Pokud umíte pracovat se systémem Byznys, umíte pracovat i s iBYZNYS
   
 
VAŠE NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY ...
Potřebuji založit číselnou řadu pro internetové objednávky v Byznys
Pokud budete zakládat (např.na začátku roku) v Byznys novou číselnou řadu pro internetové objednávky, tak postupujte podle tohoto návodu nebo si prostudujte příslušnou kapitolu v manuálu e-shopu iBYZNYS.
POZOR!!! Jestliže číselnou řadu založíte špatně, tak se vám objednávky buď nebudou zapisovat do Byznys nebo může dokonce e-shop iBYZNYS „spadnout“ na chybě a objednávku nepůjde vůbec vytvořit!

Formulář „Nastavení řad dokladů“ spustíte v Byznys v menu „BYZNYS-Nastavení-Editor řad dokladů“ kliknutím na tlačítko „Přidej“ .
Vyberete typ dokladu = Objednávky.

V další tabulce vyplníte pole následujícím způsobem:

Nová řada číslo:
Do pole „Řada dokladů“ zadejte vždy "R-", do pole „Podřada dokladů“ zadejte libovolný text, ale z praxe doporučujeme zadat jako první písmeno "I" (lépe potom v dokladech rozpoznáte, že objednávka byla vytvořena v e-shopu).

Název této řady:
Zadejte text, ale je NUTNÉ, aby byl tento text SHODNÝ s textem, který je zadaný v příslušné proměnné v konfiguračním souboru setup.asp na webovém serveru (máte k němu přístup přes FTP). Níže je uveden příklad vyplnění proměnných souboru setup.asp pro standardní objednávku, předadresnou objednávku a adresnou objednávku:

strPopisCiselneRadyVydanychObjednavek = "internet"
strPopisCiselneRadyPredadresnychObjednavek = "internet předadresná"
strPopisCiselneRadyAdresnychObjednavek = "internet adresná"


Způsob zjišťování:
Vyberte vždy "Nejvyšší číslo".

Celková délka dokladu:
Zadejte "10" (určuje počet čísel v číselné řadě).

Implicitní řada:
Vyberte vždy "Ne".
Řady dokladů

Po vytvoření nové dokladové řady musíte tento záznam označit ve sloupci "Aktivní" (zaškrtněte checkbox).
Aktivní řada dokladů

Starou řadu internetových objednávek potom buďto zrušte nebo označte jako neaktivní.
Změna výpočtu prodejní ceny v systému Byznys, ovlivnění ceny v cizí měně
Od verze Byznys z 26.8.2016 se zásadním způsobem změnil výpočet prodejní ceny, který používá také e-shop iBYZNYS.

Nově je mj. možné přiřadit obchodnímu partnerovi na kartě cizí měnu a zadávat tedy duplicitní kód prodejní ceny v různé měně.
Obrázek 1

Dále je přidán checkbox „Přepočítat“ u prodejní ceny. Ten je možné zatrhnout a tak označit záznam s hodnotou tuzemské měny, který se má v „určitém“ případě dotáhnout do objednávky a přepočítat na cizí měnu dokladu (dle kursu z kursovního lístku Byznys). Tento „určitý“ případ nastane tehdy, pokud zákazník vytváří objednávku v cizí měně a u sortimentu NEEXISTUJE kód prodejní ceny v této cizí měně.
Obrázek 2

Příklad (viz obrázek výše): Prodejní cena s kódem „D1“ v CZK = 1000 Kč bez DPH, cena s kódem „D1“ v EUR = 40 EUR a cena s kódem „D1“ v jiné měně (např. USD, HUF, atp.) se přepočte z CZK, tj. (1000 Kč / kurs měny).

