Jak máme založit dokladovou řadu pro e-shopové objednávky v Byznysu?

7. 1. 2014
Pokud budete zakládat (např. na začátku kalendářního roku) v systému Byznys novou číselnou řadu pro e-shopové objednávky, tak postupujte podle tohoto stručného návodu nebo si prostudujte příslušnou kapitolu v manuálu iBYZNYS.

Pozor - jestliže číselnou řadu založíte špatně, tak se vám e-shopové objednávky nebudou zapisovat do systému Byznys nebo objednávku v e-shopu vůbec nepůjde vytvořit!

Formulář "Nastavení řad dokladů" spustíte v Byznysu v menu "Byznys - Nastavení - Editor řad dokladů" kliknutím na tlačítko "Přidej".

Z nabídky vyberete typ dokladu "Objednávky".

V další tabulce vyplníte pole následujícím způsobem:

Nová řada číslo: Do pole "Řada dokladů" zadejte vždy "R-", do pole "Podřada dokladů" zadejte libovolný znak(y), ale z praxe doporučujeme zadat např. "i14", kde i označuje internetovou (e-shopovou) objednávku a 14 označuje kalendářní rok (pokud je rok 2014).

Název této řady: Zadejte jakýkoliv text, ale je NUTNÉ, aby byl tento text shodný s textem, který je zadaný v příslušné proměnné v konfiguračním souboru setup.asp (max.20 znaků - viz příklad níže):

  • strPopisCiselneRadyVydanychObjednavek = "internet" (název dokladové řady pro standardní e-shopové objednávky)
  • strPopisCiselneRadyPredadresnychObjednavek = "předadresná e-shop" (název dokladové řady pro předadresné objednávky, pokud takové objednávky pro e-shop používáte)
  • strPopisCiselneRadyAdresnychObjednavek = "adresná-předadresná" (název dokladové řady pro adresnou rezervaci předadresných objednávek, pokud takové objednávky pro e-shop používáte)

Způsob zjišťování: Vyberte nastavení "Nejvyšší číslo".

Celková délka dokladu: Byznys nastaví "10". Jedná se o celkový počet znaků v číselné řadě.

Implicitní řada: Vyberte nastavení "Ne".

Po vytvoření nové řady ještě musíte tento záznam v tabulce označit ve sloupci "Aktivní" (zaškrtnutím checkboxu).


Starou řadu e-shopových objednávek potom označte jako neaktivní nebo zrušte!