iBYZNYS má otevřeno 24 hodin denně, 365 dní v roce
   
 
Základní funkčnost internetového obchodu iBYZNYS
  Internetový obchod iBYZNYS v základní verzi podporuje jeden prodejní sklad (definovaný v Byznys), tuzemskou měnu (Česko = Kč, Slovensko = EUR) a základním jazykem je čeština (v Česku) nebo slovenština (na Slovensku). Podporu pro více prodejních skladů, příp. další jazykové mutace nebo podporu cizích měn, lze dokoupit jako nadstavbový modul.
Aktuality
  Do e-shopu iBYZNYS je integrován systém AKTUALITY, který slouží k úpravě úvodní stránky, kde může majitel iBYZNYS informovat své zákazníky o právě probíhajících akcích, novinkách či změnách.
 
Doporučené zboží, novinky, zboží v akci ...
  Sortiment se v těchto blocích zobrazuje na úvodní stránce. Zadává ručně v systému Byznys a pořadí zobrazovaného sortimentu lze ovlivnit.
 
Nejprodávanější zboží na úvodní stránce
  Nejprodávanější zboží se vypočítává automaticky podle zvoleného parametru (finanční objem, počet prodaných kusů) nebo je možné ruční zadání, jako v případě novinek, doporučeného zboží, apod. Sortiment se zobrazuje na úvodní stránce.
Strom sortimentu
  Stromová struktura menu se pro e-shop iBYZNYS zadává v Byznys. Vybrané skupiny lze v e-shopu iBYZNYS zobrazit a k těmto skupinám sortimentu zobrazit i přiřazené skladové položky (zboží nebo služby). Pro účely e-shopu je možné skupiny sortimentu nazvat jinak než pro účely Byznys.
 
Vyhledávání
  Slouží k rychlému vyhledání zboží v katalogu. Maximálně může zákazník zadat tři skupiny alfanumerických znaků, podle kterých chce zboží identifikovat. Požadované znakové sekvence se vyhledávají v zobrazovaných polích e-shopu, kde to má smysl.
 
Filtr
  Pomocí filtrů si může zákazník omezit množinu sortimentu. Těmito kritérii se řídí výběr zboží i při procházení jednotlivými skupinami sortimentů. Systém si až do zrušení pamatuje nastavení filtrů.
Detail
  V detailním zobrazení nalezne zákazník podrobné informace o zboží. To, jaké informace bude chtít majitel e-shopu iBYZNYS zobrazit, lze jednoduše nastavovat a měnit. Veškeré informace se získávají ze skladové karty zboží v Byznys. Mimo hlavního náhledu lze zobrazit další obrázky.

K detailu sortimentu lze připojovat další soubory (certifikát, návod k použití, prospekt, apod.).

Z detailu lze přímo vložit zboží do košíku.

 
Akční cena zboží
  V e-shopu iBYZNYS se zboží s akční cenou zobrazí na domovské stránce. V detailu zboží zákazník vidí původní cenu, kolik ušetří a akční cenu. U produktu, který má zadanou akční cenu (časově omezenou) se zobrazí „Odečítač času“, který ještě zbývá k ukončení akce.
 
Přihlášení do e-shopu
  Slouží oprávněným osobám (registrovaným zákazníkům) ke vstupu do e-shopu iBYZNYS, dle nastavených přístupových práv.
 
Registrace do e-shopu
  Nový zákazník zde zadává základní informace o sobě a(nebo) o své společnosti. E-shop iBYZNYS podporuje zápis nového zákazníka (odběratele) přímo do databáze Byznys.
Odhlášení z e-shopu
  Touto volbu se přihlášený zákazník odhlásí z e-shopu.
 
Profil
  V této oblasti může zákazník editovat informace o sobě a(nebo) o své společnosti. Pokud zákazník provede jakoukoliv změnu, tak se tato úprava automaticky projeví na kartě partnera v Byznys.
 
NÁKUP ZBOŽÍ
  Sortiment a doplňující informace k němu lze velice podrobně nastavovat v systému Byznys.

Pro různé skupiny zákazníků lze nastavit různé zobrazení, např. jiné pro nepřihlášeného zákazníka a jiné pro přihlášeného. E-shop iBYZNYS respektuje cenotvorbu systému Byznys, tzn. že každý zákazník, po přihlášení do e-shopu iBYZNYS, uvidí „své“ ceny.