UPOZORNĚNÍ – lidskou chybou se může velice jednoduše stát, že check box “Přepočítat“ nebude zaškrtnutý. Tím pádem se nebude prodejní cena do cizích měny (např. USD) přepočítávat!.
Obrázek 3

Další problém může nastat v e-shopech, které již delší dobu podporu cizích měn používají, a to ve variantě "podle kódu ceny cizí měny" (v konfiguračním souboru setup.asp nastavena proměnná "cizi_mena = 2").
V tomto případě je potřeba provést před instalací nové verze Byznys důslednou kontrolu prodejních cen v cizí měně. Konkrétně - zda je u kódů prodejních cen v cizí měně u všech položek zadaný kód cizí měny. U starší verze Byznys to nebylo potřeba, protože v tu dobu nebylo možné, aby existovaly u sortimentu záznamy dvou (či více) stejných kódů prodejní ceny.
Můžeme pro "ruční" tvorbu objednávek v ERP Byznys použít řadu
určenou pro internetové objednávky?
V žádném případě NE! Došlo by k zablokování synchronizace dat mezi e-shopem iBYZNYS a Byznys!
Nastal problém v databázi Byznys VR a bude nutné nahrát poslední
dostupnou zálohu dat. Co máme udělat s e-shopem iBYZNYS?
Veškeré kroky konzultujte s námi!
Náš administrátor IT Vám zašle metodický pokyn, který je potřeba dodržet a seznam činností, které je nutné provést. Je rozhodně nutné vypnout synchronizaci dat a vypnout e-shop pro zákazníky. Po obnově databáze Byznys VR provede náš správce IT resynchronizaci dat do databáze e-shopu iBYZNYS. Teprve potom je možné zapnout e-shop pro zákazníky.
Veškerá data (i z e-shopu) od data poslední zálohy dat Byznys budou ztracena. Proto je potřeba věnovat systému zálohování dat Byznys velkou pozornost.
Resynchronizace dat je placená služba.
Budeme měnit server s Byznys VR.
Jak to bude s reinstalací synchronizačního programu iBYZNYS?
Veškeré kroky konzultujte s námi, a to v dostatečném předstihu několika dnů!
Náš administrátor IT Vám zašle metodický pokyn, který je potřeba dodržet a seznam činností, které je nutné provést. V opačném případě hrozí problém z integritou dat mezi databázemi Byznys a e-shopu iBYZNYS.
Reinstalace synchronizačního modulu iBYZNYS je placená služba.
Máme na e-shopu správné obchodní podmínky ?
Asociace pro elektronickou komerci (APEK) ve spolupráci s advokátní kanceláří Mašek, Kočí, Aujezdský již tradičně připravuje volně dostupné "Vzorové obchodní podmínky (VOP) pro podnikatele působící na internetu". Aktuálně jsou k dispozici VOP zohledňující účinnost Nového občanského zákoníku od 1.1.2014.

Důležitou změna od 1.2.2016 je reakce na novelu zákona o ochraně spotřebitele. Jednou z novinek, kterou novela zákona přináší, je možnost řešit spotřebitelské spory mimosoudní cestou.

Vzorové VOP jsou koncipovány tak, že si majitelé e-shopů doplní, upraví či zcela odstraní vyznačené body dle svých interních pravidel. K většině bodů je také připojen základní komentář, který objasňuje a upřesňuje uvedený text.

UPOZORNĚNÍ:
Uplatnění tohoto dokumentu na konkrétní internetový obchod v praxi doporučujeme vždy konzultovat s právním zástupcem znalým této právní problematiky a specifik daného obchodu.
Některým našim zákazníkům nechodí e-maily z e-shopu iBYZNYS...
Z důvodu zavádění spamové ochrany SPF u poskytovatelů emailových účtů (např.: email.cz, seznam.cz, gmail.com, atp.) je u Vaší domény potřeba upravit SPF záznam.

Úprava tohoto záznamu se provádí u poskytovatele dané domény. Samotná úprava spočívá v přidání do TXT SPF záznamu ip adresu 81.2.197.120 (což je adresa našeho SMTP serveru, ze které se odesílají e-maily e-shopu iBYZNYS).

SPF TXT záznam by mohl vypadat přibližně takto:
v=spf1 a mx ip4:X.X.X.X(IP adresa vašeho smtp serveru) ip4:81.2.197.120 –all

