Dle zákona č. 367/2000 Sb. a směrnice evropského parlamentu a rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku jsou to především následující informace:
 • základní identifikační údaje provozovatele obchodu jako obchodní jméno, adresa a IČ.
 • název a hlavní charakteristika zboží nebo služeb, jako je popis zboží, jeho technická specifikace.
 • cena zboží nebo služby včetně DPH a dalších poplatků.
 • vyčíslení nákladů na dodání. V případě, že to není možné, pak by měl mít možnost nahlédnutí do  [...]
 • Důvěrnými údaji ve smyslu zákona se rozumí zejména údaje, které mohou vést k identifikaci konkrétní osoby, jako jsou jméno, adresa bydliště, rodné číslo, číslo průkazů totožnosti a další informace, které nejsou běžně dostupné.  [...]
  Jedná se o doplňkový modul systému Byznys, který rozšiřuje jeho funkčnost pro účel e-shopu. Plugin programuje a udržuje společnost Solitea a.s., čímž je zaručena 100% kompatibilita právě se systémem Byznys. Plugin se instaluje po odsouhlasení předimplementační zprávy iBYZNYS a zajišťuje si majitel e-shopu (nejlépe ve spolupráci s konzultantem Byznysu). A to i budoucí aktualizace. TROELL instalaci a aktualizace pluginu iBYZNYS neprovádí.  [...]
  Přihlašte se na stanici do systému Byznys jako uživatel "sa". Vyberte na liště volbu BYZNYS -> Úvodní nastavení -> Založení .DBC. Zahájíte tím činnost založení nových pohledů. Po skončení činnosti bude problém odstraněn. Tuto činnost je potřeba provést na všech stanicích.  [...]
  Aktuální verzi manuálu si můžete stáhnout z těchto stránek ... po přihlášení.  [...]
  Automaticky se tyto úpravy nepromítnou. Pokud budete chtít tyto uživatelské úpravy a uživatelské proměnné využívat i pro e-shop iBYZNYS, bude nutné toto vyřešit prostřednictvím placené uživatelské úpravy.  [...]
  Ano, toto jednodenní školení si u nás můžete objednat.  [...]
  Velice zjednodušeně to znamená možnost pro majitele iBYZNYS provozovat více e-shopů "nad jednou databázi Byznys". Multilicenční užití představuje cenové zvýhodnění pro další licence iBYZNYS.

  Pro každý e-shop je možné nastavit

 • různé číselné řady dokladů
 • různý zobrazovaný sortiment
 • různé strom sortimentu
 • různé prodejní sklady
 • různé obchodní partnery
 • různé informace v kontaktech (osoby, adresy apod.)  [...]
 • < 1  2  3  4  5  6  >
   Zobrazeno 33-40 z 42