Podle našeho názoru nemusíte. Pokud uděláte chybu a nabídnete zboží, které se např. běžně prodává za několik tisíc korun, za pár stovek, máte možnost pokusit se odstoupit od kupní smlouvy. Zákazník může sice na dodání zboží za podmínek, které odsouhlasil v závazné objednávce, trvat, a to i v případě, že navrhnete jednostranné odstoupení od smlouvy. Musel by se ho však domáhat u soudu a ten by s největší pravděpodobností vzhledem k tomu, že by jste prokázali, že se jednalo o chybu a nikoliv úmysl, rozhodl ve Váš prospěch. Velice zajímavý článek na toto téma naleznete  [...]
Dle zákona č. 367/2000 Sb. a směrnice evropského parlamentu a rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku jsou to především následující informace:
 • základní identifikační údaje provozovatele obchodu jako obchodní jméno, adresa a IČ.
 • název a hlavní charakteristika zboží nebo služeb, jako je popis zboží, jeho technická specifikace.
 • cena zboží nebo služby včetně DPH a dalších poplatků.
 • vyčíslení nákladů na dodání. V případě, že to není možné, pak by měl mít možnost nahlédnutí do  [...]
 • Důvěrnými údaji ve smyslu zákona se rozumí zejména údaje, které mohou vést k identifikaci konkrétní osoby, jako jsou jméno, adresa bydliště, rodné číslo, číslo průkazů totožnosti a další informace, které nejsou běžně dostupné.  [...]
  Jedná se o doplňkový modul systému Byznys, rozšiřující jeho funkčnost pro účel e-shopu. Výrobcem je společnost Solitea a.s., čímž je zaručena 100% kompatibilita právě se systémem Byznys. Plugin se instaluje po odsouhlasení předimplementační zprávy iBYZNYS. Aktualizaci pluginu si majitel e-shopu zajišťuje vlastními silami nebo prostřednictvím konzultanta společnosti Solitea a.s. TROELL instalaci a aktualizace pluginu iBYZNYS neprovádí.  [...]
  Přihlašte se na stanici do systému Byznys jako uživatel "sa". Vyberte na liště volbu BYZNYS -> Úvodní nastavení -> Založení .DBC. Zahájíte tím činnost založení nových pohledů. Po skončení činnosti bude problém odstraněn. Tuto činnost je potřeba provést na všech stanicích.  [...]
  Aktuální verzi manuálu si můžete stáhnout z těchto stránek ... po přihlášení.  [...]
  Automaticky se nepromítnou. Pokud budete chtít tyto uživatelské úpravy a proměnné využívat i pro e-shop iBYZNYS, bude nutné toto vyřešit prostřednictvím placené uživatelské úpravy.  [...]
  Ano, toto jednodenní školení si u nás můžete objednat.  [...]
  Velice zjednodušeně to znamená možnost pro majitele iBYZNYS provozovat více e-shopů "nad jednou databázi Byznys". Multilicenční užití představuje cenové zvýhodnění pro další licence iBYZNYS.  [...]
  Jedná se o cenově výhodnou licenci pro majitele e-shopu iBYZNYS, který si chce pořídit další e-shop např. pro svou dceřinou společnost nebo pro svou další firmu. Velice zjednodušeně to znamená další e-shop provozovaný "nad jinou databázi Byznys", než je původní (hlavní) licence.  [...]
  Ne, takto obecně to určitě pravda není.
  Nejprve k MS SQL Serveru: určitě nepotřebujete licenci "Per Processor" v případě, že používáte "odlehčené verze" MSDE 2000 nebo SQL Sever 2xxx Express. Pokud používáte "plnohodnotný" SQL Server, tak se nemusíte o licencování starat v případě, pokud je výměna dat mezi Vaším Byznys SQL serverem a iBYZNYS SQL serverem realizovaná "ručním přenosem".
  Jako ruční je chápán proces, který:

 • musí pokaždé aktivovat uživatel s přiřazenou licencí (CAL user nebo device),
 • musí být konečný a ukončený (a musí se tedy příště znovu ručně  [...]
 • < 1  2  3 
   Zobrazeno 29-39 z 39