WWW diskový prostor je poskytován na značkových, vysoce kvalitních a výkonných serverech Dell, kde jsou klíčové součásti redundantní.  [...]
V principu teoreticky ano, ale tento serverhosting u třetí firmy musí splňovat mnoho podmínek pro bezproblémový chod a dohled nad e-shopem iBYZNYS. Toto řešení, po zkušenostech, nedoporučujeme.  [...]
Hovoříte pravděpodobně o variantě on-line.
Musíte mít nepřetržitý přístup z internetu 24 hodin denně a doporučená odchozí rychlost pro e-shop iBYZNYS je minimálně 2 Mbps, přičemž platí: čím rychleji ... tím lépe.
 [...]
Zásadní rozdíl je v tom, že v případě varianty on-line používají firemní (systém Byznys) i internetoví uživatelé (e-shop iBYZNYS) k vyřízení svých požadavků stejný SQL server, což klade vyšší nároky na tento server. Pořízení, instalaci, provoz a servis webového serveru si zajišťuje majitel e-shopu.
V případě varianty off-line používají firemní i internetoví uživatelé rozdílný SQL server a vzájemně se tedy neovlivňují. V určeném časovém intervalu se replikují změny v SQL databázích obou aplikací (Byznys a iBYZNYS). Pořízení, instalaci, provoz a servis webového serveru zajišťuje jeho provozovatel (nemusí to být majitel e-shopu).
 [...]
Ano, přesně tak. Po obnovení internetového připojení dojde automaticky k replikaci dat mezi Vaším firemním Byznys SQL serverem a iBYZNYS SQL serverem. To stejné nastane i v případě, když z jakéhokoliv důvodu dojde k odstávce Vašeho Byznys SQL serveru (např. z důvodu poruchy, výpadku el.proudu, restartu, ...).  [...]
V žádném případě NE!
Došlo by k zablokování synchronizace dat mezi e-shopem iBYZNYS a Byznys!
 [...]
Jedná se v podstatě o havarijní stav a veškeré kroky konzultujte s námi!
Bude nutné obnovit integritu dat mezi novou zdrojovou databází Byznys a webovou databází iBYZNYS. Po dobu opravy bude e-shop vypnutý a pro zákazníky tudíž nedostupný. Velice zjednodušeně - musí se smazat databáze e-shopu, provést resynchronizace databáze Byznys a nakonec optimalizace webové databáze iBYZNYS. Teprve potom je možné zapnout e-shop pro zákazníky. Tato činnost může trvat několik hodin, ale také i desítky hodin, podle velikosti zdrojové databáze.
Veškerá data (i z e-shopu) od poslední zálohy
 [...]
Veškeré kroky konzultujte s námi, a to v dostatečném předstihu několika dnů!
Náš administrátor IT Vám zašle metodický pokyn, který je potřeba dodržet a seznam činností, které je nutné provést. V opačném případě hrozí problém porušení integrity dat mezi databázemi Byznys a e-shopu iBYZNYS.
Důležité je před instalací zastavit synchronizaci dat mezi SQL Byznys a SQL iBYZNYS - možno provést zastavením služby iByznysCoreService, případně nás  [...]
Asociace pro elektronickou komerci (APEK) ve spolupráci s advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský již tradičně připravuje volně dostupné "Vzorové obchodní podmínky (VOP) pro podnikatele působící na internetu".

Vzorové VOP jsou koncipovány tak, že si majitelé e-shopů doplní, upraví či zcela odstraní vyznačené body dle svých interních pravidel. K většině bodů je také připojen základní komentář, který objasňuje a upřesňuje uvedený text.

UPOZORNĚNÍ:
Uplatnění tohoto dokumentu na konkrétní internetový obchod v praxi
 [...]
Z důvodu zavádění spamové ochrany SPF u poskytovatelů emailových účtů (např.: email.cz, seznam.cz, gmail.com, atp.) je u Vaší domény potřeba upravit SPF záznam.

Úprava tohoto záznamu se provádí u poskytovatele dané domény. Samotná úprava spočívá v přidání do TXT SPF záznamu ip adresu 81.2.197.120 (což je adresa našeho SMTP serveru, ze které se odesílají e-maily e-shopu iBYZNYS).

SPF TXT záznam by mohl vypadat přibližně takto:
v=spf1 a mx ip4:X.X.X.X (IP adresa vašeho smtp serveru)
 [...]
Objednal nepřihlášený (maloobchodní) zákazník
Notifikační e-mail se odešle na adresu, kterou zadal v poli E-mail v sekci Fakturační adresa.

Objednal přihlášený zákazník
Notifikační e-mail se odešle na adresu zadanou v Byznys u přihlášené osoby (na záložce Osoby, ve sloupci E-mail).
Pokud tam e-mail není zadán, tak se notifikace odešle na adresu zadanou v Byznys na detailu firmy (v poli E-mail), za kterou se osoba p
 [...]
V e-shopu máte nejspíš zapnutou kontrolu cen a systém iBYZNYS vyhodnotil, že se může jednat o "podezřelou" cenu (např. cenu nákupní). Ikona telefonu v podstatě zákazníkovi říká, aby si prodejní cenu telefonicky zjistil. Vám, majiteli e-shopu, toto zobrazení naopak naznačuje, abyste podezřelou cenu co nejdříve opravil.  [...]
Podle našeho názoru nemusíte. Pokud uděláte chybu a nabídnete zboží, které se např. běžně prodává za několik tisíc korun, za pár stovek, máte možnost pokusit se odstoupit od kupní smlouvy. Zákazník může sice na dodání zboží za podmínek, které odsouhlasil v závazné objednávce, trvat, a to i v případě, že navrhnete jednostranné odstoupení od smlouvy. Musel by se ho však domáhat u soudu a ten by s největší pravděpodobností vzhledem k tomu, že by jste prokázali, že se jednalo o chybu a nikoliv úmysl, rozhodl ve Váš prospěch. Velice zajímavý článek na toto téma naleznete  [...]
Dle zákona č. 367/2000 Sb. a směrnice evropského parlamentu a rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku jsou to především následující informace:
  • základní identifikační údaje provozovatele obchodu jako obchodní jméno, adresa a IČ.
  • název a hlavní charakteristika zboží nebo služeb, jako je popis zboží, jeho technická specifikace.
  • cena zboží nebo služby včetně DPH a dalších poplatků.
  • vyčíslení nákladů na dodání. V případě, že to není možné, pak by měl mít možnost nahlédnutí do  [...]
  • < 1  2  3  >
     Zobrazeno 15-28 z 37