Důvěrnými údaji ve smyslu zákona se rozumí zejména údaje, které mohou vést k identifikaci konkrétní osoby, jako jsou jméno, adresa bydliště, rodné číslo, číslo průkazů totožnosti a další informace, které nejsou běžně dostupné.  [...]
Jedná se o doplňkový modul systému Byznys, rozšiřující jeho funkčnost pro účel e-shopu. Výrobcem je společnost Solitea a.s., čímž je zaručena 100% kompatibilita právě se systémem Byznys. Plugin se instaluje po odsouhlasení předimplementační zprávy iBYZNYS. Aktualizaci pluginu si majitel e-shopu zajišťuje vlastními silami nebo prostřednictvím konzultanta společnosti Solitea a.s. TROELL instalaci a aktualizace pluginu iBYZNYS neprovádí.  [...]
Přihlašte se na stanici do systému Byznys jako uživatel "sa". Vyberte na liště volbu BYZNYS -> Úvodní nastavení -> Založení .DBC. Zahájíte tím činnost založení nových pohledů. Po skončení činnosti bude problém odstraněn. Tuto činnost je potřeba provést na všech stanicích.  [...]
Aktuální verzi manuálu si můžete stáhnout z těchto stránek ... po přihlášení.  [...]
Automaticky se nepromítnou. Pokud budete chtít tyto uživatelské úpravy a proměnné využívat i pro e-shop iBYZNYS, bude nutné toto vyřešit prostřednictvím placené uživatelské úpravy.  [...]
Ano, toto jednodenní školení si u nás můžete objednat.  [...]
Velice zjednodušeně to znamená možnost pro majitele iBYZNYS provozovat více e-shopů "nad jednou databázi Byznys". Multilicenční užití představuje cenové zvýhodnění pro další licence iBYZNYS.  [...]
Jedná se o cenově výhodnou licenci pro majitele e-shopu iBYZNYS, který si chce pořídit další e-shop např. pro svou dceřinou společnost nebo pro svou další firmu. Velice zjednodušeně to znamená další e-shop provozovaný "nad jinou databázi Byznys", než je původní (hlavní) licence.  [...]
Ne, takto obecně to určitě pravda není.
Nejprve k MS SQL Serveru: určitě nepotřebujete licenci "Per Processor" v případě, že používáte "odlehčené verze" MSDE 2000 nebo SQL Sever 2xxx Express. Pokud používáte "plnohodnotný" SQL Server, tak se nemusíte o licencování starat v případě, pokud je výměna dat mezi Vaším Byznys SQL serverem a iBYZNYS SQL serverem realizovaná "ručním přenosem".
Jako ruční je chápán proces, který:

  • musí pokaždé aktivovat uživatel s přiřazenou licencí (CAL user nebo device),
  • musí být konečný a ukončený (a musí se tedy příště znovu ručně  [...]
  • < 1  2  3 
     Zobrazeno 29-37 z 37