Po instalaci pluginu iBYZNYS nefunguje "Editace sortimentu skladu" v systému Byznys, co s tím?

2. 3. 2011
Přihlašte se na stanici do systému Byznys jako uživatel "sa". Vyberte na liště volbu BYZNYS -> Úvodní nastavení -> Založení .DBC. Zahájíte tím činnost založení nových pohledů. Po skončení činnosti bude problém odstraněn. Tuto činnost je potřeba provést na všech stanicích.