Váš správce IT, případně doménový registrátor, by neměl mít problém toto nastavit.
Budeme provádět update Byznys.
Jaké kroky je potřeba udělat ohledně e-shopu iBYZNYS?
Před aktualizací Byznys vypněte synchronizaci dat. Následně vytvořte zálohu dat Byznys. Proveďte update Byznys.
Pokud proběhne update bez problémů, pak teprve spusťte synchronizaci dat mezi ERP a e-shopem.
Pokud update neproběhne správně a je nutná obnova dat ze zálohy, tak ji proveďte. Použijte zálohu, kterou jste provedli před update! Rozhodně NE žádnou starší zálohu, protože by došlo k porušení integrity dat mezi Byznys a e-shopem iBYZNYS! Potom zapněte synchronizaci dat mezi Byznys a e-shopem.
Proč se mi místo ceny zobrazuje obrázek telefonu?
V e-shopu máte zapnutou kontrolu cen a systém iBYZNYS vyhodnotil, že se jedná o "podezřelou" cenu (např. cenu nákupní). Ikona telefonu v podstatě zákazníkovi říká, aby si prodejní cenu telefonicky zjistil. Vám, majiteli e-shopu, toto zobrazení naopak naznačuje, aby jste podezřelou cenu co nejdříve opravil.
Nemáme skladové hospodářství. Mohu přesto využít systém iBYZNYS?
Ano i ne. Ne - jako klasický e-shop. Ano - pokud např. chcete využít iBYZNYS jako online platební portál (přes platební bránu GoPay) pro úhradu Vámi vystavených faktur.
Musíme prodat přes e-shop zboží, i když jsme se fatálně spletli v ceně ?
Podle našeho názoru nemusíte. Pokud uděláte chybu a nabídnete zboží, které se např. běžně prodává za několik tisíc korun, za pár stovek, máte možnost pokusit se odstoupit od kupní smlouvy. Zákazník může sice na dodání zboží za podmínek, které odsouhlasil v závazné objednávce, trvat, a to i v případě, že navrhnete jednostranné odstoupení od smlouvy. Musel by se ho však domáhat u soudu a ten by s největší pravděpodobností vzhledem k tomu, že by jste prokázali, že se jednalo o chybu a nikoliv úmysl, rozhodl ve Váš prospěch. Velice zajímavý článek na toto téma naleznete ZDE.
Jaké zákonné povinnosti musí splňovat e-shop ?
Dle zákona č. 367/2000 Sb. a směrnice evropského parlamentu a rady 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku jsou to především následující informace:
- základní identifikační údaje provozovatele obchodu jako obchodní jméno, adresa a IČ.
- název a hlavní charakteristika zboží nebo služeb, jako je popis zboží, jeho technická specifikace.
- cena zboží nebo služby včetně DPH a dalších poplatků.
- vyčíslení nákladů na dodání. V případě, že to není možné, pak by měl mít možnost nahlédnutí do sazebníku, kterým se náklady na dopravu řídí.
- způsob platby a způsob dodání zboží nebo plnění služby.
- doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
- o právu na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od dodání zboží.
- o službách po prodeji a zárukách.
- o podmínkách pro zrušení smlouvy.
Jak je to s ochranou osobních údajů ?
Podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, je obchodník povinen být zaregistrován u Úřadu na ochranu osobních údajů (registrace je bezplatná), neboť zpracovává a archivuje důvěrné informace o zákaznících svého internetového obchodu a musí s nimi nakládat v souladu s tímto zákonem.
Co je vlastně "důvěrnou informací" ?
Důvěrnými údaji ve smyslu zákona se rozumí zejména údaje, které mohou vést k identifikaci konkrétní osoby, jako jsou jméno, adresa bydliště, rodné číslo, číslo průkazů totožnosti a další informace, které nejsou běžně dostupné.
Co je to plugin iBYZNYS a k čemu slouží ?
Jedná se o doplňkový modul Byznys, rozšiřující jeho funkčnost. Výrobcem je společnost Byznys software s.r.o., čímž je zaručena 100% kompatibilita právě s Byznys. Plugin je možné naistalovat nejdříve až po odsouhlasení předimplementační zprávy iBYZNYS a v budoucnu kdykoliv, kdy dojde k jeho aktualizaci. Instalaci pluginu si zajišťuje majitel e-shopu a TROELL doporučuje tento plugin vždy instalovat do Byznys ve spolupráci s konzultantem společnosti Byznys software s.r.o..
Po instalaci pluginu iBYZNYS nefunguje Editace sortimentu skladu v Byznys, co s tím ?
