Chceme z e-shopu zapisovat do Byznysu adresné objednávky. Je to možné?

28. 5. 2021
Není to možné v případě, když Váš e-shop používá off-line komunikaci mezi SQL Byznys a SQL iBYZNYS, tzn. službu iBYZNYS Activ(e). Důvod je jeden jediný … a to technologický.
Adresná objednávka je speciálním případem objednávky, kdy ve chvíli pořizování musí být objednaný sortiment skladem. Tento sortiment je potom adresně zarezervován pro obchodního partnera a není možné jej vydat jinak než realizací této adresné objednávky. Při off-line komunikaci mezi SQL servery iBYZNYS a Byznys není možné z principu zaručit, že bude veškerý objednaný sortiment po přenosu dat a při zápisu do databáze Byznys skladem. Taková adresná objednávka by nešla do Byznysu zapsat a došlo by k chybě a zablokování synchronizačního modulu.
Pokud vyžadujete adresnou rezervaci e-shopové objednávky pro obchodního partnera, tak musíte využít tzv. předadresnou objednávku, která je v Byznysu pro tento účel připravena.
Při uložení předadresné objednávky do Byznysu dojde k automatickému vytvoření adresné rezervace. Doporučujeme číslovat adresné rezervace shodným číslem v jiné dokladové řadě, čímž se usnadní vzájemná kontrola dokladů. Údaje v hlavičce obou dokladů jsou shodné a při opravě jsou promítnuty do druhého provázaného dokladu.

Předadresná objednávka funguje na principu dvou provázaných objednávek: předadresné objednávky <=> adresné rezervace

Řádky dokladu jsou provázány jedna k jedné. V předadresné objednávce je uložen sortiment a ten, který není skladem, je ve chvíli naskladnění postupně realizován a přesouván do adresné rezervace. Řádky předadresné objednávky jsou při naskladnění realizovány na základě priority uvedené v hlavičce předadresné objednávky a v rámci stejné priority na základě data "Do kdy" z hlavičky předadresné objednávky, v případě shodného data dodání dle pořadí zapsání do databáze.
Předadresná objednávka představuje vzor toho, co partner požaduje a nemá vazbu na skladové doklady, tj. nenabízí se k realizaci apod. Nicméně je načítána do stavu rezervací. Rozdíl mezi množstvím a realizací předadresné objednávky je množství adresně rezervované v provázané objednávce. Naopak vazbu na skladové doklady si drží adresná rezervace, která vyjadřuje skutečný stav realizace sortimentů pro daného partnera na skladě.
S nastavením předadresných objednávek Vám pomůže pracovník našeho hot-line.