Nejdůležitější novinky základní funkčnosti (do roku 2010)

5. 6. 2019
Zobrazení vybrané skupiny sortimentu "vždy nahoře"
Při používání většího počtu hlavních skupin sortimentu je menu příliš dlouhé, rozbalované nabídky skupin sortimentu tak mohou "mizet" pod spodním okrajem obrazovky. Řešením je funkce, kdy se vybraný (aktivní) strom vždy zobrazí v pořadí jako první seshora.

Dopravné zdarma od určité ceny objednávky
Ke stávající funkčnosti nastavování možnosti způsobu platby a dopravy přibyla možnost nastavení minimální částky objednávky, od které se nepočítá částka za dopravu. Tuto částku jde nastavit pro odběratele různě podle hodnoty jejich IDENT identifikátoru.

Podpora multilicenčních e-shopů iBYZNYS
Jedná se provozování více e-shopů "nad jednou" databází. Internetové obchody mohou zobrazovat různý sortiment zboží z různých skladů. Každý může mít své aktuality, redakční systém a také svébytný vzhled. Samozřejmostí je možnost generování dokladů v různých dokladových řadách či jejich kombinace. Konfigurace nadstavbových modulů a nastavení chování každého internetového obchodu může být odlišné. Maximální počet podporovaných multilicenčních e-shopů iBYZNYS je stanoven na 5.

Přihlašovací stránka
Vhodná funkčnost pro e-shop B2B. Po zadání adresy e-shopu se v prohlížeči objeví přihlašovací stránka, ketrá chrání veškeré informace na e-shopu, např. ceny, sortiment, aktuality, atd.. Zajistí, aby se neregistrovaným zákazníkům žádná z těchto informací nezobrazila.

Předadresná objednávka
Cílem je objednávku z e-shopu iBYZNYS do databáze systému Byznys uložit jako "předadresnou". Pro to, aby mohla být objednávka vytvořena jako předadresná, musí být splněny tyto základní podmínka:
  • objednávka musí být vždy na partnera
  • objednávka nesmí být vytvořena na „vzdálený sklad
  • musí existovat v systgému Byznys založená řada pro internetové adresné rezervace

  • Rychlé zadávání sortimentu v košíku
    Tato funkce umožní obchodním partenerům (při znalosti např. čísla sortimentu) rychlé vkládání sortimentu do košíku.

    Podpora Google AdWords
    E-shop iBYZNYS obsahuje podporu pro reklamní systém Google AdWords a jeho počítání konverzí (Google AdWord Conversion Tracking).