Co je to plugin iBYZNYS a k čemu slouží?

2. 3. 2011
Jedná se o doplňkový modul systému Byznys, rozšiřující jeho funkčnost pro účel e-shopu. Výrobcem je společnost Solitea a.s., čímž je zaručena 100% kompatibilita právě se systémem Byznys. Plugin se instaluje po odsouhlasení předimplementační zprávy iBYZNYS. Aktualizaci pluginu si majitel e-shopu zajišťuje vlastními silami nebo prostřednictvím konzultanta společnosti Solitea a.s. TROELL instalaci a aktualizace pluginu iBYZNYS neprovádí.