na e-shopu, např. ceny, sortiment, aktuality atd. Zajistí, aby se neregistrovaným zákazníkům žádná z těchto informací nezobrazila.

Předadresná objednávka

Cílem je objednávku z e-shopu iBYZNYS do databáze systému Byznys uložit jako "předadresnou". Pro to, aby mohla být objednávka vytvořena jako předadresná, musí být splněny tyto základní podmínka:

  • objednávka musí být vždy na partnera
  • objednávka nesmí být vytvořena na „vzdálený“ sklad
  • musí existovat v systému Byznys založená řada pro internetové adresné rezervace

Rychlé zadávání sortimentu v košíku

Tato funkce umožní obchodním partnerům (při znalosti např. čísla sortimentu) rychlé vkládání sortimentu do košíku.

Podpora Google AdWords

E-shop iBYZNYS obsahuje podporu pro reklamní systém Google AdWords a jeho počítání konverzí (Google AdWord Conversion Tracking).

< 1  2 
 Zobrazeno 21-26 z 26