Sortiment, který se má zobrazovat v katalogu, se zadává v systému Byznys. V závislosti na dalších nastaveních, jako je výběr skladu nebo kód ceny, se sortiment zobrazí v internetovém obchodě iBYZNYS.

Sortiment lze také zobrazit podle důležitosti přihlášeného uživatele, tzn, že dva různí zákazníci nemusí vidět stejné zboží. Zobrazené zboží lze třídit podle mnoha kritérií. Při velkém počtu zobrazovaných položek dochází k automatickému stránkování.

Zobrazení katalogové
  Jedná se o způsob zobrazení sortimentu, kdy se klade hlavní důraz na obrázek (náhled) a stručnou informaci o zboží. Do detailu zákazník jednoduše přejde kliknutím na název, obrázek nebo stručný popis sortimentu.
 
Zobrazení seznamové
  Jedná se o řádkový způsob zobrazení sortimentu, kdy se klade hlavní důraz na maximální množství informací ke zboží. Do detailu zákazník jednoduše přejde kliknutím na obrázek nebo název sortimentu.
 
Dotaz ke zboží
  Záložka „Dotaz ke zboží“ je dostupná v detailu sortimentu a zákazník může směrovat svůj dotaz přímo na konkrétní osobu (telefon, e-mail, ICQ, SKYPE,..).
 
Košík
  Zboží může zákazník do košíku vkládat v jakékoliv fázi procházení e-shopem (katalog/seznam/detail). Dokud zákazník neuzavře svou objednávku, tak může zboží v košíku neomezeně editovat (přidávat, rušit, měnit množství). Informace o ceně zboží v košíku se zobrazuje v pravé části lišty menu.

Po ukončení nákupu má zákazník možnost zadat způsob dopravy, způsob platby a zvolit dodací adresu, pokud se tato odlišuje od adresy fakturační. Všechny tyto údaje jsou čerpány z Byznys. Dále může zákazník k objednávce připojit soubor (např.nákres, apod.), upravit limitní datum pro dodání zboží a zadat poznámku, určenou pro obchodníka na straně majitele iBYZNYSu.

Po odeslání objednávky zákazníkem dojde k jejímu automatickému zápisu do systému Byznys. V konfiguračním souboru iBYZNYS lze nastavit volbu, že dojde zároveň k odeslání informačního e-mailu jak zákazníkovi (potvrzení objednávky), tak majiteli e-shopu (obchodníkovi, který bude objednávku zpracovávat).

Praktickou funkcí je možnost vložit zboží do košíku z jakékoliv předchozí objednávky z archívu. Tuto funkci využijí zejména zákazníci, kteří objednávají stále stejný sortiment zboží. Příp. je možné využít tzv. rychlý výběr zboží

 
DOKLADY
  Jestliže je zákazník přihlášený do e-shopu a zároveň má přidělená práva pro přístup k dokladům, tak si tyto doklady může zobrazit, příp. vytisknout. Samozřejmostí je výběr dokladů pomocí filtru. Vzhled je shodný se základním dokladem, který je použit v systému Byznys.
 
Objednávky
  Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své objednávky v archívu, a to jak objednávky vytvořené prostřednictvím e-shopu, tak i zadané ručně v Byznys.
Dodací listy
  Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své dodací listy z archívu.
Faktury
  Zákazník si může prohlížet a tisknout všechny své faktury z archívu.
Menu "Vše o nákupu"
 
 
Návod
  Pod touto volbou zákazník nalezne průvodce internetovým obchodem iBYZNYS.
Obchodní podmínky
  Pod touto volbou zákazník nalezne obchodní podmínky majitele e-shopu iBYZNYS, včetně poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy.
Reklamační řád
  Pod touto volbou zákazník nalezne reklamační řád majitele e-shopu iBYZNYS.
Stažení ceníku
  Tato funkce umožní zákazníkům e-shopu stáhnout si ceník se „svými“ cenami (ve formátu CSV nebo XML) do svého počítače. V základní verzi iBYZNYS není podporována funkce automatického stahování ceníků zadáním URL (lze však dokoupit jako nadstavbový modul).
Zaslání všeobecného dotazu
  iBYZNYS umožňuje zákazníkovi komunikovat s majitelem e-shopu prostřednictvím formuláře „Zaslání všeobecného dotazu" z iBYZNYS. Dotaz se zapíše do databáze Byznys do modulu "Přijatá korespondence", paralelně odejde majiteli e-shopu i e-mail.
 
