Nejdůležitější novinky základní funkčnosti (rok 2011)

5. 6. 2019
Automatická definice novinek v nabídce e-shopu
Nyní bude možné nastavit také automatický výběr novinek (založení sortimentu v Byznys x-dní zpět od aktuálního data).

Nová fotogalerie
V detailu sortimentu a zpráv je podporována nová fotogalerie pomocí Java Scriptu.

Malý náhled v zobrazení SEZNAM
Malý obrázek/náhled se nově může zobrazit i v zobrazení SEZNAM.

Navýšení stavu v košíku
K aktuální variantě, kdy se při opakovaném vložení zboží do košíku položka přepisuje, jsme vytvořili funkčnost, kdy se počet při opakovaném zadání navýší.

Poptávka neskladové položky
Podpora existující funkcionality z Byznys v e-shopu.

Info stránka
Možnost vložit tzv. info stránku ke skupinám sortimentu. Pokud se přiřadí ke skupině sortimentu info stránka, tak se zákazníkovi po kliknutí na tuto skupinu sortimentu zobrazí místo katalogu zboží nejprve tato info stránka. Na katalog zboží, který by se bez této stránky zobrazil, se zákazník dostane kliknutím na tlačítko "Zobrazit sortiment, které je pod zobrazenou Info stránkou. Cílem je maximálním způsobem zaujmout zákazníka.

Google Ecommerce
Google ecommerce je součástí nástrojů Google analytics. Slouží k zobrazování statistik zaměřených na internetový obchod. Různé statistiky tržeb, konverzní poměry, průměrné hodnoty objednávek, prodejnosti, transakce, návštěvy (které provedly nákup), zdroje odkud přišli nakupující zákazníci.

Zákaz objednání určitého zboží
Možnost u každého zboží nastavit zákaz objednání. Zboží se tak na celém internetovém obchodě stane neobjednatelné. V setupu je dále možnost určit zda se u tohoto zboží má zobrazovat cena a popis.

Podpora Placeholderu
Placeholder použitý u zadávacích polí formulářů našeptává uživatel co má do daného pole zadat. Zobrazuje se pouze pokud je zadávací pole prázdné, po označení kurzorem zmizí (pouze u prohlížečů s podporou HTML5).

Výpis sortimentu bez obrázku
Výpis sortimentu bez obrázku může vidět pouze přihlášený majitel e-shopu iBYZNYS. Po přihlášení osoby z vlastní firmy do e-shopu má uživatel na stránkách profilu firmy možnost generování výpisu zboží bez obrázků. Výpis lze vygenerovat do e-mailu (ve formátu CSV) nebo (a zároveň) na stránku.

Java kalendář u formulářů
U formulářů, po kliknutí do jakéhokoliv pole pro zadání datumu, se pod tímto polem otevře java kalendář, ve kterém je možné vybrat datum, a to se automaticky doplní do pole. Zůstává zde možnost napsat datum přímo do pole. Tento kalendář bude fungovat pouze za předpokladu, že uživatel má nainstalovanou a povolenou javu ve svém prohlížeči.

Validátor
Validátor kontroluje zadávané informace již během jejich vyplňování a ne až po odeslání formuláře. Toto řešení tak upozorní zákazníka na nesprávné vyplnění u pole, které zadá špatně.Tento validátor bude fungovat pouze za předpokladu, že uživatel má nainstalovanou a povolenou javu ve svém prohlížeči. Pokud ne, bude se validace provádět po odeslání na straně serveru.

Podpora předadresných objednávek i pro maloobchodního zákazníka
Možnost nastavení objednávek od maloobchodního zákazníka jako předadresných.