Přihlašte se na stanici do Byznys jako uživatel "sa". Vyberte na liště volbu BYZNYS -> Úvodní nastavení -> Založení .DBC. Zahájíte tím činnost založení nových pohledů. Po skončení činnosti bude problém odstraněn. Tuto činnost je potřeba provést na všech stanicích.
Lze někde vyzkoušet demoverzi iBYZNYS ?
Ano, plně funkční demoverzi spustíte, pokud kliknete na tento odkaz, nebo kontaktujte naše obchodní oddělení, pro zaslání demoverze na DVD.
Kde mohu sehnat uživatelský manuál k iBYZNYS ?
Aktuální verzi manuálu Vám rádi na vyžádání zašleme nebo si ho můžete stáhnou ze zákaznické sekce webu zakaznici.troell.cz.
V Byznys máme určité uživatelské úpravy. Promítnou se tyto úpravy automaticky i do e-shopu iBYZNYS ?
Automaticky se nepromítnou. Pokud budete chtít tyto uživatelské úpravy a položky využívat i pro iBYZNYS, bude nutné toto vyřešit prostřednictvím placené uživatelské úpravy.
Jak často se vydává nová verze iBYZNYS a jak se k ní dostanu ?
S novou verzí iBYZNYS přicházíme 3x do roka. V případě, že máte iBYZNYS v záruční době nebo máte uzavřenou Smlouvu o údržbě iBYZNYS, tak dostanete nové verze zdarma.
Jaké je doporučené připojení k internetu v případě, že chceme provozovat iBYZNYS v naší firmě ?
Hovoříte nejspíše o variantě on-line. Musíte mít nepřetržitý přístup z internetu 24 hodin denně a doporučená odchozí rychlost pro iBYZNYS minimálně 1 Mbps, přičemž platí: čím rychleji - tím lépe.
Jaká je rychlost internetu v případě služby iBYZNYS Activ(e) ?
Rychlost internetového připojení je 100 Mbps s agregací 1:2. Konektivita je zálohovaná. Jedná se o dvě nezávislé optické trasy a zároveň vždy dva poskytovatele zahraniční konektivity (ve dvou různých lokalitách), jsou připojeni do dvou různých NIX uzlů.
Na jakých serverech běží e-shop v případě služby iBYZNYS Activ(e) ?
WWW diskový prostor je poskytován na značkových, vysoce kvalitních a výkonných serverech Dell, kde jsou klíčové součásti redundantní.
Lze použít chod e-shopu iBYZNYS služeb u našeho stávajícího poskytovatele ?
V principu teoreticky ano, ale tato služba u 3.firmy musí splňovat mnoho podmínek pro bezproblémový chod a dohled nad iBYZNYS. Toto řešení, po zkušenostech, nedoporučujeme.
Lze upravit grafiku iBYZNYSu podle našich firemních barev ?
Ano, lze. Tuto službu nabízíme a standardně provádíme.
Lze provozovat iBYZNYS pokud nepoužíváme Byznys ?
Ne, nelze.
Existují doplňující školení na iBYZNYS pro naše nové zaměstnance ?
Ano, toto jednodenní školení si u nás můžete objednat.
Kolik stojí iBYZNYS ?
Cenu iBYZNYS nenaleznete na našich stránkách. Nejedná se o "krabicový produkt" a cena iBYZNYS je závislá na více faktorech. Jednak na zvolené variantě nasazení, dále na Vašich požadavcích, které kladete na funkčnost internetového obchodu. Cenu ovlivní Váš výběr nadstavbových modulů iBYZNYS, příp. požadavky na realizaci uživatelských úprav.
Jaký je rozdíl mezi variantou on-line a off-line ?
Zásadní rozdíl je v tom, že v případě varianty On-line používají firemní (Byznys) i internetové uživatelé (iBYZNYS) k vyřízení svých požadavků stejný SQL server a v případě varianty Off-line používají firemní i internetoví uživatelé rozdílný SQL server a vzájemně se tedy neovlivňují. V určeném časovém intervalu se replikují změny v SQL databázích obou programů (Byznys a iBYZNYS).
Slyšel jsem, že pro provoz e-shopu ve variantě off-line musíme mít vždy licenci MS SQL Server "Per Processor" a pro MS Windows Server licenci "External Connector", je to pravda ?
Ne, takto obecně to určitě pravda není.
Nejprve k MS SQL Serveru: určitě nepotřebujete licenci "Per Processor" v případě, že používáte "odlehčené verze" MSDE 2000 nebo SQL Sever 2xxx Express.
Pokud používáte "plnohodnotný" SQL Server, tak se nemusíte o licencování starat v případě, pokud je výměna dat mezi Vaším Byznys SQL serverem a iBYZNYS SQL serverem realizovaná "ručním přenosem". Jako ruční je chápán proces:
- který musí pokaždé aktivovat uživatel s přiřazenou licencí (CAL user nebo device),
- který musí být konečný a ukončený (a musí se tedy příště znovu ručně spustit),
- který se nesmí samovolně spustit např. po restartu serveru.
Pokud však budete pro výměnu dat mezi SQL Servery používat automat, tak je licence "Per Processor" potřebná.

