Pro synchronizace dat systému Byznys je požadováno:

 • Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 nebo
 • Microsoft Windows Server 2012 (R2) nebo
 • Microsoft Windows Server 2016 nebo
 • Microsoft Windows Server 2019 nebo
 • Microsoft Windows Server 2022

 • Microsoft SQL Server 2012 (R2) nebo
 • Microsoft SQL Server 2014 nebo
 • Microsoft SQL Server  [...]
Zjednodušeně lze o základní funkčnosti říci, že umožňuje majiteli e-shopu vystavit své zboží (či služby) včetně detailních popisů, obrázků a příloh. Všechny tyto procesy majitel e-shopu řídí a ovládá ze systému Byznys. U zboží se zobrazí správná cena s vazbou na konkrétního zákazníka. Zákazníkovi je umožněno objednat zboží a následně bude mít přístup k zásadním dokladům obchodního procesu. Součástí základní funkčnosti jsou aktuality, vyhledávání, třídění, filtrování. Součástí základní funkčnosti je i základní design.

Systém iBYZNYS je možné provozovat jako e-shop pro B2C zákazníky nebo jako objednávkový systém pro zákazníky B2B. V základní funkčnosti je
 [...]
V e-shopu mohou nakupovat jak maloobchodní zákazníci (nemají IČ) u kterých se nepožaduje při nákupu registrace, tak i registrovaní zákazníci ...

Registrace do e-shopu
Zákazník zadá základní informace o své společnosti nebo osobě. E-shop podporuje registraci odběratele přímo do systému Byznys, tzn. že je automaticky založen záznam do číselníku obchodních partnerů v systému Byznys. V e-shopu je kontrola, která zamezí vícenásobné registraci jednoho partnera. Pro usnadnění práce a pro vyloučení možnosti lidské chyby při registraci vyplňuje e-shop iBYZNYS  [...]
10. 6. 2019
Zobrazení zboží
Zboží, které prostřednictvím e-shopu iBYZNYS nabídnete, jednoduchým způsobem označíte v systému Byznys a případně ještě navážete na parametr, zda musí (nebo nemusí) být skladem. Doplňující informace k němu (parametry, ceny, obrázky, přílohy apod.) lze velice snadno nastavovat v systému Byznys. Zobrazené zboží lze třídit podle mnoha kritérií. Při velkém počtu zobrazovaných položek dochází k automatickému stránkování.
Na kartě jakéhokoliv obchodního partnera v systému Byznys lze jednoduše ovlivnit zobrazování vybraných údajů v e-shopu, např. kdy různé skupiny partnerů mohou vidět různé
 [...]
7. 6. 2019
Strom sortimentu
Výběr skupin sortimentu pro zobrazení v iBYZNYS se provádí v systému Byznys, a to v číselníku skupin sortimentu. Pro zobrazení v iBYZNYS je možné upravit název skupiny sortimentu i stromovou strukturu (skupiny lze velice jednoduše přeskupovat). Tento způsob vyhledávání zboží je pro zákazníka vhodný v případě, kdy nezná přesně název, označení či typ zboží, ale má představu, do které množiny sortimentu toto zboží patří.

Vyhledávání
K rychlému vyhledávání zboží lze využít funkci  [...]
29. 3. 2023
E-shop iBYZNYS počítá prodejní cenu pomocí stejné SQL procedury jako systém Byznys. Tím je zajištěna plná kompatibilita mezi oběma systémy a zaručeno, že bude vypočtena cena jak při „ručním vytvoření objednávky v systému Byznys, tak na objednávce z internetového obchodu shodná. Je tedy úplně jedno, zda majitel systému Byznys řeší prodejní ceny pomocí kódů prodejních cen, kódem slevy, smluvní cenou či slevou nebo používá množstevní ceny. Navíc je možné na kartě obchodního partnera  [...]
Aktuality
Do e-shopu iBYZNYS je integrován systém "Aktuality", který slouží k úpravě úvodní stránky e-shopu. Pomocí této stránky může majitel e-shopu informovat své zákazníky o právě probíhajících akcích, novinkách či změnách. Aktuality využívají modulu "Informace" systému Byznys. Je  [...]
29. 3. 2023
Kontakty
Stránka kontakty slouží pro informování zákazníků o kontaktních osobách majitele e-shopu iBYZNYS, případně o dalších provozovnách (pobočkách) firmy. Informace jsou čerpány ze systému Byznys, ze systémového nastavení firmy a z tzv. karty vlastní firmy.

O společnosti
Pod touto volbou zákazník nalezne základní infomace o majiteli e-shopu iBYZNYS, o jeho historii, současnosti a vizích do budoucna.

Návod
Pod  [...]
Funkčnost e-shopu iBYZNYS se neustále rozšiřuje. Nejdůležitější novinky podle vydaných verzí e-shopu naleznete v sekci FUNKČNÍ NOVINKY.  [...]
1. 4. 2020
Zabezpečení synchronizačního modulu iBYZNYS
Synchronizační modul při přenosu dat mezi SQL servery Byznys a iBYZNYS šifruje přenášená data pomocí Bcrypt. Pro systémy Windows 2008 a starší je přenos šifrován pomocí BlowFish.

Zabezpečení e-shopu iBYZNYS
E-shop iBYZNYS podporuje:

 • zabezpečení CSP L3, SecureCookies, CORS, HSTS, Redirection, Referrer, X-Contetnt, X-Frame, X-XSS. Po aktivaci těchto zabezpečení splňuje e-shop iBYZNYS rating A+ (dle  [...]
3. 3. 2011
mezi výrobcem programu iBYZNYS firmou TROELL s.r.o., se sídlem v Teplicích, Doubravská 1615/28 ( dále jen výrobce ) a uživatelem programu iBYZNYS (dále jen uživatel).

1. Předmět licenční smlouvy
Předmětem této smlouvy je poskytnutí práv k softwarovému produktu iBYZNYS (dále jen software) a to nezávisle na typu distribuce (CD, software stažený z Internetu). Touto smlouvou získává uživatel právo užívat software po dobu platnosti této smlouvy podle dále uvedených ustanovení. Software (dílo), na který se tato smlouva vztahuje, je chráněn autorským zákonem.

Touto smlouvou uživatel získává:

 • právo  [...]
 • Plná provázanost s podnikovým informačním systémem BYZNYS®
  Internetový obchod iBYZNYS je zcela integrován do podnikového informačního systému BYZNYS® a využívá jeho datové základny. Není přidáno žádné další prostředí pro nastavování a údržbu dat a veškerá uživatelská nastavení se provádějí přímo v BYZNYS®.

  Úspora času
  Zákazník nemusí jít za obchodníkem, ale obchodník přichází se svoji nabídkou bezprostředně za ním.

  Dostupnost
  Nakupovat v internetovém obchodě lze z jakéhokoliv místa na zeměkouli.

  Internetový obchod nikdy nezavírá
  Internetový obchod je otevřen 24 hodin denně, 365 dní v roce. Zákazníci do něho mohou vstoupit, když se jim to právě  [...]
  < 1  2  3  4 
   Zobrazeno 46-57 z 57