Menu "O nás"
 
 
O společnosti
  Pod touto volbou zákazník nalezne základní infomace o majiteli e-shopu iBYZNYS.
Kontakty
  Stránka kontakty slouží pro informování zákazníků o kontaktních osobách majitele e-shopu iBYZNYS, případně o dalších provozovnách (pobočkách) firmy. Informace jsou čerpány ze systému Byznys - ze systémového nastavení firmy a tzv. karty vlastní firmy.
DALŠI ZAJÍMAVÁ ZÁKLADNÍ FUNKČNOST E-SHOPU iBYZNYS ...
Maloobchodní zákazník
  Tato funkčnost je vhodná, pokud máte skupinu maloobchodních zákazníků (nemají IČ), u kterých nepožadujete při nákupu registraci do ERP Byznys (tzn. nebude se vytvářet nový záznam v číselníku obchodních partnerů). Zároveň chcete pro tuto skupinu odběratelů zachovat 100% možnost realizace cenotvorby prostřednictvím Byznysu (kód ceny, kód slevy,…). Vytvořená objednávka se bude zapisovat do Byznys VR a majitel internetového obchodu má tedy možnost jednoduchým způsobem vyhodnotit prodej pro tento segment zákazníků.
Statistické logování (sledovanost zboží)
  Tato funkčnost umožní majiteli e-shopu zjistit sledovanost zboží. Sleduje se kolikrát bylo vloženo zboží do košíku, počet zobrazení detailu zboží, počet zobrazení skupiny (podskupiny) sortimentu. Číselné hodnoty se zapisují do ERP Byznys, do sloupců k příslušnému zboží, resp. skupině sortimentu. Sloupce lze kdykoliv vynulovat a exportovat do tabulky Excelu pro další zpracování.
Drobečková navigace
  Zákazník, který si prohlíží detail sortimentu, se může velice jednoduše přemístit do skupin a podskupin sortimentu pomocí tzv. drobečkové navigace.
Podpora limitu dlužné částky a blokace partnera
  Funkce umožňuje upozornit zákazníka na skutečnost, že překročil limit možných závazků vůči majiteli iBYZNYS a zároveň mu zakázat objednat, dokud nebude závazek uhrazen. Veškerá nastavení funkce se provádí v Byznys na kartě partnera.
Podpora Google - Analytics, Map, AdWords
  Google Analytics je řešení webové analýzy, které poskytuje dokonalý přehled o provozu na webových stránkách a o efektivitě marketingu (obdobná podpora je i pro TOPLIST a NAVRCHOLU). Do kontaktů lze vložit Google mapu - po kliknutí na mapu v kontaktech je zákazník přesměrován přímo do Google Maps, kde může pracovat s mapou dle potřeby. Google AdWords je reklamní systém, který zobrazuje textovou reklamu na nejznámějším světovém vyhledávači Google v závislosti na vyhledávaném slově. Zajímavou vlastností je platba až za provedený klik na reklamu.
Dostupnostní XML feed
  iBYZNYS podporuje porovnávače ZBOZI.CZ, HEUREKA a GOOGLE NÁKUPY.
Souhlas se zasíláním obchodních informací
  Na stránky registrace osoby a registrace firmy byla vložen checkbox s popiskem o souhlasu se zasíláním obchodních informací na e-mail uvedený při registraci. Informace se zapisuje do Byznys.
Podpora ARES
  Při registraci firmy se po zadání IČ z ARES dotáhnou všechny dostupné údaje.
Upload souborů s objednávkou, poptávkou a dotazem
  Možnost připojit k objednávce, poptávce nebo k dotazu soubor, který se přenese z webové strany do Byznys, kde bude tento soubor připojen přes sponku.
Podpora redirect 301 a canonical URL
  Metoda, jak neztrácet odkazy.
Sleva dle finančního objemu objednávky
  Pomocí finančního objemu je možné poskytnout další slevu např. nad rámec smluvní ceny a slevy. Pokud tuto možnost využívá majitel e-shopu v Byznys (varianta „Procentní“ nebo „Základní“), tak ji může využít i v e-shopu iBYZNYS. Tuto slevu je možné přidělit jen vybraným zákazníkům.
Vývoz a zasílání zboží do zemí EU
  Jedná se o podporu pro vývoz zboží do zemí EU, tzn. plátce k plátci, kdy je plnění osvobozeno od DPH. Nově je podporován také režim zasílání zboží, tj. plátce k neplátci, pokud je majitel e-shopu zaregistrován v dané zemi EU k DPH. Potom se zboží dodává s DPH platnou v zemi dodání.
Restriktivní zobrazení sortimentu
  Toto funkčnost umožňuje v Byznys definovat každému obchodnímu partnerovi konkrétní sortiment, který může a(nebo), který naopak nesmí v e-shopu iBYZNYS vidět.
Detekce špatné dokladové řady objednávek
  Při přechodu z "roku na rok" může zadat majitel e-shopu iBYZNYS špatně dokladovou řadu v Byzyns pro internetové objednávky (standardní, předadresné nebo adresné). Protože e-shop iBYZNYS již do objednávky zapisuje velké množství parametrů (např. platba GoPay, apod.), tak není možné, při špatně zadané dokladové řadě, objednávku „jen“ odeslat e-mailem a nezapsat ji do databáze Byznys. Zákazníkovi tedy nebude umožněno vytvořit objednávku a majitel e-shopu bude o této situaci obratem informován e-mailem, aby mohl zjednat urychleně nápravu.
