Vaše zboží bude prostřednictvím e-shopu iBYZNYS dostupné daleko širšímu okruhu lidí
   
 
Smlouva o dílo
Na základě Vaší objednávky připravíme návrh smlouvy o dílo. V této smlouvě je popsán celý proces předimplementace a implementace systému iBYZNYS, časový harmonogram a cenová kalkulace. Součástí smlouvy o dílo je také mj. dohoda o zachování mlčenlivosti a realizace vzdáleného přístupu.
Předimplementační příprava
Předimplementační analýza slouží ke zjištění stavu Vaší datové základny systému Byznys, vyhodnocení stavu IT a posouzení požadavků na chování iBYZNYS. Do předimplementačního řešení budou také zahrnuty veškeré Vaše připomínky a náměty. V případě požadavku je možné, v rámci předimplementace, zrealizovat testovací provoz na zreplikované databázi Byznys.
Výsledkem je předimplementační zpráva, ve které Vám bude nabídnuto optimální řešení pro nasazení e-shopu iBYZNYS.
Implementační etapa
Implementace e-shopu iBYZNYS je zahájena po odsouhlasení předimplementační zprávy a v rámci této etapy proběhne komplexní implementace e-shopu dle odsouhlaseného časového harmonogramu. Cílem je předání plně funkčního iBYZNYSu do rutinního provozu.
Smlouva o údržbě
Smlouvu o údržbě e-shopu iBYZNYS je možné uzavřít po uplynutí záruční doby 12 měsíců. Uzavřením této smlouvy získává majitel iBYZNYS následující uživatelské výhody:
stálá dostupnost aktuální kompilace iBYZNYS zdarma (bez smlouvy o údržbě je poplatek za novou verzi 20% z aktuální ceny iBYZNYS)
slevu 20 % na veškeré konzultační, analytické a programátorské služby
slevu 20 % na rozšíření konfigurace
telefonní a emailovou podporu hotline (pondělí-pátek: 8.oo - 16.30 hod)
řešení servisních zákroků iBYZNYS pomocí vzdáleného přístupu

Výše uvedené výhody jsou automaticky platné také pro uživatele v záruční době. V případě závazku uživatele po lhůtě splatnosti slevu neposkytujeme.

       
 

TOPlist

Copyright © 2019, TROELL spol. s.r.o. všechna práva vyhrazena.