Jak mám založit dokladovou řadu pro e-shopové objednávky v ERP Byznys?

7. 1. 2014
( https://www.ibyznys.cz/www/rsobrazky/velke/radydokladu.png )
Pokud budete zakládat (např. na začátku kalendářního roku) v systému Byznys novou číselnou řadu pro e-shopové objednávky, tak postupujte podle tohoto stručného návodu nebo si prostudujte příslušnou kapitolu v manuálu iBYZNYS.

Pozor - jestliže číselnou řadu založíte špatně, tak se vám e-shopové objednávky nebudou zapisovat do systému Byznys nebo objednávku v e-shopu vůbec nepůjde vytvořit!

Formulář "Nastavení řad dokladů" spustíte v Byznysu, v menu "Byznys - Nastavení - Editor řad dokladů" kliknutím na tlačítko "Přidej" .

Z nabídky vyberete typ dokladu "Objednávky".

V další tabulce vyplníte pole následujícím způsobem:

Nová řada číslo: Do pole "Řada dokladů" zadejte vždy "R-", do pole "Podřada dokladů" zadejte libovolný znak(y), ale z praxe doporučujeme zadat např. "I21", kde I označuje internetovou (e-shopovou) objednávku a 21 označuje kalendářní rok (pokud je rok 2021).

Název této řady: Zadejte jakýkoliv text, ale je NUTNÉ, aby byl tento text shodný s textem, který je zadaný v příslušné proměnné v konfiguračním souboru setup.asp.

Níže je uveden příklad proměnných souboru setup.asp:

 • strPopisCiselneRadyVydanychObjednavek = "internet"          (pro standardní objednávku)
 • strPopisCiselneRadyPredadresnychObjednavek = "internet předadresná"     (pro předadresnou objednávku)
 • strPopisCiselneRadyAdresnychObjednavek = "internet adresná"     (pro adresnou objednávku)

 • Způsob zjišťování: Vyberte nastavení "Nejvyšší číslo".

  Celková délka dokladu: Zadejte "10". Jedná se o celkový počet znaků v číselné řadě. V našem případě bude možné vytvořit v kalendářním roce 2021 až 99.999 e-shopových objednávek (první bude mít číslo R-I2100001 a poslední R-I2199999).

  Implicitní řada: Vyberte nastavení "Ne".

  Po vytvoření nové řady ještě musíte tento záznam v tabulce označit ve sloupci "Aktivní" (zaškrtnutím checkboxu).


  Starou řadu e-shopových objednávek potom označte jako neaktivní nebo zrušte!