Platební portál iBYZNYS
  Tuto funkčnost mohou využít firmy, které sice nepotřebují e-shop, ale potřebují webovou aplikaci pro on-line úhradu velkého množství vydaných faktur z Byznys. Úhradu vydaných faktur budou zákazníci provádět prostřednictvím platební brány GoPay, která nabízí velké množství platebních metod jak pro český, tak i pro slovenský trh. Do Byznys byla do komunikací s bankou přidána komunikace „GOPAY – ABO“, pro natažení ABO výpisů z platební brány GoPay.
Souhlas s používáním COOKIES
  Podle Evropské legislativy je od 30.9.2015 povinnost provozovatelů webových stránek vyžádat si od svých návštěvníků souhlas s užíváním cookies.
Poučení o možnost odstoupení od smlouvy
  V souvislosti s novým občanským zákoníkem vznikla od 1.1.2014 majitelům e-shopů povinnost seznámit zákazníka s právem na odstoupení od kupní smlouvy. Dále pak zákazníkovi poskytnout všeobecné obchodní podmínky a formulář pro odstoupení od uvedené smlouvy. Oblast řeší § 1811; 1820 – 1821; 1824; 1826 – 1827; 1829 – 1830 nového Občanského zákoníku. V e-shopu iBYZNYS je vytvořena nová html stránka s poučením o právu odstoupit od smlouvy a stránka s textem vzorového formuláře.
Zobrazení posledních odběrů sortimentu
  Přihlášenému zákazníkovi se v detailu sortimentu, v záložce „Poslední odběry“, zobrazí datum a množství posledních odběrů daného sortimentu. Uživatelsky půjde nastavit, které skupině zákazníkům se má tato funkčnost zobrazit a také počet zobrazovaných posledních odběrů.
Nerealizovaný sortiment
  V seznamu objednávek je nové tlačítko, které vyvolá tiskový výstup, kde se zákazníkovi vypíše nedodané zboží ze všech jeho nezrealizovaných objednávek. Zákazník tak již nebude muset zobrazovat postupně detaily jednotlivých objednávek a hledat, v které je vlastně nerealizovaný sortiment, který ho právě zajímá. Zákazník bude moci ovlivnit parametry sortimentu, které se budou v sestavě vypisovat.
Zákaz objednání zboží, které není skladem
  V případě, že nebude sortiment skladem, tak lze potlačit možnost objednávání tak, že nepůjde vložit sortiment do košíku. Aby to nebylo pro zákazníka matoucí, tak se zobrazí text „Zboží není skladem“.
Blokace neomezeného počtu chybných přihlášení
  Jedná se o bezpečnostní opatření proti různým robotům, kteří se snaží získat přihlášení do e-shopu iBYZNYS. Dojde k zaznamenávání počtu chybných pokusů o přihlášení. Pokud přesáhne počet chybných zadání určitou hodnotu, dojde na definovaný časový interval k zablokování přihlašování.
Dopravné zdarma od určité ceny objednávky
  Jedná se o motivaci pro zákazníky, aby navýšili cenu objednávky nad limitní částku. Tato limitní částka půjde nastavit, pro různé skupiny zákazníků, různě.
Předadresné objednávky z e-shopu iBYZNYS
  Předadresná objednávka umožňuje okamžitě rezevovat sortiment z takové objednávky přihlášenému zákazníkovi. V e-shopu iBYZNYS se dá jednoduše definovat dle priority partnera, který zákazník bude vytvářet standardní objednávku a který předadresnou.
Pomocí sériového čísla najít dodací list
  Do podmínky pro výpis dodacích listů bylo doděláno pole pro zadání sériového čísla a tak je možné jednoduše vyhladat odpovídající dodací list.
Speciální cenotvorba pro e-shop
  Standardně pracuje e-shop s cenotvorbou, kterou má obchodní partner nastavenou na kartě obchodního partnera v Byznys. Nově je na kartě možné zadat kód prodejní cena a kód slevy speciálně určený jen pro e-shop. Snahou majitelů e-shopu je na tento prodejní kanál "převést" co nejvíce svých zákazníků a tento nástroj jim v tom výraznou měrou může pomoci.
Podpora elektronické evidence tržeb (EET)
  Pro majitele e-shopu, kteří využívají nadstavbový modul „Podpora platební brány GoPay“ a umožňují svým zákazníkům uhradit objednávku (nebo fakturu) platební kartou, je vytvořena od 1.3.2017 podpora EET. Zákazník v tomto případě obdrží e-mailem účtenku podle Zákona č.112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Přidělený FIK se zároveň zapíše a přenese do databáze Byznys spolu s internetovou objednávkou a lze ho zobrazit v detailu objednávky. Registrovaný zákazník bude informován o přiděleném FIK zároveň i ve výpise objednávek, resp. faktur.

