Národní i zahraniční konektivita 100 Mbps. Konektivita je zálohovaná. Jedná se o dvě nezávislé optické trasy a zároveň vždy dva poskytovatele zahraniční konektivity (ve dvou různých lokalitách), jsou připojeni do dvou různých NIX uzlů.  [...]
WWW diskový prostor je poskytován na značkových, vysoce kvalitních a výkonných serverech Dell, kde jsou klíčové součásti redundantní.  [...]
V principu teoreticky ano, ale tento serverhosting u třetí firmy musí splňovat mnoho podmínek pro bezproblémový chod a dohled nad e-shopem iBYZNYS. Toto řešení, po zkušenostech, nedoporučujeme.  [...]
Hovoříte pravděpodobně o variantě on-line.
Musíte mít nepřetržitý přístup z internetu 24 hodin denně a doporučená odchozí rychlost pro e-shop iBYZNYS je minimálně 2 Mbps, přičemž platí: čím rychleji ... tím lépe.
 [...]
Zásadní rozdíl je v tom, že v případě varianty on-line používají firemní (systém Byznys) i internetoví uživatelé (e-shop iBYZNYS) k vyřízení svých požadavků stejný SQL server, což klade vyšší nároky na tento server. Pořízení, instalaci, provoz a servis webového serveru si zajišťuje majitel e-shopu.
V případě varianty off-line používají firemní i internetoví uživatelé rozdílný SQL server a vzájemně se tedy neovlivňují. V určeném časovém intervalu se replikují změny v SQL databázích obou aplikací (Byznys a iBYZNYS). Pořízení, instalaci, provoz a servis webového serveru zajišťuje jeho provozovatel (nemusí to být majitel e-shopu).
 [...]
Ano, přesně tak. Po obnovení internetového připojení dojde automaticky k replikaci dat mezi Vaším firemním Byznys SQL serverem a iBYZNYS SQL serverem. To stejné nastane i v případě, když z jakéhokoliv důvodu dojde k odstávce Vašeho Byznys SQL serveru (např. z důvodu poruchy, výpadku el.proudu, restartu, ...).  [...]
V žádném případě NE!
Došlo by k zablokování synchronizace dat mezi e-shopem iBYZNYS a Byznys!
 [...]
Jedná se v podstatě o havarijní stav a veškeré kroky konzultujte s námi!
Bude nutné obnovit integritu dat mezi novou zdrojovou databází Byznys a webovou databází iBYZNYS. Po dobu opravy bude e-shop vypnutý a pro zákazníky tudíž nedostupný. Velice zjednodušeně - musí se smazat databáze e-shopu, provést resynchronizace databáze Byznys a nakonec optimalizace webové databáze iBYZNYS. Teprve potom je možné zapnout e-shop pro zákazníky. Tato činnost může trvat několik hodin, ale také i desítky hodin, podle velikosti zdrojové databáze.
Veškerá data (i z e-shopu) od poslední zálohy
 [...]
Veškeré kroky konzultujte s námi, a to v dostatečném předstihu několika dnů!
Náš administrátor IT Vám zašle metodický pokyn, který je potřeba dodržet a seznam činností, které je nutné provést. V opačném případě hrozí problém porušení integrity dat mezi databázemi Byznys a e-shopu iBYZNYS.
Důležité je před instalací zastavit synchronizaci dat mezi SQL Byznys a SQL iBYZNYS - možno provést zastavením služby iByznysCoreService, případně nás  [...]
Asociace pro elektronickou komerci (APEK) ve spolupráci s advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský již tradičně připravuje volně dostupné "Vzorové obchodní podmínky (VOP) pro podnikatele působící na internetu".

Vzorové VOP jsou koncipovány tak, že si majitelé e-shopů doplní, upraví či zcela odstraní vyznačené body dle svých interních pravidel. K většině bodů je také připojen základní komentář, který objasňuje a upřesňuje uvedený text.

UPOZORNĚNÍ:
Uplatnění tohoto dokumentu na konkrétní internetový obchod v praxi
 [...]
Z důvodu zavádění spamové ochrany SPF u poskytovatelů emailových účtů (např.: email.cz, seznam.cz, gmail.com, atp.) je u Vaší domény potřeba upravit SPF záznam.

Úprava tohoto záznamu se provádí u poskytovatele dané domény. Samotná úprava spočívá v přidání do TXT SPF záznamu ip adresu 81.2.197.120 (což je adresa našeho SMTP serveru, ze které se odesílají e-maily e-shopu iBYZNYS).

SPF TXT záznam by mohl vypadat přibližně takto:
v=spf1 a mx ip4:X.X.X.X (IP adresa vašeho smtp serveru)
 [...]
Objednal nepřihlášený (maloobchodní) zákazník
Notifikační e-mail se odešle na adresu, kterou zadal v poli E-mail v sekci Fakturační adresa.

Objednal přihlášený zákazník
Notifikační e-mail se odešle na adresu zadanou v Byznys u přihlášené osoby (na záložce Osoby, ve sloupci E-mail).
Pokud tam e-mail není zadán, tak se notifikace odešle na adresu zadanou v Byznys na detailu firmy (v poli E-mail), za kterou se osoba p
 [...]
< 1  2  3  4  >
 Zobrazeno 13-24 z 37