Navigace v e-shopu

7. 6. 2019
( https://www.ibyznys.cz/www/rsobrazky/velke/vyhledavani_1.jpg )
Strom sortimentu
Výběr skupin sortimentu pro zobrazení v iBYZNYS se provádí v systému Byznys, a to v číselníku skupin sortimentu. Pro zobrazení v iBYZNYS je možné upravit název skupiny sortimentu i stromovou strukturu (skupiny lze velice jednoduše přeskupovat). Tento způsob vyhledávání zboží je pro zákazníka vhodný v případě, kdy nezná přesně název, označení či typ zboží, ale má představu, do které množiny sortimentu toto zboží patří.

Vyhledávání
K rychlému vyhledávání zboží lze využít funkci "Vyhledávání". Do vyhledávacího pole může zákazník zadat sekvenci alfanumerických znaků, podle kterých chce zboží identifikovat. Požadované znakové sekvence se vyhledávají v zobrazovaných polích, kde to má smysl. Tento způsob vyhledávání je vhodný v případě, že zákazník zná určitou sekvenci znaků, podle které se zboží rychle vyhledá (např. typ, výrobce toneru apod.).

Filtr
Pomocí filtrů si může zákazník vytřídit zboží dle kategorií, o které má zájem (například černé s cenou do 5.000,-) a filtry následně vytřídí tuto množinu zboží. Těmito kritérii se řídí výběr zboží i při procházení jednotlivými skupinami sortimentů. Systém si až do zrušení pamatuje nastavení filtrů. Výběr polí, podle kterých budou položky v iBYZNYS filtrovány určuje majitel e-shopu. Filtrování se provádí i v redakčním systému.

Drobečková navigace
Zákazník, který si prohlíží detail sortimentu, se může velice jednoduše přemístit do skupin a podskupin sortimentu pomocí tzv. drobečkové navigace.