Upozornění: od 1.3.2018 se již nemusí on-line platby kartou evidovat v rámci EET. Tímto dnem totiž nabylo účinnosti rozhodnutí Ústavního soudu, kterým se ruší některé části zákona o evidenci tržeb.
Pop-up okno při vložení sortimentu do košíku
  Při vložení sortimentu do košíku se zobrazí pop-up okno s informací o vkládaném zboží a výběrem možností, zda pokračovat v nákupu nebo přejít do košíku.
Podpora zneaktivnění skladu u sortimentu
  Sladění chování e-shopu iBYZNYS s funkčností systému Byznys. Pokud bude mít sortiment nastavený „e-shopový sklad“ jako neaktivní, tak se tento sortiment přestane v e-shopu zobrazovat.
Oddělení dokladových řad objednávek od nabídek
  Sladění chování iBYZNYSu s funkčností systému Byznys. V e-shopu dojde k oddělení dokladových řad objednávek přijatých a nabídek.
Podpora zobrazení více bankovních účtů majitele e-shopu
  V e-shopu bude možné zobrazovat více bankovních účtů a bude uvedeno, pro jakou měnu jsou.
Zobrazení náhrady, pokud se sortiment již přestal prodávat
  Pokud se nějaký sortiment přestane v e-shopu prodávat a majitel e-shopu zruší jeho zobrazování (a tedy možnost objednání), tak bude stále tento sortiment zaindexován a odkaz se tedy může zobrazit ve vyhledávači. Pokud zákazník tento link použije, tak odkaz nebude fungovat. Nově bude takový sortiment označen a bude mít speciální vlastnosti:
- nebude se standardně zobrazovat v e-shopu. Existovat budou jen dvě výjimky: link z vyhledávače a při vyhledávání v e-shopu
- nepůjde vložit do košíku
- nezobrazí se skladová dostupnost
- nezobrazí se žádná cena
- nebudou se generovat do ceníků XML, resp. CSV
- zobrazí se text „PRODEJ SORTIMENTU BYL UKONČEN"

Informaci o náhradách je potřeba řešit prostřednictvím nadstavbového modulu „Alternativní sortiment“ (Alternativa = Náhrada).
Zabránění doprodeje do mínusu
  Sortiment označený pro DOPRODEJ půjde v e-shopu objednat pouze do výše disponibilního množství.
Zadání více obrázků ke skupině sortimentu
  Ke skupině sortimentu bylo možné přiřadit pouze jeden obrázek (náhled). Nově bude počet obrázků neomezený, stejně jako je tomu u sortimentu.
Centrála objednává za pobočku
  Tato funkčnost je určená pro e-shopy, kde existují v číselníku obchodních partnerů vazby mezi centrálou a pobočkou přes proměnnou "Adresát faktury vydané". Osoba z centrály potom může, po přihlášení do e-shopu, vybrat jakoukoliv pobočku a pro tuto provést objednávku. Vybere-li pobočku, tak se do „dotáhne“ cenotvorba pobočky (kód ceny, kód slevy, sleva, dále všechny slevy z číselníku smluvních cen a slev, atp.).
 
