Důvěrnými údaji ve smyslu zákona se rozumí zejména údaje, které mohou vést k identifikaci konkrétní osoby, jako jsou: jméno, adresa bydliště, rodné číslo, číslo průkazů totožnosti a další informace, které nejsou běžně dostupné.
Mnoho lidí si neuvědomuje, že např. samotná e-mailová adresa, kterou na mnoha místech sdílíme, je klíčovým prvkem online bezpečnosti.
Přihlašovací hesla nebo číslo bankovních účtů, jsou pro kyberzločince nesmírně cenné. Hackeři je mohou využít ke krádeži identity a dokonce k finančním podvodům, které mají pro oběť vážné právní důsledky.
Konstatování: Musíme si uvědomit, že ne vždy máme vliv na to, k čemu budou informace
 [...]
Možnou příčinou mohla být pomůcka pro kopírování karet v Byznys B6 pro vytvoření nového záznamu v tabulce SKSTAV, resp. v návazné tabulce SKSTAV_I. V této funkci byla bohužel chyba, když při kopírování karet v B6 vznikaly tzv. duplicitní záznamy, které mají STEJNÝ jedinečný identifikátor ID1 (viz obrázek), příp. tabulky SKSTAV a SKSTAV_I nejsou v relaci 1:1 (není shodný počet záznamů).
Tato chyba může následně způsobit chyby v e-shopu iBYZNYS. Může se např. přestat zobrazovat sortiment, který je jinak zadán správně nebo může dojít k zaseknutí synchronizace dat mezi SQL databázemi B6 a iBYZNYS.
Kontaktujte proto nejprve náš hotline, který Vám
 [...]
Podle našeho názoru nemusíte. Pokud uděláte chybu a nabídnete zboží, které se např. běžně prodává za několik tisíc korun, za pár stovek, máte možnost pokusit se odstoupit od kupní smlouvy. Zákazník může sice na dodání zboží za podmínek, které odsouhlasil v závazné objednávce, trvat, a to i v případě, že navrhnete jednostranné odstoupení od smlouvy. Musel by se ho však domáhat u soudu a ten by s největší pravděpodobností vzhledem k tomu, že by jste prokázali, že se jednalo o chybu a nikoliv úmysl, rozhodl ve Váš prospěch. Velice zajímavý článek na toto téma naleznete  [...]
Ano i ne.
Ne - jako klasický e-shop.
Ano - pokud chcete využít iBYZNYS např. jako on-line platební portál pro platební bránu GoPay (např. pro úhradu Vámi vystavených faktur) nebo jako redakční systém.
 [...]
Ano, lze. Tuto službu nabízíme a standardně provádíme.  [...]
Pokud něco zadám do Byznysu, zobrazí se tento údaj také v e-shopu?
Ano ... u položek, které se zobrazují v e-shopu, se tato změna projeví. Změna nastane po replikaci dat mezi SQL serverem Byznys a SQL serverem iBYZNYS.

V systému Byznys máme speciální uživatelské úpravy. Promítnou se automaticky také do e-shopu?
Automaticky se tyto úpravy nepromítnou. Pokud budete chtít tyto uživatelské úpravy a uživatelské proměnné využívat i pro e-shop iBYZNYS, bude nutné toto vyřešit prostřednictvím placené uživatelské úpravy.
 [...]
Aktuální verzi manuálu si můžete stáhnout z těchto stránek ... po přihlášení.  [...]
Záruční doba na e-shop iBYZNYS je 12 měsíců, ale velmi obtížně se určuje, co je skutečným obsahem záruky. Majitel e-shopu při výběru i implementaci může jen obtížně poznat systém do takového detailu, aby mohl říci, co je v rozporu se zárukou. K popisu systému slouží dokumentace, jejíž rozsah a obsah určuje výrobce e-shopu.
Pojem záruční doba u e-shopu nelze použít tak, jak je to běžné např. u průmyslového zboží. E-shop je z podstaty dynamickou záležitostí, a proto v praxi často nastává situace, kdy je řešení sice řádně předáno, avšak velice brzy dochází k požadavku na jeho výraznou změnu (úprava legislativy apod.). Záruka se tedy v případě e-shopu vztahuje na
 [...]
Pro majitele e-shopu, kteří ho mají v záruční době nebo mají uzavřenou Smlouvu o údržbě iBYZNYS, je k dispozici telefonická služba hot-line a mailová služba hot-mail. Naši pracovníci jsou připraveni okamžitě řešit Váš problém.
Veškarý servis provádíme pomocí vzdálené zprávy. Šetříme tím čas i Vaše finance.
Musíme však od Vás mít:

  • právo k restartování synchronizačního modulu (služby) iBYZNYS
  • plný přístup do složky iBYZNYS
  • plný přístup k databázi Byznysu
  • přístup do ERP Byznys B6
 [...]
Ano, toto jednodenní školení si u nás můžete objednat. Pište své požadavky na e-mail: obchod@troell.cz  [...]
WWW diskový prostor je poskytován na značkových, vysoce kvalitních a výkonných serverech Dell, kde jsou klíčové součásti redundantní. Konfigurace serverů (webový, databázový, zálohovací) se průběžně vylepšuje.
Firewall používáme od firmy FortiGate. Zařízení obsahuje všechny UTM vlastnosti jako firewall, IPS, aplikační kontrolu, VPN, filtrování webu apod.
Národní i zahraniční konektivita 100 Mbps. Konektivita je zálohovaná. Jedná se o dvě nezávislé optické trasy a zároveň vždy dva poskytovatele zahraniční konektivity (ve dvou různých lokalitách), jsou připojeni do dvou různých NIX uzlů.
 [...]
V principu ano, ale tento serverhosting u třetí firmy musí splňovat mnoho podmínek pro bezproblémový chod a dohled nad e-shopem iBYZNYS. Toto řešení, po zkušenostech, nedoporučujeme.  [...]
Jedná se o doplňkový modul systému Byznys, který rozšiřuje jeho funkčnost pro účel e-shopu. Plugin programuje a udržuje společnost Seyfor a.s., čímž je zaručena 100% kompatibilita právě se systémem Byznys. Plugin se instaluje po odsouhlasení předimplementační zprávy iBYZNYS a zajišťuje si majitel e-shopu (nejlépe ve spolupráci s konzultantem Byznysu). A to i budoucí aktualizace. TROELL instalaci a aktualizace pluginu iBYZNYS neprovádí.  [...]
Ano, přesně tak. Po obnovení internetového připojení dojde automaticky k replikaci dat mezi Vaším firemním Byznys SQL serverem a iBYZNYS SQL serverem. To stejné nastane i v případě, když z jakéhokoliv důvodu dojde k odstávce Vašeho Byznys SQL serveru (např. z důvodu poruchy, výpadku el.proudu, restartu apod.).  [...]
Přihlašte se na stanici do systému Byznys jako uživatel "sa". Vyberte na liště volbu BYZNYS -> Úvodní nastavení -> Založení .DBC. Zahájíte tím činnost založení nových pohledů. Po skončení činnosti bude problém odstraněn. Tuto činnost je potřeba provést na všech stanicích.  [...]
< 1  2  3  >
 Zobrazeno 16-30 z 37