5.krok - Implementační etapa

2. 3. 2011
Implementace e-shopu iBYZNYS je zahájena po odsouhlasení předimplementační zprávy a v rámci této etapy se bude postupovat podle odsouhlaseného časového harmonogramu. Cílem je předání plně funkčního e-shopu iBYZNYS do rutinního provozu v požadované konfiguraci a funkčnosti.