Poptávka neskladové položky
  Do poptávky je možné zadat položku, která není ve skladové databázi majitele e-shopu iBYZNYS. Jedná se o tzv.neskladovou položku.
 
Rychlé zadávání sortimentu v košíku
  Tato funkce umožní obchodním partenerům (při znalosti např. čísla sortimentu) rychlé vkládání sortimentu do košíku.
 
Info stránka ke skupinám sortimentu
  V iBYZNYS je možné zobrazit stránku s informacemi o vybrané skupině sortimentu a z této stránky je teprve odkaz na zobrazení sortimentu (podle nastavení buď zobrazení SEZNAM, nebo KATALOG).
 
Oblíbené položky
  Přihlášený zákazník má možnost zařazení konkrétního produktu do svých oblíbených položek. Systém tyto oblíbené položky zobrazuje, a to jak v režimu katalog, tak v režimu seznam.
Minimální objednávané množství, prodej po balení
  V nabídce e-shopu může existovat sortiment, který se prodává pouze jako celé balení. Pro tento účel lze pro sortiment nadefinovat standardní krok vkládaného množství (po kliknutí na šipku) a minimální krok vkládaného množství. Pokud zákazník zadá nesprávné množství, tak nebude sortiment vložen do košíku a zobrazí se chybová hláška. Funkčnost je možné nastavit jen pro určitou skupinu odběratelů, např. maloobchodní zákazníci budou moci odebírat po kusech, ale velkoodběratelé jen po baleních.
 
Souhlas zákazníka s předáním údajů za účelem nezávislého hodnocení nákupu
  Cílem je vložení souhlasu zákazníka s předáním údajů za účelem nezávislého hodnocení nákupu do systému Ověřeno zákazníky (Heureka), Zbozi.cz (Seznam) a Google Nákupy. Jelikož existují dva rozdílné názory na to, zda má být souhlas zákazníka řešen (buď check boxem opt-in nebo opt-out), tak je připravena funkce, která „uspokojí“ všechny majitele e-shopu iBYZNYS. Ti si budou moci zvolit jaký typ souhlasu budou od zákazníka vyžadovat. Souhlas zákazníka bude na konci procesu objednávky, tj. na stránce „Shrnutí objednávky“.
Akční lišta
  Akční lištu lze použít podobně jako horizontální menu. Slouží k umístění textů a obrázků s odkazy.Je možné odkazovat na skupiny sortimentů, výsledky vyhledávání, přílohy i externí webové stránky. Podporuje až 10 různých odkazů.
UTILITY E-SHOPU iBYZNYS ...
  Jedná se o drobné funkčnosti, které se dají aktivovat (zapnout) obdobně jako nadstavbový modul. Cenově jsou však o řád levnější.
Skupiny sortimentu v pracovní ploše (dlaždice)
  Majitel e-shopu má možnost nově zobrazovat položky stromu sortimentu formou obrázků (tzv. dlaždice), které jsou umístěné v horní části pracovní plochy e-shopu. Pro zákazníky se tím zlepší orientace v e-shopu.
  Dlaždice
Odběr Newsletteru
  Funkce umožňuje zákazníkům zadávat, rušit požadavek na zasílání e-mailových newsletterů s automatickým zapsáním e-mailové adresy do číselníků obchodních partnerů Byznys.
 
Tisk dokladů do PDF
  Možnost, aby si zákazníci mohli vytvořit doklady ve formátu PDF. Slovem doklady jsou myšleny objednávky, poptávky, dodací listy a faktury.
 
Vícekrokový košík
  Objednávkový proces je důležitým prvkem e-shopu a má zásadní vliv na to, zda se bude e-shopu dařit. Pokud je špatně navržený, tak málo lidí zvládne dokončit objednávku. Naším cílem je přehledná cesta z košíku až ke shrnutí objednávky a to zejména pro B2C zákazníky. Vznikla vícekroková přehledná navigace se záložkami Košík, Doprava a platba, Kontaktní údaje a Shrnutí objednávky.
  Vícekrokový košík
Podpora různého času pro doručení balíku České pošty
  Tato utilita umožňuje zákazníkovi volbu dopoledního nebo odpoledního doručení balíku prostřednictvím České pošty a také zda bude nepožadováno zaslání avíza prostřednictvím SMS.
       
 

TOPlist

Copyright © 2019, TROELL spol. s.r.o. všechna práva vyhrazena.