Jak mám založit dokladovou řadu pro e-shopové objednávky v Byznys?

7. 1. 2014
( https://www.ibyznys.cz/www/rsobrazky/velke/radydokladu.png )
Pokud budete zakládat (např. na začátku kalendářního roku) v systému Byznys novou číselnou řadu pro e-shopové objednávky, tak postupujte podle tohoto stručného návodu nebo si prostudujte příslušnou kapitolu v manuálu iBYZNYS.

Pozor - jestliže číselnou řadu založíte špatně, tak se vám objednávky nebudou zapisovat do systému Byznys nebo objednávku nepůjde vůbec vytvořit.

Formulář „Nastavení řad dokladů spustíte v Byznys v menu „Byznys - Nastavení - Editor řad dokladů kliknutím na tlačítko „Přidej .

Vyberete typ dokladu = Objednávky.

V další tabulce vyplníte pole následujícím způsobem:

Nová řada číslo: Do pole Řada dokladů zadejte vždy "R-", do pole „Podřada dokladů zadejte libovolný text, ale z praxe doporučujeme zadat jako první písmeno "I" (lépe potom v dokladech rozpoznáte, že se jedná o internetovou objednávku vytvořenou v e-shopu).

Název této řady: Zadejte jakýkoliv text, ale je NUTNÉ, aby byl tento text shodný s textem, který je zadaný v příslušné proměnné v konfiguračním souboru setup.asp.

Níže je uveden příklad proměnných souboru setup.asp pro standardní objednávku, předadresnou objednávku a adresnou objednávku.

 • strPopisCiselneRadyVydanychObjednavek = "internet"
 • strPopisCiselneRadyPredadresnychObjednavek = "internet předadresná"
 • strPopisCiselneRadyAdresnychObjednavek = "internet adresná"

 • Způsob zjišťování: Vyberte nastavení "Nejvyšší číslo".

  Celková délka dokladu: Zadejte "10" (určuje počet čísel v číselné řadě).

  Implicitní řada: Vyberte nastavení "Ne".

  Po vytvoření nové řady ještě musíte tento záznam v tabulce označit ve sloupci "Aktivní" (zaškrtněte checkbox).

  Starou řadu internetových objednávek potom buďto zrušte nebo označte jako neaktivní.