A nyní k Windows Serveru...velice zjednodušeně platí, pokud se "vyhnete" díky ručnímu přenosu dat licenci SQL Serveru "Per Processor", tak nebudete potřebovat ani licenci "External Connector" do Windows Serveru.
Ve firmě máme nestabilní internetové připojení, které občas vypadne. Budou moci zákazníci v hostovaném e-shopu iBYZNYS objednávat a přenesou se mi objednávky po obnovení internetového připojení do Byznys ?
Ano, přesně tak. Po obnovení internetového připojení dojde automaticky k replikaci dat mezi Vaším SQL serverem a iBYZNYS SQL serverem. To stejné nastane i v případě, když z jakéhokoliv důvodu dojde k odstávce Vašeho Byznys SQL serveru (např. z důvodu poruchy, výpadku el.proudu, restartu, ...).
Jaká je provázanost systému Byznys a e-shopu iBYZNYS ? Pokud něco zadám do Byznys, zobrazí se tento údaj také v e-shopu ?
Ano, u položek, které se zobrazují v iBYZNYS, se tato změna projeví. Při variantě On-line je změna okamžitá, ve variantě Off-line se změna projeví po replikaci dat.
Probíhá vývoj a zdokonalování e-shopu iBYZNYS ?
Ano, je tomu tak a i Vy se na tomto podílíte svými požadavky na funkčnost iBYZNYS.
Mám o internetový obchod iBYZNYS zájem. Co mám udělat ?
Neváhejte a kontaktujte nás. Naši pracovníci si s Vámi domluví termín, kdy Vás navštíví náš obchodník a zcela nezávazně a bezplatně Vám internetový obchod iBYZNYS předvede.
Jak řešíte servisní zásahy, to k nám pojedete přes "půl republiky" ?
Ne, to v žádném případě. Veškerý servis provádíme pomocí vzdálené zprávy, šetříme tím čas i Vaše finance.
Jak funguje technická podpora ?
Pro majitele internetového obchodu iBYZNYS, kteří mají iBYZNYS v záruční době nebo mají uzavřenou Smlouvu o údržbě iBYZNYS, je k dispozici telefonická služba hot-line a mailová služba hot-mail. Naši pracovníci jsou připraveni okamžitě řešit Váš problém.
Vysvětlíte mi pojem MULTILICENCE iBYZNYS?
Velice zjednodušeně to znamená možnost pro majitele iBYZNYS provozovat více internetových obchodů "nad" jednou databázi systému Byznys. Multilicenční užití představuje cenové zvýhodnění pro další licence iBYZNYS.
Vysvětlíte mi pojem MULTIVERZE iBYZNYS?
Jedná se o cenově výhodnou licenci pro majitele iBYZNYS, který si chce pořídit iBYZNYS např. pro svou dceřinou společnost nebo pro svou další firmu. Velice zjednodušeně to znamená další iBYZNYS provozovaný "nad" jinou databázi systému Byznys, než je původní licence.
K čemu je dobrá smlouva o údržbě iBYZNYS?
Tato smlouva Vám umožní využít (po dobu 1 roku od jejího uzavření) službu iBYZNYS hot-line a iBYZNYS hot-mail. Budete mít vždy k dispozici aktuální verzi iBYZNYS, získáte slevu 20% na veškeré práce (analytické, konzultační, programátorské, servisní,...).
       
 

TOPlist

Copyright © 2019, TROELL spol. s.r.o. všechna práva vyhrazena.