Jedná se o cenově výhodnou licenci pro majitele e-shopu iBYZNYS, který si chce pořídit další e-shop např. pro svou dceřinou společnost nebo pro svou další firmu. Tento e-shop poběží nad jinou databázi Byznys, než původní (hlavní) licence.  [...]
Automaticky se tyto úpravy nepromítnou. Pokud budete chtít tyto uživatelské úpravy a uživatelské proměnné využívat i pro e-shop iBYZNYS, bude nutné toto vyřešit prostřednictvím placené uživatelské úpravy.  [...]
Aktuální verzi manuálu si můžete stáhnout z těchto stránek ... po přihlášení.  [...]
Přihlašte se na stanici do systému Byznys jako uživatel "sa". Vyberte na liště volbu BYZNYS -> Úvodní nastavení -> Založení .DBC. Zahájíte tím činnost založení nových pohledů. Po skončení činnosti bude problém odstraněn. Tuto činnost je potřeba provést na všech stanicích.  [...]
Jedná se o doplňkový modul systému Byznys, který rozšiřuje jeho funkčnost pro účel e-shopu. Plugin programuje a udržuje společnost Solitea a.s., čímž je zaručena 100% kompatibilita právě se systémem Byznys. Plugin se instaluje po odsouhlasení předimplementační zprávy iBYZNYS a zajišťuje si majitel e-shopu (nejlépe ve spolupráci s konzultantem Byznysu). A to i budoucí aktualizace. TROELL instalaci a aktualizace pluginu iBYZNYS neprovádí.  [...]
Důvěrnými údaji ve smyslu zákona se rozumí zejména údaje, které mohou vést k identifikaci konkrétní osoby, jako jsou jméno, adresa bydliště, rodné číslo, číslo průkazů totožnosti a další informace, které nejsou běžně dostupné.  [...]
Ne, takto obecně to určitě pravda není.
Nejprve k MS SQL Serveru: určitě nepotřebujete licenci "Per Processor" v případě, že používáte "odlehčené verze" MSDE 2000 nebo SQL Sever 2xxx Express. Pokud používáte "plnohodnotný" SQL Server, tak se nemusíte o licencování starat v případě, pokud je výměna dat mezi Vaším Byznys SQL serverem a iBYZNYS SQL serverem realizovaná "ručním přenosem".
Jako ruční je chápán proces, který:

 • musí pokaždé aktivovat uživatel s přiřazenou licencí (CAL user nebo device),
 • musí být konečný a ukončený (a musí se tedy příště znovu ručně  [...]
Ano, plně funkční demoverzi spustíte, pokud kliknete na tento odkaz.  [...]
Podle našeho názoru nemusíte. Pokud uděláte chybu a nabídnete zboží, které se např. běžně prodává za několik tisíc korun, za pár stovek, máte možnost pokusit se odstoupit od kupní smlouvy. Zákazník může sice na dodání zboží za podmínek, které odsouhlasil v závazné objednávce, trvat, a to i v případě, že navrhnete jednostranné odstoupení od smlouvy. Musel by se ho však domáhat u soudu a ten by s největší pravděpodobností vzhledem k tomu, že by jste prokázali, že se jednalo o chybu a nikoliv úmysl, rozhodl ve Váš prospěch. Velice zajímavý článek na toto téma naleznete  [...]
Dle zákona č. 367/2000 Sb. a směrnice evropského parlamentu a rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku jsou to především následující informace:
 • základní identifikační údaje provozovatele obchodu jako obchodní jméno, adresa a IČ.
 • název a hlavní charakteristika zboží nebo služeb, jako je popis zboží, jeho technická specifikace.
 • cena zboží nebo služby včetně DPH a dalších poplatků.
 • vyčíslení nákladů na dodání. V případě, že to není možné, pak by měl mít možnost nahlédnutí  [...]
Není to možné v případě, když Váš e-shop používá off-line komunikaci mezi SQL Byznys a SQL iBYZNYS, tzn. službu iBYZNYS Activ(e). Důvod je jeden jediný … a to technologický.
Adresná objednávka je speciálním případem objednávky, kdy ve chvíli pořizování musí být objednaný sortiment skladem. Tento sortiment je potom adresně zarezervován pro obchodního partnera a není možné jej vydat jinak než realizací této adresné objednávky. Při off-line komunikaci mezi SQL servery iBYZNYS a Byznys není možné z principu zaručit, že bude veškerý objednaný sortiment po
 [...]
Nejnovější verze manuálu ke stažení zde.
UPOZORNĚNÍ: Manuál je k dispozici pouze pro přihlášené uživatele. Pro lepší přehlednost jsme od verze 1.88 rozdělili manuál na dvě části:

 • základní funkčnost, včetně utilit
 • nadstavbové moduly

Manuál v elektronické podobě Vám doporučujeme uložit, budete jej tak mít kdykoliv k dispozici.  [...]
 • nejnovější verze e-shopu iBYZNYS je 1.89.5903 ze dne 29.5.2023
 • plugin iBYZNYS pro systém B6/BVR verze 2.098 ze dne 22.3.2023
 • pro variantu off-line synchronizační modul iBYZNYS verze 25.9.2022
 [...]
2. 3. 2011
Pro majitele e-shopu iBYZNYS je připravena telefonní služba hot-line každý pracovní den od 8:00 do 16:30 hodin. Telefonní čísla jsou uvedena na stránce Kontakt.  [...]
< 1  2  3 
 Zobrazeno 31-44 z 44